Anda di halaman 1dari 44

Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

NAMA PELAJAR : ...


TINGKATAN :

NOVEL NARATIF OGONSHOTO (Anwar Ridhwan)

1|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Alkisah sebuah Kepulauan, sebuah Republik, seorang PRESIDEN, Rakyat Jelata ...
kuasa, kezaliman, kekejaman, diktator .... penderitaan, kemelaratan, rintihan ...
kemurkaan dan KEMUSNAHAN.

Lukiskan Peta Kepulauan Ogonshoto.

PROLOG : KAWAI MARU

Watak-watak ;

Watak utama : .............................................

2|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................

Latar tempat : -
......................................................................................................................
.........................................................................

Penulis pernah berkunjung ke Kepulauan Ogonshoto dan mengetahui semua


perkara yang berlaku di negara republik itu sama ada berkaitan pemerintah,
kehidupan rakyat jelata, keindahan serta sumber alam semula jadinya.
Setiap kali Kapal Kawai Maru singgah berlabuh di Ogonshoto, beliau
mendapat berita dan cerita mengenai perkembangan negara itu. Akhirnya,
cerita-cerita tersebut menjadi lengkap selepas beliau berjumpa dengan
Nahkoda itu ...

1. Di manakah penulis bekerja ketika itu?

2. Nyatakan 10 perwatakan Tuan Kawai:

3. Nyatakan 5 sifat Kapal Kawai Maru;

4. Berikan spesies ikan yang mahal dan sering diburu oleh Tuan Kawai.

3|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
5. Berapakah jumlah pulau di Kepulauan Ogonshoto?

6. Berapakah jarak Kepulauan Ogonshoto dari Pulau Easter, Chile?

7. Siapakah yang mula-mula menemui Kepulauan Ogonshoto?

8. Siapakah yang menamakan kepulauan tersebut sebagai Ogonshoto?

9. Apakah nama-nama yang diberikan oleh penduduk tempatan asli kepada 3 buah
pulau di Ogonshoto?

10. Semasa zaman Edo di Jepun, hanya kapal-kapal siapakah yang dibenarkan
belayar ke luar negara termasuk pergi ke Kepulauan Ogonshoto?

11. Apakah anggapan penduduk di Ogonshoto ketika Kapal Kawai Maru mula-mula
mendarat di republik ini?

12. Apakah kelebihan Kepulauan Ogonshoto yang menyebabkan penulis berasa


kagum?

13. Apakah perkara yang menakutkan Tuan Kawai jika mengambil masa yang lama
berlabuh di Ogonshoto?

14. Huraikan perkara yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Kapal Kawai Maru ketika
berlabuh di Ogonshoto?

15. Apakah sikap baik penduduk Ogonshoto?

16. Apakah perkara lazim yang dilakukan oleh penulis dan rakan-rakannya dengan
4|Hakmilik Cikgu Nieda71
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
penduduk Ogonshoto ketika mereka berada di kepulauan ini?

17. Seterusnya, ketika berada di dalam Kapal Kawai Maru dalam pelayaran balik ke
Jepun, apakah perkara yang sering diingat oleh Penulis dan pekerja-pekerja yang lain?

18. Pada detik manakah semua cerita penduduk-penduduk Ogonshoto menjadi sebuah
KISAH YANG LENGKAP?

5|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Bab 1 : KOLONIAL

Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Bagaimanakah anak luar nikah Malagana itu boleh menjadi PRESIDEN


Ogonshoto?

1. Ketika berumur 7 tahun :

2. Setelah tiba di Eropah :


Cerita A :

Cerita B :

3. Semasa belajar di kolej :


6|Hakmilik Cikgu Nieda71
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

4. Semasa belajar di universiti :

5. Bagaimana dia boleh kembali ke Ogonshoto :

6. Awal pembabitannya dalam bidang politik :

7. Ucapan / agendanya setelah menjadi Presiden :

8. Tentangan pertama dan cara mengatasinya :

9. Program pertama yang dijalankan :

10. Pandangan Presiden tentang pemikiran / persepsi rakyat jelata Ogonshoto :

7|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Bab 2 : JENERAL

Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................
Perebutan kuasa antara Jeneral dan Pegawai Kanan Pemerintahan Provinsi
Ture dalam jawatan WAKIL DEWAN PRESIDEN di Ture.
1. Ke manakah Jeneral selepas bersara?

2. Apakah reaksi Pegawai Kanan Pemerintahan Provinsi Ture terhadap kedatangan


Jeneral ke Ture?

3. Dalam peristiwa imbas kembali, nyatakan peristiwa yang menyebabkan Jeneral


menjadi terkenal semasa menjalankan tugasnya.

8|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

4. Nyatakan identiti dan bahan ejek-mengejek antara Jeneral dan Pegawai Kanan
Jeneral Pegawai Kanan

5. Mengapakah Jeneral memilih Ture dari sudut minatnya dalam bidang politik?

6. Pada pandangan Jeneral, apakah kelemahan Pegawai Kanan?

7. Apakah matlamat utama Jeneral menjadi wakil Dewan Presiden di Ture?

8. Apakah hasil perjumpaan 6 mata antara, Wakil Dewan Presiden dengan Jeneral dan
Pegawai Kanan yang berlangsung di restoran makanan laut?

9. Nyatakan tindakan Jeneral dan Pegawai Kanan selepas perjumpaan 3 orang penting
itu.
Jeneral Pegawai Kanan

9|Hakmilik Cikgu Nieda71


Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

10. Jelaskan peristiwa hitam yang berlaku di Pangkalan semasa rancangan


perjumpaan khas antara Presiden Ogonshoto dengan Jeneral dan Pegawai Kanan.

11. Huraikan peristiwa kejutan yang berlaku semasa proses PEMILIHAN Wakil Dewan
Presiden Ture yang baru.

Bab 3 : PENYAMARAN
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Penduduk TUBUA masih belum dapat menyelesaikan 1 persoalan, iaitu


adakah Presiden Ogonshoto telah melakukan penyamaran dalam Peristiwa
Tubua?

1. Perihalkan suasana atau keadaan di Tubua.

10 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

2. Apakah rancangan orang-orang Presiden terhadap Tubua?

3. Secara rasminya, ke manakah Presiden sewaktu protes terhadap agenda kerajaan


berlaku di Tubua?

4. Apakah tujuan Lelaki Tua dari Kuri datang Ke Tubua?

5. Nyatakan pendapat Lelaki Tua mengenai realiti pemerintahan Presiden pada


zaman itu berbanding zaman lama.

6. Perihalkan adat turun-temurun berkaitan pemimpin, rakyat dan masalah komuniti


di Ogonshoto.

7. Nyatakan sebab Ketua Kumpulan Protes mula menyedari perubahan sikap Lelaki
Tua setelah Lelaki Tuan mabuk sake?

8. Jelaskan sebab utama Kumpulan Protes tidak mahu Tubua dijadikan kawasan
pelancongan.

9. Bilakah Kumpulan Protes mahu memulakan protes tersebut?

10. Di manakah perarakan protes itu dimulakan?


11 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

11. Nyatakan jumlah sebenar peserta protes tersebut.

12. SIAPAKAH yang akhirnya mengetuai perarakan protes tersebut?

13. Semasa hari Perarakan Protes, seorang pemuda 20-an mula menyedari akan
perubahan Lelaki Tua itu. Perincikan peristiwa ini.

14. Nyatakan keadaan di Simpang Tiga menuju ke Tatamanu (ibu negara).

15. Apakah yang dilakukan oleh Lelaki Tua ketika berada di Simpang Tiga tersebut?

16. Lengkapkan frasa di bawah :


Tiba-tiba Lelaki
Tua ...................................................................................................................................
...............................

Lalu Angkatan
Bersenjata ........................................................................................................................
.................................

17. Apakah yang berlaku kepada para Demonstran yang mengadakan perarakan
protes itu?

18. Setelah Bekas Ketua Kumpulan Protes mencukur jambang, misai dan jangutnya,
apakah PERKARA TERSIRAT / PERSOALAN penting yang terpancar dalam kotak
fikirannya?

19. Apakah BERITA yang merebak dengan cepat di Tubua pada keesokan harinya?

12 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Seminggu selepas itu, beberapa orang yang mengaku dari Malagana, Aitu, Ture,
Pukana atau Runakita datang ke Tubua untuk menyebarkan cerita yang bertujuan
menghapuskan kepercayaan penduduk Tubua tentang Teori Penyamaran Presiden
dalam perstiwa Tubua.
20. Akhirnya, kebanyakan bekas Demonstran mula tidak mempercayai akan Teori
Penyamaran Presiden yang bertujuan menggagalkan protes tersebut,.. kecuali?..

Bab 4 : AISBERG
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................

13 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Cabaran seorang Presiden menyelesaikan masalah negara. Siapakah yang


menderita akibat masalah tersebut? Apakah punca masalah tersebut?
Adakah langkah mengatasi masalah tersebut releven?

1. Berapakah aisberg yang ingin dibawa ke Ogonshoto?

2. Di manakah asalnya aisberg tersebut?

3. Mengapakah Presiden mahu supaya aisberg itu dibawa ke Ogonshoto?

4. Berapa orangkah yang paling gembira atas kejayaan menarik aisberg itu ke
Ogonshoto? Mengapakah mereka terlalu gembira?

5. Apakah berita yang disiarkan di Saluran 6 Japan News Network?

6. Apakah perkara yang sering dilakukan oleh penduduk Ogonshoto sejak berita
penarikan Aisberg itu diumumkan?

7. Apakah yang dilakukan oleh seorang Lelaki Tua dari Runakita semasa dalam
perjalanan pulangnya?

8. Siapakah yang dipertanggungjawabkan memotong aisberg menjadi bongkah-


bongkah yang berukuran sederhana? Apakah perkara tersirat yang dapat diperoleh

14 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
melalui peristiwa ini?

9. Perihalkan rancangan pengagihan aisberg tersebut kepada penduduk Ogonshoto.

10. Perihalkan berita yang disiarkan oleh akhbar-akhbar Ogonshoto tentang proses
menarik 2 pulau aisberg dari kutub selatan itu.

11. Mengapakah Lelaki Tua dari Runakita lambat mengetahui berita itu?

12. Apakah yang dilakukan oleh Lelaki Tua itu di belakang rumahnya?

13. Nyatakan 2 usaha yang dilakukan oleh Lelaki Tua itu dalam usahanya
mendapatkan air.

14. Hari-hari yang berikutnya..., apakah yang dilakukan oleh Lelaki Tua itu?

15. Apakah berita yang disampaikan oleh jiran tetangga Lelaki Tua itu kepadanya
berkaitan aisberg tersebut?

16. Berapakah kedalaman kolam yang digali oleh Lelaki Tua itu?

17. Setelah hampir 3 bulan, adakah 2 aisberg tersebut berjaya didaratkan di


Ogonshoto?

15 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
18. Ceritakan mengenai hasil usaha Lelaki Tua itu mengorek kolam dan menyuling
air laut.

Bab 5 : MAINAN
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................
Memaparkan KEZALIMAN Presiden. Kuasa adalah segala-gala baginya lalu
enggan menghargai NYAWA manusia.

1. Huraikan secara ringkas tentang PERMAINAN Pemuda itu?

2. Apakah nasib DAMAK Pemuda iru yang PERTAMA?

3. Apakah pula nasib DAMAK yang KEDUA?

4. Apakah harapan Pemuda itu terhadap DAMAKnya yang ketiga?

5. Bilakah permainan tersebut akan tamat?

6. Di manakah tempat asal Pemuda itu?


7. Dalam peristiwa imbas kembali, apakah perkara yang menimpa Pemuda itu ketika
hanyut di lautan selama 60 hari?

8. Apakah mimpi ibu Pemuda itu semasa anaknya hilang di lautan?

16 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

9. Di manakah Pemuda yang hilang itu ditemui?

10. Apakah nasib Pemuda itu setelah berjaya diselamatkan?

11. Mengapakah Pemuda itu benar-benar mahu membunuh Tupai Kerawak Jantan itu?

12. Dalam peristiwa imbas kembali, huraikan peristiwa yang berlaku sewaktu Pemuda
itu berada di Hospital Tubua?

13. Apakah yang menyebabkan rakyat Ogonshoto memuji tindakan Presiden


terhadap Pemuda dari Banaba itu?

14. Perihalkan secara ringkas tentang sejarah Banaba?

15. Huraikan sifat Pemuda itu setelah menjadi anak angkat Presiden.

16. Apakah sifat-sifat baik Pemuda itu ketika berada di istana Presiden?

17. Di manakah Pemuda itu mendapat tupai kerawak jantan?

18. Apakah cerita tentang permainan aneh turun-temurun di Ogonshoto?

17 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Pada zaman dahulu, para bangsawan Ogonshoto pernah menangkap penduduk asli
seminggu menjelang gerhana matahari penuh. Sehari sesudah gerhana itu, penduduk
asli itu dilepaskan, kemudian diburu dan dibunuh. Tetapi adat memburu dan
membunuh orang dalam permainan itu telah dihapuskan oleh penjajah Eropah.

19. Huraikan syarat permainan aneh tersebut.

20. Di manakah permainan itu diadakan?

21. Apakah binatang permainan Presiden pada masa-masa yang lalu?

22. Nyatakan pencapaian Pemuda tersebut dalam pendidikan semasa bersekolah di


Banaba.

22. Nyatakan kehidupan Pemuda tersebut di istana Presiden.

23. Di barisan manakah, Pemuda itu berada ketika permainan itu dimulakan?

24. Apakah yang menyebabkan Pemuda itu berasa aneh terhadap sikap Papa
(Presiden) yang turut menyertai pertandingan itu?

25. Apakah binatang permainan Papa pada kali itu?

26. Apakah kejutan terhadap Pemuda itu semasa permainan itu?

27. Nyatakan perkara yang berlaku kepada Pemuda itu setelah permainan itu tamat.

18 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

28. Di manakah hala tuju terakhir Pemuda itu semasa berseorangan di dalam hutan?

29. Mengapakah para Resi (pertapa) itu mula-mula mengubati kaki Pemuda itu
berbanding lidah atau tangannya?

Bab 6 : PENTAFSIR
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Seorang RESI (Pertapa) mengasingkan diri daripada dunia yang penuh


kepura-puraan. Mencari ketenangan dan kebenaran dalam kehidupan.
Beroleh keupayaan meramal perjalanan kehidupan dan perubahan alam
yang berlaku melalui konsep sebab dan akibat. Dihormati masyarakat
lantaran sifat luhur dan suci yang tinggi.
Wujud pula golongan PENTAFSIR (Pendamping Resi) yang berupaya mentafsir
sesuatu berdasarkan kata-kata dan perbuatan Resi sekali gus menjadi
perantara masyarakat dengan golongan Resi.

1. Siapakah Resi yang dikenali oleh penduduk Aitu?

19 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
2. Apakah yang sering dilakukan oleh Resi itu?

3. Apakah sifat Resi itu ketika berbicara?

4. Berapa lamakah pendamping atau PENTAFSIR itu berdampingan dengan Resi itu?

5. Jelaskan tanda-tanda buruk yang berlaku di Aitu?

6. Pada pendapat anda, apakah peristiwa yang berlaku selepas munculnya tanda-
tanda buruk di Aitu?

7. Apakah perkara yang dilakukan oleh orang-orang Presiden di Aitu?

8. Dalam imbas kembali, apakah yang dilakukan oleh Presiden dalam tempoh 100 hari
pertama berkuasa?

9. Apakah syarat utama sayembara (pertandingan) yang diadakan oleh Presiden dan
apakah hadiahnya?

10. Berapa orangkah penduduk Aitu yang berasa yakin untuk menyertai sayembara
itu?

11. Berdasarkan tanggapan penduduk Aitu, siapakah yang akan memenangi


sayembara itu?
20 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

12. Siapakah yang akan mengadili pertandingan itu dan apakah syarat-syarat
penilaian yang ditetapkan?

13. Gambarkan perasaan 2 orang peserta yang kalah dalam sayembara itu.

14. Siapakah yang memenangi sayembara itu dan apakah kata-kata Presiden
kepadanya?

15. Bagaimanakah Presiden menyampaikan hadiah kepada pemenang sayembara itu?

16. Pada waktu malam selepas sayembara itu, berapa lamakah Resi muda itu
menyelam?

17. Apakah benda aneh yang dilihat oleh Resi muda itu sewaktu menyelam pada
malam itu?

18. Pada waktu pagi lewat penyelaman, apakah yang dilihat oleh Resi muda itu
berkaitan kelapa emas itu?

19. Apakah rumusan tafsiran Resi muda tersebut tentang kaitan antara peristiwa-
peristiwa yang berlaku di Ogonshoto dan Aitu dengan isyarat-isyarat yang dihantar
Tuhan ke dunia ini?

20. Berdasarkan tafsiran Resi muda itu, apakah perkara yang perlu dilakukannya
21 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
terhadap kuasa jahat tersebut?

21. Cerita tentang Resi muda yang suka menyelam dan pandangannya tentang
nirwana telah tersebar selepas seorang Pentafsir menceritakan perkara tersebut
kepada penduduk Aitu. Nyatakan peristiwa yang berlaku selepas itu?

22. Apakah tujuan orang dari Tatamanu itu berjumpa dengan Resi(yang suka
menyelam) itu?

23. Apakah pandangan Resi yang memerlukan pentafsiran ketika berbicara dengan
Orang dari Tatamanu itu?

24. Apakah yang dilakukan oleh Orang dari Tatamanu selepas mendengar tafsiran Resi
itu?

25. Setelah beberapa tahun, apakah yang berlaku kepada Orang dari Tatamanu itu?

26. Apakah maksud akan tiba yang dikatakan oleh Resi berdasarkan TAFSIRAN
Pentafsir?

Bab 7 : JARI
Watak-watak ;
22 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Golongan cendikiawan (guru) dipilih menjadi watak dalam bab ini. Penuh
dengan pengorbanan demi merealisasikan harapan manusia (rakyat) yang
lahir ke dunia untuk terus hidup hingga ke akhir hayat. Iltizam perlu
dimakbulkan. Kegagalan mahu cagarannya...

1. Dimanakah Guru kidal itu mengajar sebelum berpindah ke Kuri?

2. Apakah perkara yang menjadi persoalan kepada masyarakat terhadap Guru itu?

3. Ceritakan peristiwa yang menyebabkan jari manis Guru itu dipotong?

4. Apakah tanggapan Guru itu terhadap pendirian Presiden tentang kebebasan


bersuara rakyat Ogonshoto dalam sistem pemerintahan demokrasi?

5. Apakah janji atau cagaran yang dibuat oleh Guru itu jika berjaya menerbitkan
makalah (majalah) tentang kepincangan kerajaan dan rakyat di Ogonshoto?

6. Apakah tajuk makalah itu?

23 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

7. Huraikan isi atau perkara utama makalah yang diterbitkan oleh Guru itu?

8. Mengapakah akhirnya, Guru itu menunaikan janji memotong jari manisnya?

9. Siapakah yang telah memotong jari manis Guru itu?

10. Apakah peristiwa dalam mimpi Lepra tua itu?

11. Apakah pandangan Lepra tua tentang keadaan orang jahat yang mati?

12. Nyatakan tindakan kerajaan Ogonshoto terhadap saudara-mara guru itu?

13. Apakah maksud penghapusan keturunan?

14. Beberapa bulan kemudian, apakah berita baharu di pedalaman Kuri?

15. Apakah reaksi Guru kidal terhadap berita itu?

16. Apakah perkara yang diyakini oleh Guru kidal itu apakah cagaran baharunya?

24 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

17. Seminggu kemudian, apakah kenyataan daripada Kumpulan Pencinta Alam?

18. Apakah yang dilakukan oleh Guru kidal selepas mendapat berita gembira melalui
kenyataan Kumpulan Pencinta Alam?

19. Apakah berita yang diumumkan melalui radio ketika Guru kidal sedang memotong
kukunya?

20. Apakah peranan sejemput hutan di pedalaman Kuri terhadap kelangsungan


kehidupan di situ?

Pada masa yang sama, perkara yang berlaku kepada orang-orang Presiden ...

21. Pada malam itu, apakah isi perbualan penyokong setia Presiden dengan
seseorang dalam talian telefon?

22. Nyatakan peristiwa imbas muka yang bakal berlaku terhadap hutan pedalaman
Kuri itu?

23. Apakah yang dilakukan oleh Guru kidal pada hari Sabtu itu?

24. Apakah pula berita yang disampaikan oleh Presiden tentang nasib hutan itu?

25. Apakah yang dilakukan oleh Guru kidal selepas mendengar petikan ucapan
25 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Presiden yang disiarkan melalui radio?

26. Apakah benda yang digunakan oleh Guru kidal itu untuk melaksanakan
taruhannya?

27. Apakah maksud rangkai kata TERRA FIRMA?

Bab 8 : KEMERA
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

26 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau
Keajaiban ... inilah yang diharapkan. Merakam kejadian lalu melalui kamera
yang barangkali diizinkan kejadiannya. Menginsafkan manusia dalam
keterlanjuran masa lalu. Adakah hukuman di dunia wujud dalam skala yang
sangat kecil berbanding hukuman di sana...

1. Apakah tujuan Jurukamera dari Runakita dihantar ke Jepun?

2. Mengapakah Jurukamera itu merasakan dirinya kurang layak dipilih?

3. Apakah barangan elektrik yang dibeli Jurukamera di Bandar Elektrik Akihabara?

4. Apakah peralatan lain untuk melengkapkan kamera eksperimentalnya?

5. Apakah perkara yang disesalinya semasa dalam kebin pesawat?

6. Apakah peristiwa dalam mimpi semasa Jurukamera itu tertidur?

7. Berapa lamakah Jurukamera (Runakita) itu berada di Jepun?

8. Apakah iklan yang menarik minat Jurukamera itu semasa membaca surat khabar?

9. Apakah perkara yang terjadi kepada bekas Komandan Tentera itu?

27 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

10. Huraikan 2 cerita orang yang mati di dalam teksi Pemandu Teksi itu?

Cerita 1 :

Cerita 2 :

11. Apakah yang berlaku di rumah bekas Komandan Tentera itu semasa Jurukamera
tiba di sana?

12. Berdasarkan perbualan Bekas Komandan Tentera dengan seorang Lelaki tegap,
apakah penderitaan yang dialami oleh Bekas Komandan Tentera itu?

13. Apakah perkara buruk yang didoktrinkan oleh Presiden kepada semua tentera di
Ogonshoto?

14. Apakah yang dilakukan oleh Lelaki tegap itu terhadap bekas Komandan Tentera
itu?

15. Apakah perkara aneh tentang kamera yang dinyatakan oleh Jurukamera itu
kepada Pemandu Teksi itu?

16. Apakah pula perkara aneh atau ajaib yang betul-betul berlaku selepas Jurukamera
berjaya memasang semua kompenen kameranya?

28 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

17. Selepas peristiwa itu, ke manakah Jurukamera dengan temannya pergi?

18. Jelaskan tentang 3 foto yang berjaya diambil oleh kemera eksperimental yang
dicipta oleh Jurukamera itu bersama temannya ketika berada di Gunung Berapi Gora-
Gora.

Foto 1 :

Foto 2 :

Foto 3 :

19. Apakah kesimpulan Jurukamera tersebut berkaitan peristiwa yang berlaku kepada
Abang Tuanya?

20. Sebelum membawa foto-foto tersebut ke muka pengadilan, apakah yang


dilakukan oleh Jurukamera itu?

21. Selepas membuat laporan berkaitan pembunuhan Abang Tuanya, apakah yang
terjadi kepada Jurukamera itu?

22. Apakah pula yang terjadi kepada bekas Komandan Tentera itu setelah melihat foto
dan mendengar pita rakaman tentang kekejamannya terhadap aktivis hak asasi
manusia itu?

23. Bilakah hari perbicaraan diadakan terhadap Jurukamera malang dari Runakita itu?

29 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Bab 9 : BAHTERA
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Barangkali cerita orang-orang tua itu ada kebenarannya. Ada alamat


daripada keanehan sesuatu peristiwa.
Adakah nahkoda berjaya melepaskan diri daripada kejadian Tsunami yang
melenyapkan sebuah negara ...

1. Bilakah bahtera itu belayar meninggalkan Ogonshoto?

2. Apakah perkara yang dilihat oleh Nahkoda hampir setahun yang lalu?

3. Apakah reaksi penduduk tempatan selepas bakal Nahkoda menceritakan peristiwa


beliau melihat penyu raksasa?

4. Apakah penjelasan seorang Lelaki Pendiam kepada bakal Nahkoda tentang cerita
lama berkaitan kemunculan Penyu Raksasa?

5. Apakah tujuan bakal Nahkoda membina sebuah BAHTERA?

30 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

6. Apakah peristiwa yang membuatkan ramai penduduk yang mempercayai cerita


dan cita-cita Nahkoda membuat sebuah Bahtera?

7. Mengapakah anak lelaki Nahkoda tidak mempercayai kata-katanya tentang alamat


buruk yang bakal berlaku melanda Kepulauan Ogonshoto?

8. Adakah Kerajaan Ogonshoto membenarkan bakal Nahkoda itu membina bahtera itu?

9. Nyatakan Firma yang akan membantu atau menaja kos pembinaan bahtera itu.

10. Apakah yang menyebabkan akhirnya Presiden Ogonshoto mengizinkan bakal


Nahkoda membina bahtera?

11. Berapa lamakah tempoh yang diberikan oleh Pemerintah Ogonshoto kepada bakal
Nahkoda meneroka hutan Futu-Ata dan berapa luaskah hutan yang akan dikorbankan?

Peristiwa imbas kembali...


Bakal Nahkoda pernah bekerja dengan seorang saudagar yang juga tukang membuat
bahtera. Justeru, Bakal Nahkoda mempunyai sedikit-sebanyak ilmu dalam bidang
membina sebuah bahtera.
12. Berapa lamakah Nahkoda tidur dalam sehari setelah sibuk menyiapkan bahtera
itu?

13. Perincikan perkara-perkara yang perlu difikirkan oleh Nahkoda sepanjang masa
sibuknya.
i.
31 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

ii.

iii.

14. Mengapakah Pendaftar enggan membenarkan 3 orang menaiki bahtera itu?

15. Apakah tindakan Nahkoda kepada 3 orang yang dilarang oleh Pendaftar menaiki
bahtera tersebut?

16. Apakah cara atau muslihat Nahkoda mengesan 5 orang penyakitan yang telah
masuk ke dalam bahtera?

17. Selepas membuat pemeriksaan terhadap semua penumpang, berapakah jumlah


pesakit yang sebenar selepas merebaknya wabak penyakit itu?

18. Di manakah pesakit-pesakit itu ditempatkan oleh Nahkoda?

19. Apakah peristiwa yang berlaku yang menyebabkan seorang lelaki (pengikut)
memanggil Nahkoda?

20. Bilakah Bahtera itu akan memulakan pelayaran?

21. Apakah arahan-arahan yang diberikan oleh Nahkoda kepada pekerja-pekerjanya


ketika itu?

22. Berapa lamakah masa yang telah digunakan untuk menyiapkan bahtera tersebut?

Keesokan harinya, bahtera akan mengikut penyu raksasa meninggalkan kepulauan itu
untuk mengelakkan diri daripada malapetaka yang bakal terjadi.
23. Semasa berada di bahtera pada malam itu, apakah yang difikirkan oleh Nahkoda?

32 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

24. Apakah nasib 2 wanita dan seorang lelaki penyakitan di gedung? (masih di
daratan)

25. Apakah isi catatan anak remaja Nahkoda tentang dirinya?

26. Siapakah yang muncul tatkala Nahkoda mahu pergi ke bahtera?

27. Apakah yang dilakukan oleh anak remaja Nahkoda sewaktu bahtera mula belayar?

28. Apakah maksud sebenar atau makna tersirat frasa ini? Mereka hanya tau ... m/s
162

29. Apakah perkara yang berlaku semasa Ketua Tukang Masak disuruh menyediakan
bubur tradisional Ogonshoto yang paling enak?

30. Adakah Presiden Ogonshoto turut memakan bubur tersebut dan apakah yang
terjadi kepadanya?

31. Siapakah sebenarnya Ketua Tukang Masak tersebut?

32. Apakah perkara DAHSYAT yang berlaku sejurus bahtera itu jauh meninggalkan
Ogonshoto?

33 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

33. Apakah peristiwa yang menyebabkan bahtera itu selamat daripada gelombang
ganas tsunami yang berlaku?

34. Setelah berminggu-minggu menempuh samudera, apakah yang terjadi kepada


bahtera itu?

EPILOG : TSUNAMI
Watak-watak ;
Watak utama : .............................................
Watak-watak
sampingan : .................................................................................................
...............................................................
Latar tempat : -
......................................................................................................................
........................................................................

Akhirnya cerita-cerita yang diperoleh daripada rakyat Ogonshoto menjadi


lengkap selepas Penulis bertemu dengan Nahkoda dan bahteranya di sebuah
pulau.
Siapakah sebenarnya Penulis?
Apakah kesan cerita itu kepada anda? Mampukah anda menjadi seorang
PENTAFSIR? Justeru, apakah tafsiran anda ..... ?

1. Apakah cerita yang hangat diperkatakan oleh Nahkoda dan pengikut-pengikutnya


kepada Penulis dan pekerja-pekerja di Kapal Kawai Maru?

2. Apakah nasib para penumpang bahtera itu setelah tiba di sebuah pulau?

3. Berapakah umur Penulis sewaktu Kepulauan Ogonshoto musnah dilanda Tsunami?

34 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

4. Mengapakah teman-teman penulis yang sudah tua (pencen) menganggap


kampung sebagai pentas hidup tua yang membingungkan?

5. Di manakah Penulis pergi selepas pencen bekerja di Kapal Kawai Maru?

6. Di manakah sebenarnya Penulis (Encik Noor) berada dan apakah sebenarnya yang
berlakunya kepadanya?

7. Siapakah jururawat yang menjaga Penulis?

8. Bila dan di manakah Penulis menulis cerita ini?

35 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

KAJIAN NOVEL
Sila lengkapkan aspek-aspek sastera berikut berdasarkan Novel Naratif
Ogonshoto.

STRUKTUR PLOT/JALAN CERITA

36 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

TEMA :

PERSOALAN-PERSOALAN :

WATAK DAN PERWATAKAN :


Presiden :

37 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Jeneral :

Pegawai Kanan Pemerintahan Provinsi Ture :

Wakil Dewan Presiden Ture :

Golongan Menteri atau Pengikut Setia Presiden

Ketua Kumpulan Protes :

38 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Lelaki Tua dari Ture :

Lelaki Tua dari Runakita :

Jiran tetangga Lelaki Tua dari Runakita :

Pekerja-pekerja memotong dan menarik Aisberg:

Pemuda dari Banaba :

Resi (di dalam hutan) :

Resi muda (selalu menyelam):

39 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Pentafsir :

Seorang Lelaki dari Tatamanu :

Guru kidal :

Jurukamera dari Runakita :

Bekas Komandan Tentera :

Pemandu Teksi :

40 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

Nakhoda :

Lelaki Pendiam :

Anak remaja Nahkoda :

Ketua Tukang Masak :

Penulis (Encik Noor) :

LATAR TEMPAT :

41 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

LATAR MASA :

LATAR MASYARAKAT:

JENIS PLOT :

NILAI-NILAI MURNI :

42 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

PENGAJARAN :

SUDUT PANDANGAN :

43 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1
Panitia Kesusasteraan Melayu, SMK Jelai, Batu Kurau

BIODATA PENULIS

Disediakan oleh,

.............................................
(PN HASNIDA BT MAT ISA)
SMK JELAI,
34520 BATU KURAU,
PERAK DARUL RIDZUAN.

44 | H a k m i l i k C i k g u N i e d a 7 1