Anda di halaman 1dari 1

Nama

Kelas

Tarikh

B1DJ5E2
Melepasi Standard
Tidak Melepasi Standard

Band 1

Tahu

B1DJ5

Mengetahui isu-isu dan etika dalam sukan dan permainan

B1DJ5E2

Menyatakan maksud etika dan amalan permainan bersih

1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.


(a) Etika merupakan
,
, dan pegangan yang diterima
sebagai panduan

dalam kehidupan seharian.

(b) Etika yang baik melibatkan amalan

(c) Amalan permainan bersih bukan sahaja perlu diamalkan oleh


atau peserta yang bertanding, malah para

juga

harus

mengamalkannya.
(d) Setiap individu mempunyai etika yang berbeza dari segi

dan

Dilaksanakan Oleh,

Disahkan Oleh,

______________________

______________________