Anda di halaman 1dari 11

LAMPIRAN III

PLAN LITAR PERTANDINGAN KAWAT KRS ( 1)


Kun 16 inci

Kun 16 inci
35M

7M

9M

7M

D Kun 6 inci

C Kun 6 inci

5M

5M
25m

E Kun Hijau

7M
5M

F Kun Hijau

5M

A Kun 6 inci

7M

Kun 16 inci

Kun 6 inci

7M

KETUA HAKIM

44

Kun 16 inci

PLAN LITAR PERTANDINGAN KAWAT KRS (2)

KETUA HAKIM
PETUNJUK
Platun masuk ke Padang Kawat
Pusingan Pertama

Pusingan Kedua

45

Tempat Melapor

PLAN LITAR PERTANDINGAN KAWAT KRS (3)


(10)

(9)

(8)

(11 & 12)

(7)
(5)

(4)

(6)

(3)
(1)

(2)

(13)

KETUA HAKIM
PETUNJUK
Arah pergerakan kawat

Tempat Melapor

46

Mara Menghadap

Henti
LAMPIRAN IV

47

Senarai Semak Peralatan Pertandingan Kawad

48

a.

b.

Litar Pertandingan
1.
4 kon 16 inci warna biru
2.
2 kon 6 inci warna hijau
3.
4 kon 6 inci warna merah
4.
2 bendera Merah
5.
2 bendera Hijau
6
2 bendera Putih
7.
4 payung besar (4 penjuru gelanggang)
8.
Alat Pembesar Suara
9.
Jam randik
10.
Loceng
11.
Wisel
12.
1 Meja Pengacara
13.
1 meja penjaga masa
14.
2 meja urusetia (pengumpul borang markah)
15.
Mesin kira
16.
Alatulis dan hard folder
Borang
1.
Borang Markah Pakaian Ketua Platun
2.
Borang Markah Kawad Ketua Platun
3.
Borang Markah Pakaian Pasukan
4.
Borang Markah Kawad Pasukan
5.
Borang Markah Keseluruhan Ketua Platun
6.
Borang Markah Keseluruhan Pasukan.
7.
Borang Pendaftaran Pasukan
8.
Borang Keputusan

c.

Peralatan lain
1.
Khemah besar/khemah tetamu
2.
Kerusi secukupnya
3.
Rostrum
4.
Set Kerusi Sofa dan meja kecil dengan alas
5.
Meja letak hadiah dengan alas
6.
Meja terima hadiah dengan alas
7.
Heiler

d.

Sijil
2.
3.
4.
5.

1.
Sijil peserta kawad
Sijil urusetia
Sijil hakim kawad
Sijil AJK pelaksana
Sijil pembantu

e.

Peralatan Menyiapkan Gelanggang


1.
Pita ukur Gulung
2.
Tali panjang
3.
Cat Putih (garisan)
4.
Pelan Litar

f.

Bilik Hakim
1.
Papan Carta Keputusan
2.
Mesin kira
3.
Borang-borang
4.
Set Komputer dengan printer

49

Keterangan dan Pergerakan


a. Platun dibawa masuk oleh ketua platun ke padang kawat dalam 3 barisan berjalan, dalam masa cepat jalan dan berhenti di
hadapan (di tengah-tengah) ketua hakim. (128 - 135 langkah seminit) Kelajuan yang lebih atau kurang daripada yang ditetapkan
akan ditolak 5 markah.
b. Menghadap ke hadapan ( Hukuman : Menghadap ke hadapan ...........kanan/kiri pusing. )
c. Buka barisan (Hukuman: Buka Barisan.Gerak )
d. Ke kanan lurus dan pandang depan (Hukuman: Ke kanan lurus.pandang depan)
e. Melapor - Ketua Platun melapor kepada Ketua Hakim. Semasa Ketua Platun melapor, skuad akan berada dalam keadaan sedia
dan buka barisan.
( Assalamualaikum tuan, Pasukan Kadet Remaja L4 ....... siap untuk diuji, tuan)
tuan)
f. Memulakan Kawad Statik:
Platun diwajib melakukan semua pergerakan kawat statik daripada pergerakan berikut :
i)
ii)
iii)
iv)

Bergerak ke kiri; kiri.........pusing.


Bergerak ke kanan ; belakangpusing.
Menghadap ke belakang ; kanan......pusing.
Menghadap ke hadapan ; belakang......pusing.

g. Tutup barisan ( hukuman : Tutup barisan.Gerak). Tamat Kawad Statik


h. Ke kanan......... lurus, pandang.....depan.
i. Memulakan Kawad Dinamik:
Hukuman bergerak ke kiri diberi (Bergerak ke kiri.... Kiri pusing).

50

j. Berjalan dalam masa cepat jalan (satu pusingan, semasa membelok hukuman kiri belok diberikan) Rujuk Lampiran Pelan Litar
Pertandingan (2).
k. Hukuman tukar langkah perlahan diberikan setelah platun melepasi kon D dan sebelum kon A
l. Hukuman kiri belok diberikan di kon F (kon hijau) dalam pusingan pertama dan hukuman menghadap ke hadapan; kanan
pusing diberikan apabila anggota platun selesai membelok. Platun akan perlahan jalan dalam keadaan barisan melintang
melintasi para hakim.
m. Sebelum melintasi garisan kon B dan kon C, platun dikehendaki melakukan pergerakan berikut mengikut urutan:
a.
Buka barisan
b.
Pandang kanan
c.
Pandang depan
d.
Tutup barisan
n. Sebaik melintasi garisan kon B dan kon C, hukuman bergerak ke kiri; kiri pusing diberikan.
o. Hukuman tukar langkah cepat, cepat jalan diberikan setelah platun berada antara kon C dan kon D.
p. Skuad akan berjalan sehingga ke kon E (kon hijau) dan belok ke kiri diikuti dengan pergerakan kawad mengikut urutan di
bawah sehingga selesai (Rujuk Lampiran Pelan Litar Pertandingan (3):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Hormat ke kanan, hormat


Hormat ke hadapan hormat
Tukar langkah semasa berjalan
Hormat selaku terima sijil
Tukar langkah perlahan, perlahan jalan
Bergerak ke kanan, belakang pusing
Tukarlangkah cepat, cepat jalan
Bergerak ke kiri, belakang pusing

51

9)
10)
11)
12)
13)

Menghadap ke belakang, kiri pusing


Menghadap ke hadapan, belakang pusing
Hentak kaki
Henti
Mara manghadap

p. Ketua platun akan bersama skuad semasa mara mengadap ( 11 langkah ). (Hukuman: Skuad akan mara mengadap, dari tengah,
cepat.jalan).
q. Tamat bahagian kawat asas.
r. Memulakan kawad formasi
Formasi ialah pembentukan rupa bentuk yang dilakukan oleh peserta kawat apabila mereka keluar dan masuk atau membuat pecahan
dari rupa bentuk asal. Pergerakan ini hendaklah disulam dengan pergerakan hayunan tangan/ kaki/ muka/ jari ataupun suara atau
kedua-duanya sekali.
Terbahagi kepada 3 unsur:
1. Unsur gerak
2. Unsur penghayatan
3. Unsur suara
UNSUR GERAK
Unsur gerak terkandung di dalamnya iaitu :
1.
2.

Kekayaan Gerak Formasi


Penilaian hendaklah dilakukan khusus kepada gerakan-gerakan keluar dan masuk atau pecahan dan cantuman dan membentuk
bunga-bunga tertentu.
Keseragaman Gerak Formasi
Penilaian hendaklah secara keseluruhan, dilihat kepada gerakan tangan, kaki, muka, jari dan sebagainya.

52

3.

Keindahan Gerak
Keindahan gerak terkandung di dalamnya perkara-perkara seperti:
a)

Gerakan dalam Unsur Kawad


Hendaklah peratus formasi lebih banyak kepada kewad daripada unsur-unsur bersifat Silat, pentomen dan lain-lain
(Unsur-unsur lain tidak melebihi 5 pergerakan untuk satu-satu formasi)

b)

Keseimbangan dalam penggunaan ruang


Penggunaan ruang keseluruhannya seimbang dan tidak tertumpu kepada satu-satu bahagian sahaja. Tidak terkeluar dari
sempadan yang telah ditetapkan.

c)

Kesatuan Gerakan
Kesatuan ialah suatu keadaan yang sama yang diwujudkan untuk mencantumkan formasi-formasi yang berbeza-beza
itu sebagai contoh di dalam formasi satu-satu terdapat cambahan jalan perlahan maka di setiap formasi terdapat
cambahan jalan perlahan. Walaupun dalam masa yang sekejap, ini dikatakan kesatuan pergerakan. Cambahan jalan
perlahan merupakan tindakan untuk menyatukan. Unsur suara boleh digunakan untuk melahirkan kesatuan.

d)

Kepelbagaian Gerakan
Kepelbagaian ialah suatu keadaan yang berbeza-beza. Gerakan ini boleh saja berbentuk gerakan berdiri, berjalan,
tunduk ataupun gerakan ala tatu atau silat dan sebagainya. asalkan tidak terkeluar terus dari pergerakan kawad.

e)

Gerakan Penutup
Hendaklah diakhiri dengan gerakan yang berunsur kawat.

UNSUR PENGHAYATAN
Terkandung di dalamnya:
a)

Unik/kreatif
Penilaian hendaklah dilihat secara khusus mengikut formasi-formasi. Jika formasinya sesuatu yang baru serta unik boleh diberi
lebih markah

53

b)

Keserasian
Setiap gerakan dan suara hendaklah menggambarkan ahli menghayati gerakan Formasi, dan menggambarkan kewibawaan dan
latihan yang mendalam.

c)

Kemantapan
Penilaian adalah kepada hentakan dan ahli tidak menyebut sebarang nombor dan tiada arahan Ketua platun

d)

Kesopanan
Peserta formasi tidak membelakangkan hakim,tidak mengangkatkan kaki kepada Ketua Hakim dan tidak mengeluarkan bahasa
yang kesat/ lucah atau kedengaran seperti lucah.

UNSUR SUARA
Suara adalah bunyi yang dikeluarkan oleh ahli bagi memantapkan gerakan-gerakan formasi. Bukan untuk menggambarkan
kelemahan formasi dan dapat menarik perhatian penonton. Slogan tertentu boleh digunakan bagi menghasilkan kepelbagaian
unsur bunyi/suara.
1.

Slogan yang betul


Slogan yang berkaitan dengan KRS atau slogan yang meninggikan semangat dan mengeratkan kerjasama.

2.

Tepat
Slogan hendaklah tepat dengan pergerakan atau merupakan sokongan kepada pergerakan

3.

Padu
Suara atau slogan hendaklah kuat dan serentak. Kesannya adalah formasi menjadi ceria/ bersemangat/ kreatif dengan
tergabungnya unsur gerak, unsur penghayatan dan unsur suara itu.

54