Anda di halaman 1dari 11

LatihanTatabahasa

KATA KERJA A menampal B menyirat


Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk C menjahit D mengait
menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah
orang,binatang dan benda.
5. Nenek ____________ kuih pau dan lepat
1. Encik Daud ____________ rumput di pisang untuk dimakan petang nanti.
belakang rumahnya dengan sabit. A merebus B menanak
A menebas B C mengukus D menjerang
membajak C menoreh D
menajak 6. Kakak ____________ ikan yang hendak
digorengnya dengan garam halus dan
2. Keluarga malang itu tinggal sehelai kunyit.
sepinggang setelah rumah mereka A mengadun B menabur
____________ dalam kebakaran C mencalit D melumur
petang semalam.
A roboh B ranap 7. Bekalan makanan ke kawasan pedalaman
C hancur D musnah ____________ jika banjir masih
berterusan.
3. Kereta yang dipandu laju itu tidak dapat A tersadai B tersimpan
dikawal lalu ____________ ke tepi C terputus D terbantut
jalan.
A terjatuh B tergolek Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah
C. terbabas D terhempas
4. Pak Mat sedang tekun 8. Abang ____________ dahan kayu yang
__________jalannya yang koyak. terkena bumbung rumah mereka dengan
sebilah parang yang tajam.
A menetak B memangkas A mengelap B
C mengerat D mencantas mengusap C mengalir D
9. Nenek begitu cekap ____________ padi menepuk
di dalam lesung.
A menampi B menuai 16 Puan Nor ____________ wang di
C menumbuk D mengirik bank untuk tabung pendidikan anaknya.
A menyimpan B
10. Kapal dagang itu telah ____________ mengeluarkan C memasukkan D
meninggalkan pelabuhanA berlabuh meminta
B belayar Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.
C bergerak D berganjak
17 Encik Muin sedang ____________
11. Rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun roti canai di gerainya.
ke atas layak ____________ dalam pilihan A mengandun B
raya. mencanai C menebar D
A memilih B menguli
mengundi C melabur D 18 Sekawan lembu Pak Mat
menyambut ____________ rumput di padang
12 Guru Besar ____________ mereka yang berhampiran rumahnya
dilantik menjadi pengawas supaya dapat A meratah B
menjalankan tugas dengan penuh meragut C mengunyah D
tanggungjawab. memakan
A merayu B 19 Ramai orang ____________ ikan di
menyuruh C mendesak D tali air itu pada waktu petang.
mengharap A menjaring B.
13 Lelaki yang ____________ kedai memikat C mengail D
emas itu telah ditembak mati. melastik
A meragut B Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah
memecah C merompak D
merampas 20 Cikgu Anis sedang ____________
Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah buku latihan murid-muridnya di dalam bilik
guru.
A menyemak B membuat
14 Zainalpandai ____________ layang- C melakar D melukis
layang daripadabuluh.
A menghias B 21 Abang Rizal ____________
sepatunya sehingga berkilat.
menekan C membuat D
A mengesat B
menjahit
menggilap C mengelap D
menggesek
15 Rohaida______________ peluh di 22 Sudah hampir empat bulan Ismadi
dahinya ____________ di hospital akibat
kemalangan jalan raya.
A tersadai B A lebat B
terlantar C terkandas D deras C laju D
terdampar kuat
23 Pelancong dapat ____________ keindahan
alam semula jadi Pulau Pangkor jika 30 Adik bongsu saya berasa ____________
berkunjung Perak. kerana dia tidak terpilih untuk menyertai
A memandang B pertandingan bercerita.
menikmati C melalui D A sedih B
melawat gusar C terharu D
bimbang
24 Mak Minah memeluk anaknya sambil
____________ kegembiraan apabila
mendapat tahu bahawa anaknya itu berjaya KATA ADJEKTIF
melanjutkan pelajaran ke menara gading.
1. Kain yang
A menangis B
mendakap C meraikan diperbuatdaripadasuterasungguh
D.mengucapkan

25 Apabila fajar ____________ , Pak Abu
A licin B halus
bersiap sedia untuk menoreh getah di
ladangnya C harum D lembut
A menyingsing B
menyonsang C membenam D
menerbitkan 2. Ikan yang digoreng oleh kakak

26 Sarina mengucapkan terima kasih kepada sangat


kawan-kawannya yang datang
A. kering
____________ sambutan hari jadinya.
A meraikan B. garing
C
C. kuning
menghangatkan
B menghidupkan D. rangup
D meriuhkan

27 Akibat hujan lebat semalaman, air


3. Lantai yang barudicuciolehpekerja hotel
sungai itu mengalir ____________
A laju B cepat itu. danberkilat.
C deras D pantas
A. lancar
28 Saiful _____________ piala yang B. kasar
dimenangi oleh pasukannya dalam perlawanan
bola sepak itu. C. kesat
A menjulang B
D. licin
melonjak C mengusung D
mengangkat

4. Kebanyakankayupondok yang usangitutelah


29 Kami berteduh di perhentian bas
kerana hujan ____________ . .dimakanolehanai anai.

A. musnah
B. pecah B. lebat

C. reput C. nipis

D. rosak

9. Murid

5. Adam muridperluberusahadenganbersungguh

mengumpul surat khabar.untukdiju sungguhuntukmemperolehkejayaan

alkekedaikitarsemula. yang.., kata Guru Besar.

A. usang A. hebat

B. buruk B. manis

C. lapuk C. mundur

D. lama D. cemerlang

6. Biskut di dalam tin 10. Murnipandaimemasak. Hidangan yang

itumasih..keranatinnyatidakdimasukiu dimasakolehMurnisangat. danlazat.

dara. A. masin

A. lemau B. tawar

B. garing C. pahit

C. rangup D. enak

D. rapuh

11. Sejakkebelakanganinibadannyasemakin

keranahilangseleramakan.

7. Adik terpaksa menggunakan alat bantuan A. kempis

pernafasan kerana mengalaminafas. B. susut

A. sesak C. nipis

B. penuh D. kecil

C. sempit

D. lengang

12. Tiangbenderaitukelihatan

8. Hujan turun dengan.dan apabiladiperhatikandarijarakjauh.

disertai kilat sabung menyabung. A. lurus

A. renyai B. tegak
C. teguh B. banyak

D. condong C. penuh

D. lebih

13. Buahpisangmudaituamat 18. Lampu yang. Itumenyukarkan kami

A. kelat bergerak di dalamrumahusangitu.

B. pahit A. kuat

C. manis B. kilau

D. masam C. malap

14. Nasilemak di geraiMakKiahsudah. D. terang

A. basi

B. payau 19. Walaupun bangunan itu sudah berusia, namun

C. lemau kelihatan masih..

A. gagah

15. Guru disiplin yang B. teguh

baharuitukelihatansangat C. tegak

A. liar D. tahan

B. kejam

C. ganas 20. HariGawaidisambutdengan..olehma

D. garang syarakatIbandanBidayuh di Sarawak.

A. gemilang

16. Kami merancanguntukmelawattempat B. gembira

tempat di negeri Melaka C. bahagia

jikaadakesempatan. D. meriah

A. bersejarah

B. berkesan

C. berdarah

D. beringat 21. Setakatinibelumadarawatan

yang..untukpenyakitdemamdenggi.

17. Bakul yang .denganbuah A. baik

buahanituakandibawakepasaruntukdijual. B. tepat

A. kosong C. khusus
D. lengkap D. pekat

22. Amin 26. Barang- barangtembaga yang

masihtekunbelajarbiarpunharisudah telah

malam. bolehdigilapsemulauntukmemastikan agar

A. laju terusberkilat.

B. lewat A. kesat

C. lambat B. lemau

D. perlahan C. kusam

D. kuncup

23. Kumpulan pelancong itu terpaksa

berpandukan peta ketika mencari rumah 27. Pemandangan di sekeliling rumah besar

tumpangan, kerana jalan menuju ke sana itu.keranaterletak di

.. kawasanbukit.

A. kecil A. sungguhpermai

B. sempit B. sangatmeriah

C. lapang C. besarnian

D. bersimpang-siur D. amatluas

24. Tekak ibu berasa amat 28. Mak Limah menggunakan kuali

..setelah demam selama seminggu. yang.untuk menyediakan roti

A. parau jala.

B. rimas A. runcing

C. lidas B. panjang

D. perit C. lonjong

D. leper

25. Nenekamatmenyukai kopi..

tanpagula yang dibancuholehkakak. 29. Akibatpencemarandarikilangberhampiran, air

A. liat sungaiinisemakin..

B. likat dan.

C. keras A. tohorbersih
D. Saya
B. cetek...tohor

C. dalam ..bersih
4. Bangunan baharu itu telah dirasmikan oleh
D. cetek..likat ..
A. dia
B. kami
30. Pohonrambutan
C. kamu
yang.itusudahditanamkira D. beliau

kiraempattahun yang
5. Sebagaimurid,
laludanbuahnyasemakinsekarang
..hendaklahbelajarbersungguh-
A. ketot.lebat sungguh, kata cikgu.
A. dia
B. pendek .lebat
B. kita
C. rendang.lebat
C. kamu
D. tinggilebat D. mereka

6. Boleh .. tumpangbertanya ?
kata SuridanMunakepadapemudaitu.
A. kamu
KATA GANTI NAMA B. awak
Isi tempat kosong dengan jawapan yang C. kami
paling sesuai. D. saya
1. Ibu, duit .. hilang, kata Umair
kepada ibunya. 7. Ampun ..tuanku, sembah Hang
A. kita Tuahkepada raja.
B. kami A. beta
C. saya B. patik
D. mereka C. hamba
D. baginda
2. DarusdanIntanbersahabatkarib.
tinggal sekampung. 8. Jika .adamasalapang
A. Dia ,jemputlahkerumahsaya, kata
B. Kita Anikepadakawan-kawannya.
C. Kami A. dia
D. Mereka B. awak
C. beliau
3. Salmi murid tahun enam . .. D. kalian
berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR.
A. Dia 9. Penjahatitusudahditangkap.
B. Kami .akandibawakebalai polis.
C. Awak
A. Saya 14. Setelah sultan mangkat , maka takhta
B. Dia kerajaan negeri itu pun diserahkan kepada
C. Mereka putera .
D. Beliau A. baginda
B. tuanku
10. Harap maklum, . akan dilayan C. beta
sebentar lagi. D. nya
A. kami
B. mereka 15. .kahgadis yang
C. anda berbajukurunghijau yang
D. dia berjalandenganawak,
semalam?tanyaManiamkepadaRazif.
A. Apa
11. Ibu , ini kawan-kawan lama saya . Bolehkah B. Mana
menumpang tidur di rumah kita ? C. Siapa
kata Rosmaini kepada ibunya. D. Mengapa
A. mereka
B. engkau 16. Dulu Disman pengurus bank di bandar itu.
C. kalian Kini .dinaikkan pangkat sebagai
D. dia pengurus besar di Kuala Lumpur.
A. mereka
12. Kalau B. beliau
.izinkansekarangjugapatikakanmelak C. kamu
sanakantugasitu , sembahahlinujumkepada D. dia
sultan.
A. tuan 17. Jikalaubegitulahtitah ,
B. tuanku eloklahkitapergisiasatsegera,kata
C. baginda hulubalangkepadaPanglima Ali.
D. tuanhamba A. tuanhamba
B. baginda
13. Sayaharap C. patik
..dapatmempersembahkanpermainan D. beta
yang bermutunanti , kata jurulatih bola
sepakitukepadapemain-pemainnya. 18. Perjuangan
A. mereka masihbelumberakhirselagiwiselpenamatbelu
B. kalian mdibunyikanolehpengadil , kata
C. kami ketuapasukanitukepadarakan-rakannya.
D. kita A. kita
B. kami
C. kalian
D. mereka
A. awak..kita
19. Sayadanmurid- B. kalian.kita
muridTahunEnamBestarimerancanguntukmen C. kamu..kamu
gadakanpertandinganbercerita . .. D. mereka.kami
telahmenjemputbeberapa orang guru
sebagaipengadil. 24. Tipah ,tolonghantarkanbaju yang
A. Beliau telahsiapinikepadaMakCik
B. Kami Hendon..janganlupaambilupahnya,
C. Saya kata ibukepadakakak.
D. Kita A. Dia
B. Saya
20. C. Kamu
akanmenentangpasukanlawandenganbersungg D. Mereka
uh-sungguh, 25. Jika masihlagiberdegil, .
ikrarparapemainitukepadajurulatihmereka . akanmengambiltindakan yang
A. Dia lebihtegasterhadapawak , kata
B. Kita pengurusitukepadasalahseorangdaripadapeke
C. Kami rjanya.
D. Mereka A. mereka.kami
B. merekasaya
21. CikguRahmansudahsebelastahunbertugas di C. kalian. kami
sekolah . D. awaksaya
.akanbersarapadatahunhadapan.
A. kitala 26. Jika timbul apa-apa masalah, hendaklah
B. kamiDia sama-sama selesaikan.
C. saya.Dia Dengan cara itu barulah .dapat
D. kamiBeliau hidup dalam keadaan harmoni.
A. kita.mereka
22. ., izinkan .. B. mereka.kita
ketamanmemetikbunga,sembahdayangkepad C. kalian.kami
apermaisuri. D. kita.kita
A. Baginda..hamba
B. Tuanku.. hamba 27. ..perlumenghantarborangperaduani
C. Tuanku .patik tukealamat yang ditetapkanselewat-
D. Patik..beta lewatnyasebelumbulan Jun ini, kata
juruhebahtelevisyenitu.
23. Sayaharap . akandatangberamai- A. Anda
ramaiuntukmeraikan tetamukehormat B. Kamu
. , C. Kalian
pesanKetuaKampungPermaikepadaanakbuahn D. Mereka
ya.
28. Sudah lama ..bersabar . A. hamba .tuanhamba
Jikatidakdapatmenyelesaikanmasalahini, B. bagindapatik
..akanmelancarkanmogok, kata C. hambakamu
jurucakappekerjasyarikatitukepadamajikann D. patik..hamba
ya.
A. sayasaya 30. Amboi, comelnyaadik
B. kami..kami ..!.......................namanya ? kata
C. mereka saya AtiqahkepadaAliah.
D. beliaumereka A. mereka.Manakah
B. awak.Siapakah
29. Cis ,tidaksangka yang C. kami ..Siapakah
bersikapguntingdalamlipatan !jerit Pak D. kamu..Apakah
Malaukepada Dang Wangi.