Anda di halaman 1dari 11

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com
NAMA:

TINGKATAN:

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

4541/3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012


CHEMISTRY
Kertas 3

Mei

1jam

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Tulis noma dan tingkatan andapada ruangan yang

Untuk Kegunaan Pemeriksa

disediakan di atas.
Soalan

2.

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

3.

Soalandalam Bahasa Inggerismendahidui soalanyang


sepadandalamBahasa Melayu.

4.

Colon dibenarkan menjawab keseluruhan atau


sebahagian soalan soma ada dalam Bahasa Inggeris atau
Bahasa Melayu.

5.

Markah

Markah

Penuh

Diperoleh

15

18

17

Jumlah

50

Colon dikehendaki membaca maklumat di halaman

belakang kertas soalan ini

Disediakan oleh:

Den^an Kerjasama:

Dibiayai oleh:

AKRAM NEGERI TERENGGANU

MPSM NEGERI TERENGGANU

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU


Dicetak oleh:

Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.


Tel: 609-666 86111665218601 Faks: 609-666 0611/0063

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

4541/3 Hak Cipta JPNT


Peperiksaan Pertengahan Tahun SPM 2012

[Lihat sebelah
SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com