Anda di halaman 1dari 14

PERWAKILAN

DATA
KSSR TAHUN 3

DIPERSEMBAHKAN OLEH :

KHAIRUL FAHMIE
HAKIM
NADJMI
KHAIRI
FATIN
NABILA
ZAWANI

PERWAKILAN DATA
TAHUN 3 (KSSR)
STANDARD KANDUNGAN

MURID DIBIMBING UNTUK :

15.1 Mengumpul, mengelas dan
menyusun data.

STANDARD PEMBELAJARAN

MURID BERUPAYA UNTUK :

(i) Mengumpul data berdasarkan
situasi harianLEMBARAN
KERJA

PERWAKILAN DATA
TAHUN 3 (KSSR)
STANDARD KANDUNGAN

MURID DIBIMBING UNTUK :

15.1 Mengumpul, mengelas dan
menyusun data.

STANDARD PEMBELAJARAN

MURID BERUPAYA UNTUK :

(ii) Mengelas dan menyusun data
menggunakan jadual.
LEMBARAN
KERJA


sekian

Anda mungkin juga menyukai