Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

TAJUK
PENGHARGAAN

MUKA
SURAT
i

1.0 PENGENALAN

2.0 Model ASSURE

2.1

Analisis Pelajar

2.2

Nyatakan Objektif dan Hasil Pembelajaran

2.3

Pemilihan Kaedah Media dan Bahan Sumber

2.4

Gunakan Media dan Bahan Sumber

2.5

Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran

2.6

Nilai dan Semak Semula

3.0 Aplikasi Model ASSURE dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3.1

Menganalisis Pelajar

3.2

Nyatakan Objektif dan Hasil Pembelajaran

3.3

Pemilihan Kaedah Media dan Bahan Sumber

10

3.4

Gunakan Media dan Bahan Sumber

11

3.5

Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran

12

3.6

Nilai dan Semak Semula

12

4.0 Keberkesanan Teknologi Maklumat dan Media Terkini dalam P dan P

13

5.0 Penutup

18

6.0 Refleksi

19

BIBLIOGRAFI

Anda mungkin juga menyukai