Anda di halaman 1dari 9

PELAN OPERASI KEBAJIKAN PELAJAR

NAMA PROGRAM : PROGRAM MASIH ADA YANG SAYANG


TEMPOH PELAKSANAAN : SEPANJANG TAHUN
BIDANG : UNIT HEM
MATLAMAT : MENYENARAIKAN PELAJAR MISKIN DAN YATIM SERTA MENGHULURKAN BANTUAN YANG SEWAJARNYA

BIL PERKARA PERINCIAN


1 Tahun pelaksanaan 2011
2 Bidang/Aspek HEM
3 Nama Program Program Masih Ada yang Sayang
4 Objektif Menghulurkan bantuan yang sewajarnya kepada pelajar yatim dan miskin
5 Aktiviti 1) Memilih pelajar miskin dan yatim berdasarkan borang SMM
2) Menghulurkan bantuan yang sewajarnya kepada pelajar tersebut
6 Kumpulan sasaran Pelajar miskin dan yatim tingkatan 1-5
7 Tempoh Sepanjang tahun
8 Pelaksana Penyelaras kebajikan
9 Kos RM300.00
10 Penilai/pemantau GPK HEM
11 Indikator kejayaan Pelajar miskin dan yatim akan mendapat bantuan persekolahan yang sewajarnya.

NAMA PROGRAM : PROGRAM KAMI SAYANG KAMU


TEMPOH PELAKSANAAN : MAC-NOVEMBER 2011
BIDANG : HEM
MATLAMAT : PELAJAR MISKIN DAN YATIM AKAN MENDAPAT MOTIVASI SERTA SEDIKIT SEBANYAK BANTUAN DARIPADA PARA GURU
BIL PERKARA PERINCIAN
1 Tahun pelaksanaan 2011
2 Bidang/Aspek HEM
3 Nama Program Program Kami Sayang Kamu
4 Objektif 1) Memupuk rasa hormat dan mesra antara guru dan pelajar
2) Memberi peluang kepada guru untuk menghulurkan bantuan kepada pelajar
5 Aktiviti 1) Pengagihan pelajar kepada guru-guru berkenaan
2) Para pelajar tersebut boleh berhubung dengan guru-guru berkenaan pada bila-
bila masa
6 Kumpulan sasaran Pelajar miskin dan yatim
7 Tempoh Mac-November 2011
8 Pelaksana GPK HEM, penyelaras kebajikan dan kauselor
9 Kos RM200.00
10 Penilai/pemantau GPK HEM
11 Indikator kejayaan 1) Pelajar mempunyai saluran yang betul untuk meluahkan masalah mereka
2) Pelajar akan berasa disayangi dan lebih bermotivasi

NAMA PROGRAM : TABUNG KEBAJIKAN


TEMPOH PELAKSANAAN : SEPANJANG TAHUN
BIDANG : HEM
MATLAMAT : MEMBERI BANTUAN YANG SEWAJARNYA KEPADA PELAJAR YANG KEMATIAN IBU ATAU BAPA

BIL PERKARA PERINCIAN


1 Tahun pelaksanaan 2011
2 Bidang/Aspek HEM
3 Nama Program Tabung Kebajikan
4 Objektif Memberi bantuan yang sewajarnya kepada pelajar yang kematian ibu atau bapa
5 Aktiviti 1) Kutipan derma diadakan pada perhimpunan
2) Derma tersebut diserahkan kepada pelajar yang kematian ibu dan bapa
6 Kumpulan sasaran Pelajar tingkatan 1-5
7 Tempoh Sepanjang tahun
8 Pelaksana GPK HEM, penyelaras kebajikan
9 Kos -TIADA-
10 Penilai/pemantau GPK HEM
11 Indikator kejayaan Pelajar yang kematian ibu atau bapa akan mendapat sumbangan daripada warga sekolah

NAMA PROGRAM : BANTUAN HARI RAYA


TEMPOH PELAKSANAAN : OGOS 2011
BIDANG : HEM
MATLAMAT : MEMBERI BANTUAN KEPADA PELAJAR MISKIN DAN YATIM MENJELANG HARI RAYA AIDILFITRI

BIL PERKARA PERINCIAN


1 Tahun pelaksanaan 2011
2 Bidang/Aspek HEM
3 Nama Program Bantuan Hari Raya
4 Objektif 1) Memberi bantuan kepada miskin dan yatim menjelang perayaan
2) Meringankan beban pelajar miskin dan yatim menjelang perayaan
5 Aktiviti 1) Menyenaraikan pelajar yang layak mendapat bantuan
2) memberi bantuan tersebut pada akhir Ramadan
6 Kumpulan sasaran Pelajar tingkatan 1-5
7 Tempoh Ogos 2011
8 Pelaksana GPK HEM dan penyelaras kebajikan
9 Kos Tertakluk kepada sumbangan yang diterima
10 Penilai/pemantau GPK HEM dan penyelaras kebajikan
11 Indikator kejayaan Pelajar miskin dan yatim dapat turut sama menyambut Hari Raya secara gembira dengan
sumbangan yang diterima.

PERANCANGAN TAKTIKAL KEBAJIKAN PELAJAR

BIL STRATEGI/ TEMPOH KUMPULAN TINDAKAN/ KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI PELAN
PROGRAM MASA SASARAN T/JAWAB KONTIGENSI
1 Program Sepanjang Pelajar miskin -GPK HEM Pihak Pelajar yang Bilangan pelajar miskin Pemilihan pelajar
Masih Ada tahun tingkatan 1-5 -Penyelaras pengurusan layak akan atau yatim yang akan miskin atau
yang Sayang kebajikan sekolah menerima menerima bantuan yatim oleh
bantuan persekolahan penyelaras
kebajikan
2 Program Kami Mac- Pelajar miskin -GPK HEM Pihak Pelajar miskin Pelajar miskin dan yatim Penerangan oleh
Sayang Kamu November dan yatim -Penyelaras pengurusan dan yatim akan akan mendapat motivasi kaunselor dan
tingkatan 1-5 kebajikan sekolah menjadi anak serta sedikit sebanyak pengagihan
-Kaunselor angkat kepada bantuan daripada para pelajar miskin
guru-guru guru dan yatim
kepada guru
3 Tabug Sepanjang Pelajar -GPK HEM Pihak Pelajar yang Pelajar yang kematian Kutipan derma
kebajikan tahun tingkatan 1-5 -Penyelaras pengurusan kematian ibu ibu atau bapa akan diadakan masa
kebajikan sekolah atau bapa akan nmendapat sumbangan perhimpunan
mendapat
sumbangan
4 Bantuan Hari September Pelajar miskin -GPK HEM Pihak Pelajar miskin Bilangan pelajar miskin Bantuan
Raya dan yatim -Penyelaras pengurusan dan yatim akan dan yatim yang akan diberikan pada
tingkatan 1-5 kebajikan sekolah mendapat mendapat sumbangan bulan Ramadan
sumbangan menjelang Hari Raya iaitu menjelang
menjelang Hari Aidilfitri Hari Raya
Raya Aidilfitri

TOWS MATRIK : KEBAJIKAN PELAJAR

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S1 Bantuan persekolahan khususnya KWAPM dapat W1 kebanyakan penerima bantuan adalah lemah
meringankan beban pelajar dan membolehkan dalam bidang akademik dan dibelenggu
DALAMAN mereka belajar dengan lebih selesa kemiskinan
S2 Jumlah pelajar yang kecil membolehkan W2 Penerima bantuan kurang motivasi diri
sebahagian besar W3 Penerima bantuan, khususnya KWAPM tidak bijak
S3 Sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran menguruskan wang yang diterima
LUARAN S4 Kauselor sekolah yang berpengalaman dan boleh W4 keputusan peperiksaan awam kebanyakan
memberi motivasi kepada pelajar, khususnya penerima bantuan kurang memuaskan
pelajar miskin
PELUANG (O) STRATEGI S + O STRATEGI W + O
O1 Hubungan yang baik dengan PPD
dan JPNT. S1, S3 + O3 W1, W3 + O1, O2, O4
O2 sokongan padu dan sumbangan
PIBG Pengumpulan data pelajar miskin dan yatim oleh Menjadikan pelajar miskin atau yatim anak angkat
O3 Hubungan yang baik dengan ibu penyelaras kebajikan kepada guru-guru
bapa pelajar
O4 sumbangan pelbagai pihak kepada (Program Masih Ada yang Sayang) (Program Kami Sayang Kamu)
pelajar miskin
CABARAN (T) STRATEGI S + T STRATEGI W +T
T1 Ibu bapa pelajar menggunakan
wang bantuan untuk urusan peribadi S3 + T1 W2,W4 + T2
T2 penerima bantuan KWAPM kurang
berminat untuk meningkatkan Melancarkan kutipan derma untuk disumbangkan Memberikan bantuan kepada pelajar miskin dan yatim
prestasi akademik dan kepada pelajar yang kematian ibu atau bapa serta menjelang musim perayaan Aidilfitri
menggunakan wang bantuan secara sumbangan untuk pembinaan surau atau masjid
melulu, bukan untuk tujuan
pendidikan (Tabung Kebajikan) (Bantuan Hari Raya)

PERANCANGAN STRATEGI KEBAJIKAN PELAJAR (2011)

RASIONAL : Perancangan ini dibuat bertujuan untuk menyalurkan bantuan, khususnya bantuan persekolahan kepada pelajar yang berkelayakan,
selaras dengan dasar kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan untuk membantu pelajar yang miskin dan sejajar dengan dasar
pendemokrasian pendidikan.

VISI : Para pelajar yang berkelayakan mendapat bantuan persekolahan yang sewajarnya secara konsisten menjelang 2013.

MISI : Melahirkan pelajar yang berilmu, beramal soleh dan berketrampilan sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan
cemerlang.

MATLAMAT : Memupuk semangat juang yang tinggi dalam bidang pendidikan, khususnya pelajar miskin seterusnya melahirkan pelajar cemerlang
yang berakhlak mulia, menggunakan bantuan yang diberi dengan sebaik-baiknya serta dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam
kehidupan seharian.

OBJEKTIF : 1) Menyalurkan bantuan persekolahan kepada para pelajar yang berkelayakan.


2) Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik, kokurikulum dan bersahsiah mulia.
3) Memupuk semangat juang yang tinggi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kalangan pelajar miskin.

ANALISA SWOT : KEBAJIKAN PELAJAR

KEKUATAN (S) KELEMAHAN(W)


S1 Bantuan persekolahan, khususnya KWAPM dapat meringankan W1 Kebanyakan penerima bantuan adalah lemah dalam bidang akademik
beban pelajar dan membolehkan mereka belajar dengan lebih dan dibelenggu kemiskinan.
selesa.
W2 Penerima bantuan kurang motivasi diri.
S2 Jumlah pelajar yang kecil membolehkan sebahagian besar pelajar
berpeluang mendapat bantuan. W3 Penerima bantuan khususnya KWAPM tidak bijak menguruskan wang
yang diterima.
S3 Sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran
W4 Keputusan peperiksaan awam kebanyakan penerima bantuan kurang
S4 Kauselor sekolah yang berpengalaman dan boleh member motivasi memuaskan.
kepada pelajar, khususnya pelajar miskin.

PELUANG (O) CABARAN (T)


O1 Hubungan yang baik PPD dan JPNT. T1 Kebanyakan ibu bapa pelajar yang menerima bantuan khususnya
KWAPM kurang memahami peranan wang bantuan tersebut, mereka
O2 Sokongan padu serta sumbangan daripada PIBG. menggunakannya untuk urusan peribadi.
O3 Hubungan yang baik ibu bapa Pelajar. T2 Penerima bantuan KWAPM kurang berminat untuk meningkatkan
prestasi akademik dan menggunakan wang bantuan secara melulu,
O4 Sumbangan daripada pelbagai pihak kepada pelajar, khususnya bukan untuk tujuan pendidikan
anak yatim, terutama menjelang perayaan.

PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI