Anda di halaman 1dari 9

A. Lengkapkan ejaan berdasarkan gambar.

Contoh :

1.

b u l a n l u j l a

2. 3.

l e n p n g

4. 5.

k m g j m d n n g

( 10 MARKAH)
B. Tulis kata dasar bagi setiap perkataan berimbuhan di bawah.

Contoh :

menolong tolong

IKAM 0308 1
6. menyiram

7. membantu

8. mengumpulkan

9. mencuci

10. menelefon

( 10 MARKAH)
C. Padankan perkataan seerti di bawah.

Contoh:

selepas kawan

11. benar murid

IKAM 0308 2
rakan
seronok
pelajar
12. gembira

13. betul

14. sesudah

15. sisa baki

D. Warna kata hubung yang betul. ( 10 MARKAH)

Contoh:

Abang membaca buku sambil mendengar radio.


supaya

16. Kaki adik luka lalu keranaterpijak kaca.

17. Faizal murid yang pandai dan tetapi pendiam.

lalu sambil
IKAM 0308 3
18. Jari Aswad terkena pisau berdarah.

19. Awak hendak bermain badminton supaya atau

bola sepak?

20. Zarina dan lalu Zaiton suka melukis.

E. Gariskan kata kerja yang betul. ( 10 MARKAH)

Contoh:

Aisyah ( menyidai , membeli ) kain pada ampaian.

21. Faizul sedang ( melayari , menonton ) televisyen.

22. Hisham ( memberus , membasuh ) tangannya sebelum makan.

23. Pakcik Hadi ( menimbus , menanam ) sayur di belakang rumah.

IKAM 0308 4
24. Ahmad sedang ( berlari , berenang ) di padang permainan.

25. Aiman gemar ( mengecat , melukis ) gambar pemandangan.

F. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul. ( 10 MARKAH)

Apakah Siapakah Bagaimanakah

Manakah Mengapakah Bilakah

Contoh:

Di manakah kamu tinggal?

26. ___________________ kamu datang ke sekolah?

27. ___________________ ketua kelas Tahun Dua Cerdik?

28. ___________________ Faizah akan datang ke Gombak?

IKAM 0308 5
29. ___________________ awak tidak hadir ke sekolah semalam?

30. ___________________ sukan kegemaran anda?

( 10 MARKAH)

G. Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.

pendek ringan kotor

keras manis tajam

Contoh :

Kain batik itu kotor.

31. 32.

Buah limau ini __________ Kayu ini _____________

33. 34.

Kapas ini __________ Rambut Siti ___________

35.

IKAM 0308 6
Pisau ini _______________
( 10 MARKAH)
H. Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul.

sebentuk sebatang seutas

seekor sebilah sebuah

Contoh :

Linda memakai seutas rantai yang cantik.

36. Kakak membeli ________________ kereta baharu.

37. Ayah menghadiahkan _______________ cincin kepada ibu.

38. Saya membeli ___________________ pen.

39. Ayah membelah kayu dengan _________________ kapak.

40. Pak Hamid memelihara _______________ beruk di belakang rumah .

( 10 MARKAH)

IKAM 0308 7
I. Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh :
menangis Adik lapar kerana

Adik menangis kerana lapar.

41. ikan suka memancing Rahmat

__________________________________________________________.

42. murid seorang Raziman rajin yang

__________________________________________________________.

43. baharu Haliza kawan gembira mendapat

__________________________________________________________.

44. menjadi doktor ingin Azli seorang

__________________________________________________________.

45. membaca suka sebelum Hani tidur buku

__________________________________________________________.

J. Baca petikan dan jawab soalan berikutnya. ( 10 MARKAH)

Semalam sekolah saya telah mengadakan sukan tahunan. Pagi-pagi


lagi, semua murid berkumpul di padang sekolah. Mereka memakai pakaian
sukan.

IKAM 0308 8
Acara pertama ialah lumba lari untuk murid-murid tahun satu.
Kemudian diikuti acara untuk murid-murid tahun dua iaitu mengisi air ke
dalam botol. Manakala acara murid-murid tahun tiga pula ialah lari dalam
guni.
Rumah Kuning telah menjadi johan keseluruhan. Murid-murid sangat
gembira. Hadiah telah disampaikan oleh guru besar. Sukan tahunan berakhir
pada pukul 6.00 petang.

Contoh :

Apakah pakaian yang mereka pakai ?


Mereka memakai pakaian sukan.

1. Di manakah semua murid berkumpul ?


Semua murid berkumpul di _______________________________.

2. Apakah acara untuk murid-murid tahun satu ?


Acara untuk murid-murid tahun satu ialah _________________.

3. Apakah acara untuk murid-murid tahun tiga ?


Acara untuk murid-murid tahun tiga ialah _________________.

4. Siapakah yang telah menyampaikan hadiah ?


Hadiah telah disampaikan oleh ___________________________.

5. Makna bagi perkataan johan ialah _______________________.


( 10 MARKAH)
IKAM 0308 9

Anda mungkin juga menyukai