Anda di halaman 1dari 3

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN

LIMA

AJARAN SESAT
PENGERTIAN AJARAN SESAT

Ajaran atau amalan yang didakwa


sebagai ajaran Islam sedangkan
hakikatnya bercanggah dengan al
Qur’an dan al sunnah
CIRI-CIRI AJARAN SESAT
• Mencemarkan kesucian al Qur’an
dan al hadis
• Mengubah prinsip-prinsip asas dalam
akidah Islam.
• Mendewa-dewakan pemimpin.
• Menolak perkara yang qat’ie dalam
Islam
• Mengubah bentuk-bentuk ibadah
• Mengubah konsep dosa dan pahala