Anda di halaman 1dari 16

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

1 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT*:KURIKULUM
Dalaman

Luaran
(O)PELUANG:
O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anakanak mereka
O2- Sokongan kewangan daripada PIBG
O3- Agensi luar sentiasa memberi sokongan
04- Keupayaan guru pada tahap profesional

(S)KEKUATAN:
S1- % Kelulusan STPM meningkat
berterusan
S2- Pencapaian BM dalam STPM 85.19%
S3- 95% guru mempunyai pengalaman lebih 5
tahun
S4- 80% guru berbudaya kerja positif
S5- Kehadiran murid melebihi 95%
S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana
aktiviti
Strategi SO

(W)KELEMAHAN:
W1- Pencapaian STPM dari segi
semua A belum capai 20%
W2-Segelintir guru tidak bersikap
inisiatif
W3- Guru tidak dapat menumpu
sepenuhnya P&P kerana terlalu
banyak aktiviti
W4- Masih ada tidak kuasai
keperluan tingkatan enam
Strategi WO

1. Meningkatkan pencapaian
akademikdengan kerjasama antara guru
dan ibu bapa.
2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
P&P dengan sokongan PIBG
3. Meningkatkan murid mendapat Band 4
hingga 6 dalam MUET

3. Meningkatkan pencapaian 4A
melalui pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG

(C)CABARAN:
C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah
sangat tinggi
C2- Masih ada pelajar ambil mudah sistem
modular
C3- Pelajar masuk Ting.6 dengan gred
minimma

Strategi WC

Strategi SC
4. Memastikan P&P dijalankan dengan
berkesan melalui perkongsian kemahiran
dan pengalaman dalam kalangan guru

Janakan strategi yang sesuai jika


ada

3 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) MUET
Dalaman

Luaran

(O)PELUANG:

Ibu bapa mengetahui pentingnya MUET.


Sokongan kewangan daripada PIBG
Pihak PPD dan PIBG sering bekerjasama
Majoriti pelajar mudah dibentuk dan
diurus

(C)CABARAN:

Pelajar kurang yakin.


Pelajar tidak dapat menyiapkan kerja
penulisan dalam masa yang ditetapkan.
Pelajar kurang akses ICT

(S)KEKUATAN:
Semua pelajar sudah mengambil Bahasa
Inggeris SPM
Guru mempunyai pengalaman lebih 10
tahun mengajar MUET
Semua guru Sejarah berbudaya kerja
positif
Kehadiran murid melebihi 95%
Sokongan penuh pentadbir

(W)KELEMAHAN:
70% Pelajar gagal Bahasa Inggeris
SPM.
Peratusan pelajar menyiapkan kerja
sangat rendah.
Sukatan Pelajaran Luas dan lebih
kepada laras sains.

70% murid kurang minat dalam


membaca bahan dalam Bahasa
Inggeris.

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatkan pencapaian MUET dengan


kerjasama semua pihak.
2. Mewujudkan suasana PdP yang
menyeronokkan, kreatif dan
bertonggakkan visi sekolah dan cita-cita
pelajar

3. Meningkatkan pencapaian Band 3 ke


atas melalui pengiktirafan dan
insentif oleh PIBG.

Strategi SC

Strategi WC

4. Memastikan P&P dijalankan dengan


berkesan melalui perkongsian kemahiran
dan pengalaman dalam kalangan guru.

Pengggunaan pelbagai kaedah


pengajaran. Memainkan peranan dan
latihan pengucapan. Permainan Srabble
dan pembentangan menggunakan Power
Point.

4 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


1.
1.
2.
3.
4.

EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

PEMBELAJARAN MURID
GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
TRANSFORMASI KEMENTERIAN
STRUKTUR SISTEM

(Meningkatkan pembelajaran murid)


(Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)
(Mentransformasi Kementerian)
(Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

1.
2.
3.
4.
5.

Kurikulum dan Pentaksiran


Profesiensi Bahasa
Kualiti Sekolah
Kualiti Guru
Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS1)
(TS1)
(TS1)
(TS2)
(TS2)

6.
7.
8.
9.
10.

Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian


(TS3)
Produktiviti Sumber
(TS3)
Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
(TS4)
Laluan Pendidikan
(TS4)
Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

5 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


PELAN STRATEGIKJPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan peratus lulus MUET dengan sekurang-kurangnya Band 3 dan ke atas.
Sektor/PPD/Sek SMK Kota Samarahan
Bidang /Unit Kurikulum Tingkatan Enam (Pra U)/ MUET
TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25 101inisiatif
atau pelan tindakan di
JPN/PPD)

Increase the
number of
students getting at
least Band 3 and
above.

1. Paper 4- 800/4
Writing 30%
Students could not
complete their essay
on time.

1. Students write 1 essay


every fortnight and do at
least 1 presentation per
semester.

Format Writing
Writing using correct 1. The % of students get
format for Question at least 45/90 for Writing
1 & 2.
component.

2. Paper 3- 800/3
Reading 40%
Students are weak in
Reading
comprehension

2. Students make a word


list or scrap-book and
elaborate meaning of
words using a dictionary.

E-Dictionary
Reading from
different Media and
Theme and rewrite
meaning of words.

SASARAN
TOV

2014

2015

2016

30

35

40

45

30

35

40

45

(Pernyataan indikator yang boleh


diukur)

2. The % of students get


at least 60/120 for
Reading component.

6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PSS/01

3. Paper 2- 800/2
Speaking 15%
Students are not
confident to talk in
English.

3. Students do
presentation using Power
Point once a month and
impromptu speech once
in a fortnight.

English Day
Form Six students
and teachers use
English every
Tuesday.

4. Paper 1 800/1
Listening 15%
Students find it
difficult to decode
the accent in the
Listening CD.

4. Students do Listening
practice using the CD at
least once a week.

Todays News
4. The % of students get
Listening to the
Premiere News in the at least 25/45 for the
Speaking Component.
radio or CD.

3. The % of students get


at least 25/45 for the
Speaking Component.

30

35

40

45

30

35

40

45

7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Pra Univertsiti, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan peratus lulus MUET dengan sekurang-kurangnya Band 3 dan ke atas.
Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Bidang /Unit Kurikulum / MUET
Strategi

Bil
1

Program/Projek

Format Writing
Writing using correct
format for Question
1 & 2.

2 E-Dictionary
Reading from different
Media and Theme and
rewrite meaning of
words.

Memantapkan pengurusan panitia dan proses PdP menerusi bimbingan dan kaedah pengajaran yang lebih berpusatkan
pelajar.

Objektif

Students are able to


write using correct
format for
answering question
1 and 2 Writing.

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

MUET Teacher January to


October

Students can
MUET Teacher January to
understand meaning
October
of words base on
contextual meaning
and paraphrasing.

Kos/Sumber

KPI

Teachers and
students maximize
the use of ICT and
Practice Module in
T&L process.

1. The number of
students getting
at least 45/90 for
Writing component.

Students use Oxford


E-dictionary to help
them access to the
meaning of words.

2.The number of
students getting at least
60/120 for Reading
component.

TOV

Sasaran

30%

35%

30%

35%

8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

3 English Day
Form Six students and
teachers use English
every Tuesday.

Increase students
vocabulary and
understanding
meaning of words
base on context.

MUET Teacher January to


October

Students make use


of the ICT to
practice their
speaking skills.

3.The number of
students getting at least
23/45 for Speaking.

30%

35%

4 Todays News
Listening to the
Premiere News in the
radio or CD.

Students will be
able to follow and
understand the
listening or
audio/texts with
ease.

MUET Teacher January to


October

Students make use


of the ICT to do
listening practice in
the class and at
home.

4.The number of
students getting at least
23/45 for Listening

30%

35%

9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SMK Kota Samarahan


Kurikulum MUET

JADUAL 3/1
JPS/SJK-PSS/03

Students are able to write using correct format for answering question 1 and 2.
Format Writing
January to October

Semua pelajar MUET


Cikgu Joseph

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambah-baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.

10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAHTAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Kurikulum MUET

Bidang/Unit
Nama Program E-Dictionary
Objektif Increase students vocabulary and understanding of meaning of words base on context.
Tempoh January to October
Kumpulan Sasaran

JADUAL 3/2
JPS/SJK-PSS/03

Semua pelajar MUET

Tanggungjawab Cikgu Joseph

Proses Kerja Kurikulum Sejarah Pra U


i.
Penyediaan kertas kerja
ii.
Taklimat kepada pelajar
iii.
Pelaksanaan
iv.
Pemantauan
v.
Penilaian
Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah-baikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Kurikulum MUET

Bidang/Unit
Nama Program English Day
Objektif Students can speak with ease and present ideas with more confidence.
Tempoh January to October
Kumpulan Sasaran

JADUAL 3/3
JPS/SJK-PSS/03

Semua pelajar Tingkatan 6

Tanggungjawab Cikgu Andrew

Proses Kerja

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah-baikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

12 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Kurikulum MUET

Bidang/Unit
Nama Program Todays News
Objektif Students will be able to follow and understand the listening or audio texts with ease.
Tempoh January to October
Kumpulan Sasaran

JADUAL 3/4
JPS/SJK-PSS/03

Semua pelajar Tingkatan 6

Tanggungjawab Cikgu Celestine.

Proses Kerja

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah-baikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

13 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014


Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2013


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Bidang/Unit Kurikulum MUET

Bil

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Format
Writing

January to
October

E-Dictionary

English Day

Todays
News

January to
October
January to
October
January to
October

Nama Penilai:

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Tarikh
Pemantauan

Penilaian
Keberkesanan Program

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Tarikh:

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Bukti program seperti gambar, brosur, buku aturcara perlu disertakan.

14 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Membangunkan modal insan melalui pendidikan bersepadu


MISI dan berkualiti selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Matlamat/Objektif
Lulus minimum
Band 3

VISI

SMK Kota Samarahan Pemacu Generasi


Gemilang

JADUAL 5
JPS/SJK-PS5/05

SMK Kota Samarahan


Kurikulum - MUET
KPI
Minimum kenaikan
5%

TOV
30%

Sasaran Prestasi
2014 2015 2016
35%

40%

Inisiatif/Tindakan

2013

2014

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan

45%

15 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Format Perancangan Strategik Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

Nota Jadual 5:
1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

16 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014