Anda di halaman 1dari 15

Shukri Raihan Fuad Zarina Ivy

Institusi Pemerintahan

Konsep dan Peranan Raja


Dipengaruhi oleh Confucianisme. Rajanya memakai gelaran maharaja. Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam pemerintahan ( konsep dhamaraja )

Thailand

Vietnam

Maharaja berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Maharaja mengetuai pemerintahan kerana dipercayai mendapat mandat dari syurga. Bertindak sebagai ketua negara dan kerajaan.

Raja sebagai dewa raja dikurniakan sifat ketuhanan,dipercayai mempunyai kesaktian. Gajah dan pemerintahan beraja di Siam. Gajah diiktiraf sebagai binatang suci diraja. Gajah putih simbol kedaulatan.

Peranan Raja

Thailand

Vietnam

Pemerintahan dan Keagamaan Merupakan ketua kerajaan yang berkuasa mutlak dalam pemerintahan dan urusan keagamaan. Berperanan sebagai ketua negara dan ketua pentadbir. Bidang keagamaan, raja merupakan ketua agama, ketua paderi dan ketua rumah berhala.

Dari segi politik Merupakan seorang ketua pentadbir yang berkuasa mutlak. Menduduki hierarki tertinggi dalam pemerintahan. Dianggap sebagai dewaraja. Berperanan sebagai penggubal undangundang. ( titah raja perlu dipatuhi)

Thailand

Vietnam

Dari segi sosial Kehakiman dan Ketenteraan Sebagai ketua hakim dan penggubal undang-undang. (berada di atas undangundang tidak boleh didakwa atas kesalahannya) Mempunyai kuasa tertinggi. Berperanan sebagai ketua tentera atau panglima tentera.
Bertindak sebagai pelindung dan lambang perpaduan kepada rakyatnya. Dikenali sebagai Tuhan Kehidupan konsep dhramaraja (raja dianggap berkuasa untuk memutuskan hidup dan mati rakyat ) Sebagai lambang perpaduan masyarakat tempatan ( raja berperanan sebagai penaung kepada pengembangan agama Buddha )

Thailand

Vietnam

Dari segi ekonomi Berkuasa terhadap sumber ekonomi seperti tanah, buruh, perkhidmatan dan mengutip cukai. Berkuasa untuk melantik beberapa orang pembesar dan pegawai yang berkaitan dengan cukai,duti import serta eksport barangan tempatan. Berkuasa terhadap ibu kota (pusat pemerintahan dan perdagangan utama)

Dari segi ekonomi


Berkuasa menguasai sumber ekonomi sepeti pungutan cukai, hasil pertanian dan kegiatan perdagangan. Berkuasa meantik pembesar sebagai pegawai unuk menguruskan semua kegiatan ekonomi. Bertanggungjawab menentukan dasar ekonomi negara. Dianggap berkuasa mutlak ke atas nyawa, tanah dan harta rakyat.

PEMBESAR

Konsep Pembesar
pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik oleh raja atau maharaja untuk mengawal jawatan tertentu dan melaksanakan tugas-tugas dalam biadang kuasa tertentu

kedudukan pembesar sangat penting berada pada hierarki kedua

Vietnam
Vietnam ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat yang mutlak

Golongan Mnadarin yang dipengaruhi oleh sistem pentadbiran China mengetuai setiap birokrasi semasa pemerintahan Maharaja Gia Long

Golongan Mandarin bertindak sebagai pembesar di peringkat pusat serta mempunyai kedudukan istimewa

Golongan ini mengetuai Quan dan Quan yang paling ialah Hal Ehwal Awam

Hierarki Pembesar

Vietnam
Terdapat pembesar di peringkat daerah dan bertanggungjawab : Mengutip kutip Menjalankan upacara keagamaan dan adat istiadat Mengambil dan melatih tentera Kehakiman

Pembesar yang paling bawah ialah pembesar peringkat kampong yang mengendalikan urusan peringkat kampong dan bertanggungjwab : Menjalankan perintah dan arahan istana Mendamaikan perselisihan Mengutip cukai

Hierarki Pembesar

Vietnam
Berdasarkan peringkat atau bahagian yang disusun mengikut susunan tertentu

Dibahagikan kepada : Pembesar kanan (Quan): menasihati dan membantu raja Pembesar pusat : bertanggungjawab di ibu kota Kerajaan dan istana : mengetuai sesebuah jabatan Pembesar daerah akan mentadbir daerah tertentu

Peranan Pembesar

Thailand
Bertanggungjawab terus kepada raja dan pengikutnya

Terdapat pembesar yang secara khusus terbabit dalam hal ehwal pertahanan dan ketenteraan Menjadi pengimbang penting kedudukan dalam kerajaan

Mengawal diri raja (pengawal peribadi)

Hierarki Pembesar

Thailand
Digelar Chao dan merupakan menteri kanan dan mengetuai Krom (jabatan)

Krom yang penting iala Krom Mahattai, Krom Kalahon, dan Krom Khlang Menteri-menteri bertugas sebagai : pengutip cukai menjaga keamanan mendengar kes-kes rayuan mahkamah mendaftarkan rakyat

Hierarki Pembesar

Thailand
Di bawah ketua Krom terdapat : Krom Wang Krom Muang Krom Khlang Krom Na Turut terbahagi kepada pembesar di peringkat pusat dan daerah : berperanan melicinkan pentadbiraan serta menguasai sumber tenaga manusia untuk menjamin kedudukan politik, ekonomi dan sosial.

Pembesar di peringkat wilayah terdiri daripada golongan bangsawan dan dan diwarisi Pharaya

Hierarki Pembesar

Thailand
Wakil kepada raja

Pembesar di peringkat pusat : memegang jawatan utama iaitu Samuha Phra Kalohan turut mentadbir wilayah : Samuha Nayok memerintah wilayah utara Thailand

Pembesar di peringkat daerah : Hal ehwal tanah Hal ehwal istana kewangan

Peranan Pembesar