Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM,


08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.

KERJA KURSUS PENDEK (KKP)


HUBUNGAN ETNIK

NAMA PELAJAR

: MUHAMMAD KHAIRI BIN AZMI

ANGKA GILIRAN

: 2011251340087

NO. KAD PENGENALAN

: 910319-08-5425

KUMPULAN

: PISMP P3E

KOD MATA PELAJARAN

: WAJ 3106 HUBUNGAN ETNIK

NAMA PENSYARAH

: EN. BASKARAN A/L SUBRAMANIAM

TARIKH SERAHAN

: 25 MAC 2012

ISI KANDUNGAN

Bil.

Kandungan

Muka Surat

1.

Soalan Kerja Kursus

i iii

2.

Penghargaan

12

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Rujukan

RUJUKAN
Buku
Choong Lean Keow. (2011). Murid dan alam belajar edisi ke-2 untuk program ijazah
sarjana muda perguruan dengan kepujian. Subang Jaya : Kumplan Budiman Sdn.
Bhd..
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan
alam belajar. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Internet

Anwar Holil (2009). Teori pembelajaran sosial, (Web Document). Diperoleh pada Ogos
20, 2011. Dari:
http://anwarholil.blogspot.com/2009/01/teori-pembelajaran-sosial.html
Hansha Hafiz (2010). Teori pembelajaran sosial, (Web Document). Diperoleh pada
Ogos 20, 2011. Dari:
http://pendidikmuslim.blogspot.com/2010/08/ciri-ciri-teori-pemodelanbandura_24.html
Azizi Yahaya, Chu Siew Pan (2009). Teori-teori pembelajaran, (Web Document).
Diperoleh pada Ogos 21, 2011. Dari:
http://eprints.utm.my/10364/1/TEORI.pdf
Nurasyikin Hashim, Roslinda Ghaffar (2011). Teori dan model pengajaran &
pembelajaran, (Web Document). Diperoleh pada Februari 20, 2011, Dari:
http://jmat.ipgmksm.edu.my/pdf/teori2011.pdf

Anda mungkin juga menyukai