Anda di halaman 1dari 14

Indonesia dan Myanmar (Abad ke-19)

Cinta akan bangsa & Tanahair yang mendalam

Menentukan nasib ,masa depan bangsa Dan negara

Nasionalisme?

Berjuang membebaskan Diri daripada penjajah

Menebus marwah bangsa

Faktor Kemunculan Pengaruh Agama Islam Pengaruh Kewartawanan Peranan Golongan Intelek Peranan Bahasa & Kesusasteraan Peranan Pendidikan Pengaruh Luar

Parti Politik & Persatuan Sarekat Islam

Indonesia

Parti Nasional Indonesia Young Men Buddhist Association (YMBA) Poor Mans Party

Mynmar

Membuat pengkelasan

Pengaruh agama
INDONESIA Ulama Islam Menyatukan rakyat Haji Ahmad Dahlan Haji Rasul Omar Haji Augus Salim Parti Muhammadiyah Nahdatul Ulama MYNMAR Agama Buddha Sami Buddha (Pongyi) Sasanadara Persatuan Agama Maktab Rangoon Persatuan Belia Buddha

Bahasa & Kesusteaan


INDONESIA Bahasa Indonesia Karya sastera menyampaikan mesej Siti Nurbaya Hikayat Kadirun Student Hidjo Kerikil-kerikil tajam Ke Makam Bonda Membangkitkan nasionalisme MYNMAR Bahasa Mynmar Sajak,cerpen,Novel Mengkritik penjajah

Kewartawanan
INDONESIA Idea nasionalisme disebarkan Mengkritik isu kemasyarakatan,agama ,ekonomi,politik Menyampaikan Ideologi dan dakyah politik Medan Priyayi Kaum Sunda Utusan Hindia MYNMAR Bahasa Mynmar Sajak,cerpen,Novel Mengkritik penjajag

Membuat pengkelasan

Pengaruh Pendidikan
INDONESIA Pilih kasih dalam pendidikan Pendidikan peringkat rendah Gol.berpendidikan Barat melahirkan nasionalis 1921 Suardi Sujaningrat mengasaskan Taman Siswa Peranan Muhammadiyah MYNMAR British amal sekolah sekular Sekolah Buddha terpinggir

Peranan Intelektuan
INDONESIA Raden Adjeng Kartini Dr. Mas Wahidin Saediro Hoesoeda Pencetus gerakan nasionalisme MYNMAR Dr Ba Maw U Pu Saw U thein Maung U Ba Pe U Kin Persatuan Belia Buddha Menyebarkan idea nasionalis & kemerdekaan

Pengaruh Luar
INDONESIA & MYNMAR Gerakan Islah Revolusi Amerika Revolusi Perancis Revolusi China 1911 Filipina India Kebangkitan Jepun

Pengaruh Luar

Haji Omar Said Tjokroaminoto Haji Augus Salim

Abdul Muis

Sarekat Dagang Islam 19 Sept 1912 diganti Sarekat Islam Tujuan Melindungi perusahaan dan perniagaan bangsa Indonesia Menganjurkan kebudayaan Indonesia Mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan kerajaan Belanda di bawah Dasar Etika Menyebarkan ajaran agama islam
Logo Sarekat Dagang Islam

Perkembangam 1916-Memperjuangkan tujuan politik 1918-Menuntut penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat) 1920-Sarekat Islam mengalami perpecahan apabila pengaruh komunis mula merebak Semaun dan Darsono tinggalkan Sarekat Islam dan menubuhkan Parti Komunis Indonesia Konflik turut berlaku antara golongan konservatif dengan refomis islam Ahli konservatif ramai sertai Muhammadiyah (1912) dan Nahdatul Ulama (1926) 1927-Sarekat Islam semakin lemah apabila gerakan dikuasi nasionalis sekular

Potret bersama rapat Sarekat Islam di Kaliwungu. Hadir para anggota dari Kaliwungu, Peterongan, dan Mlaten, serta anggota Asosiasi Staf Kereta Api dan Trem (VSTP)[

Ingin mencapai kemerdekaan melalui perpaduan bangsa Indonesia. Parti yg radikal

Ditubuhkan oleh Sukarno (Presiden Pertama)

Mengamalkan dasar enggan berkerjasama dgn Belanda

Partai Nasional Indonesia

Ditubuhkan pd 4 Julai 1927

Lanjutan dr Kelab Pelajar Bandung dan berkembang ketika PKI diharamkan dan kemerosotan S.I

Menyatukan rkyt Indonesia melalui satu bangsa, satu bahasa dan satu agama.

Matlamat utama

Mengabungkan semua parti politik.

Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dr aspek politik dan ekonomi.

Presiden Sukarno Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai Pahlawan Proklamasi (mempermaklumkan /memberitahu dng resmi kpd khalayak)

Sukarno
Pemimpin yg berkaliber, dinamis dan berkarisma. 1929, ahli PNI berjumlah 10000 org,
Permuafakatan Parti Politik Kebangsaan Politik Indonesia (PPPKI) ditubuhkan pd Disember 1927. Dianggotai : PNI, S.I, Budi Utomo, Pasondon, Ikatan Sumatera dan Kelab Pelajar Sumatra

Kebijaksanaanny Berusaha a, berjaya menyatukan menjadikan PNI pemimpin2 sebuah parti yg nasionalis di bwh popular di gabungan parti Indonesia. politik yg kuat.

Belanda menjalankan dasar keras terhdp pergerakan Indonesia PNI dan PPPKI.

Disember 1929, Sukarno serta beberapa org pemimpin yg radikal telah ditangkap dan dipenjarakan. Kesannya, melemahkan pergerakan nasionalisme di Indonesia dan perpecahan pemimpin PNI.