Anda di halaman 1dari 6

SISTEM EKONOMI

HASIL PEMBELAJARAN
Mnjelskn ciri-ciri ekonomi tradisionl di Vietnam Mnjelskn ciriciri ekonomi komersial di Vietnam

CIRI-CIRI EKONOMI TRADISIONAL VIETNAM


1. Menjalankan pertanian sara diri 2. Teknologi pertanian yang lama digunakan 3. Penguasaan tanah oleh tuan tanah yang kaya

CIRI-CIRI EKONOMI KOMERSIAL VIETNAM


1.Pertanian dijalankan secara besar-besaran 2. Sistem pengairan yang baik 3. Pelaburan modal yang banyak

Ciri Ekonomi Tradisional

Ciri Ekonomi Komersial

Bersifat Sara Diri pertanian, perikanan, memungut hasil hutan, berburu, perlombongan dan berdagang secara kecilan Menggunakan Peralatan Yang Mudah Dan Tradisional cangkul, bajak dan tenggala.
Hasil Hanya Mencukupi Untuk Keperluan Sendiri penanaman padi secara kecilan kerana kawasan pertanian yang kecil, penggunaan alat yang mudah dan buruh daripada ahli keluarga sahaja.

Menanam Tanaman Eksport -- belanda memperkenalkan Sistem Tanaman Paksa 1830.

Pengenalan Sistem Ekonomi Wang -sebagi upah kepada petani dan buruh
Penguasaan Ekonomi Oleh Pengusaha Cina Dan Eropah belanda membuat perjanjian dengan pengusaha, belanda memonopoli tanaman kopi, SHTB diberi hak mengangkut hasil tanaman, memperkenalkan Undang-undang Pertanian De Waal Pengenalan Ekonomi Pasaran Bebas menggalakkan kemasukan pelabur barat

Kegiatan ekonomi komersial di Indonesia

Anda mungkin juga menyukai