Anda di halaman 1dari 26

KEPUTUSAN UJIAN

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2
SEMESTER

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN3

TAHUN 4

TAHUN
5

TAHUN
6

BM
1

BM
1

BM
1

BM
1

BM
1

BM
1

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
2

BM
2

B
M
2

B
M
2

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM 1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

TAHUN
6

BM
1

BM
1

BM
1

BM
1

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

B
M
2

B
M
2

TAHUN 1
UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

TAHUN
2

TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN5

BM
1

BM
1

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

BM BM BM BM
1
2
1
2

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

TAHUN
6

BM
1

BM
1

BM
1

BM
1

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

B
M
2

B
M
2

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

TAHUN
6

BM
1

BM
1

BM
1

BM
1

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

B
M
2

B
M
2

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3

TAHUN
4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

TAHUN
6

BM
1

BM
1

BM BM
1
2

BM BM
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN5

BM
1

BM
1

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

BM BM BM BM
1
2
1
2

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM.1
SEMESTER
1

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM 1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

Bm
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM 1
SEMESTER
1
PER.SEM 2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

TAHUN 1

TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4

TAHUN
5

BM
1

BM
1

BM BM BM BM
1
2
1
2

UJIAN

TOV
ETR
PER.SEM 1
SEMESTER
1
PER.SEM.2

BM
2

BM
2

BM
1

BM
2

BM
1

BM
2

TAHUN
6

DISEDIAKAN OLEH;