Anda di halaman 1dari 1

IMBUHAN

Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga. Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar
untuk menghasilkan kata terbitan (kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata keterangan, dan kata
bilangan).
Imbuhan dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan seperti yang berikut:

Imbuhan

Penerangan

Contoh

awalan

Imbuhan yang diletakkan di hadapan kata


dasar

beR-, di-, ke-, meN-, peN-, pepeR-, se-, teR-

awalan rangkap

Imbuhan rangkap yang diletakkan di hadapan


kata dasar

dipeR-, mempeR-

akhiran

Imbuhan yang diletakkan di belakang kata


dasar

-an, -i, -kan

apitan

Imbuhan yang diletakkan serentak, iaitu di


hadapan dan di belakang kata dasar

beR--an, beR--kan,
ke--an, meN--i,
meN--kan, mempeR--i,
mempeR--kan, peN--an, pe-an, peR-...-kan

sisipan

Imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah


kata dasar

-el-, -em-, -er-