Anda di halaman 1dari 1

7 BACAAN PEMBUKA PINTU REZEKI

1. Memperbanyak Membaca "Lahawla Wala Quwwata Illa billah" Barang siapa yang lambat datang
rezekinya hendaklah banyak mengucapkan "La hawla Wala Quwwata Illa billah." (HR. At-Tabrani)
2. Membaca "La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin" Barang siapa setiap hari membaca La ilaha
illallahul malikul haqqul mubin maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi
penenteram dari rasa takut dalam kubur. (HR. Abu Nuaim dan Ad Dailami)
3. Melanggengkan Ber-Istighfar "Barang siapa melanggengkan beristighfar niscaya Allah SWT akan
mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezki dari arah yang tidak diduga." (HR.
Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah)
4. Membaca Surat Al-Ikhlas "Barangsiapa mmbaca Surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah maka berkah
bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya." (HR. At-Tabrani)
5. Membaca Surat Al-Waqiah "Barangsiapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan
ditimpa kesempitan hidup." (HR. Al-Baihaqi dalam Syuab Al Iman)
6. Memperbanyak Shalawat Atas Nabi "Ubay Bin Kaab meriwayatkan, bila telah berlalu sepertiga malam,
Rasulullah Salallahualaih iwassalam berdiri seraya bersabda: "Wahai Manusia Berdzikirlah Mengingat
Allah, berdzikirlah mengingat Allah. Akan datang tiupan (sangkakala kiamat) pertama, kemudian diiringi
tiupan kedua. Akan datang kematian dan segala kesulitan didalamnya."
7. "Membaca Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil adziim. Dari setiap kalimat itu seorang malaikat
yang bertasbih kepada Allah Taala sampai hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu."
(HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Daawat)
Insya Allah Kita Selalu Mengamalkan Bacaan Tersebut