Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) JENJAROM

UJIAN BULANAN YANG KE-2 (JULAI 2009)

BAHASA MALAYSIA KERTAS 1


TAHUN 3 MASA : 1 JAM
NAMA : ………………………………………….

Arahan : Baca soalan dengan teliti dan Jawab


semua solan

A. Isi tempat kosong dalam ayat dengan


perkataan yang sesuai.

1. Kishalini suka menanam pokok bunga pada


_____________________.

2. Bavanni ________________________ menjadi seorang


usahawan.

3. Janarthan ______________________ bersungguh-


sungguh untuk menjadi seorang pemain badminton
yang handal.

4. Aagaash muncul sebagai ____________________ dalam


pertandingan bercerita bahasa Inggeris.

5. Suba berasa ________________________ dilantik sebagai


pengawas sekolah.

(bangga, juara, berlatih, bercita-cita, masa


lapang)
(5 markah)

B. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata


majmuk yang sesuai.

1. Ayah sedang menonton televisyen di

________________.

1
2. Linggeswaran sekeluarga menghadiri
_________________ jiran mereka.

3. __________________________ yang dimasak oleh emak


sangat sedap.

4. Kakak sedang menghidangkan makanan


di ____________________.

5. Susinthiran membeli __________________________ di


kedai buku yang terletak berhampiran dengan
rumahnya.

(nasi minyak, alat tulis, ruang tamu, majlis


perkahwinan, meja makan)
(5 markah)

C. Pilih kata sendi nama yang sesuai.

1. Ramai tetamu hadir _____ majlis perkahwinan anak


perempuan Encik Maniam.

A kepada B di C ke D untuk

2. Murid-murid mengucapkan terima kasih ____________


guru selepas tamat pelajaran.

A dengan B dari C kepada D untuk

3. Majlis perkahwinan itu berlangsung ______ Dewan


Orang Ramai.

A ke B kepada C di D pada

4. Pelancong itu datang ___________ negara Jepun.

A daripada B ke C dari D kepada

5. Kawasan sekolah dibersihkan __________ pekerja.

2
A dengan B oleh C untuk D

kepada

(5 markah)

D. Pilih perkataan berimbuhan yang betul.

1. Ibu sedang _________________ nasi lemak di dapur

sambil mendengar radio. (memasak, bermasak)

2. Guru sedang ____________________ Bahasa Malaysia

kepada murid-murid. (dijar, mengajar )

3. Ali dan Ahmad sedang ______________________

di taman permainan. ( menjoging, berjoging )

4. Abu lambat pergi ke sekolah kerana _________________

bas. ( tertinggal, meninggal )

5. Pencuri itu _________________________ oleh pihak polis.

( menangkap, ditangkap )

(5 markah)

E. Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat

pasif.

1. Nelayan menangkap ikan.

2. Ayah sedang mengecat rumah.

3
3. Harimau sedang mengejar seekor rusa.

4. Petani sedang menanam pokok pisang.

5. Murid-murid sedang membersihkan kelas.

(5 markah)

F. Isi tempat kosong dalam ayat perintah berikut.

1. ____________________ berbual-bual ketika berada

di perpustakaan. (sila, jangan )

2. “____________________ masuk,” kata Aini kepada Siti.

( jemput, tolong )

3. “____________________ duduk di tempat masing-

masing,” kata cikgu kepada murid-muridnya. (sila,

usah )

4. ____________________ tangan kamu sebelum makan.

(cucilah, sila)

5. “____________________ pinjamkan pensel kamu,” kata


Eswaran kepada Eswari. ( jangan, tolong )

4
(5 markah)

G. Suaikan perkataan di bawah untuk


membentuk simpulan bahasa yang sesuai.

gaji
ikut

angkat
air

muka
anak

jejak
minta

diri
makan
5
(5 markah)

H. Lengkapkan ayat dengan kata adjektif yang


sesuai.

1. Kita hendaklah bersenam selalu supaya bdan kita

sentiasa __________________.

2. Pokok yang ___________________ di belakang rumah

Ali telah tumbang semalam.

3. Encik Ahmad menjual sayur-sayuran yang

__________ di pasar.

4. Kuku yang ____________________ hendaklah dipotong

supaya kuman tidak membiak.

5. Udara di Cameron Highlands bersih dan

___________.

dingin segar

cergas

panjang
tinggi

(5 markah)

6
Disediakan oleh: Disemak oleh :
K.Shanmugam T.Thurairaj
Guru M.Pelajaran (Ketua Panitia Bahasa
Malaysia)

Anda mungkin juga menyukai