Anda di halaman 1dari 52

INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN

RELEVANSINYA DI MALAYSIA
DAN DUNIA
 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN
MALAYSIA DAN DUNIA
 KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBER
RUJUKAN
 IKTIBAR DARI TAMADUN INDIA: PANDANGAN
SEMESTER DAN NILAI-NILAI YANG RELEVENSI KEPADA
MALAYSIA
 SUMBANGAN TAMADUN JEPUN ASPEK
POLITIK,AGAMA DAN PENDIDIKAN YANG RELEVENSI
KEPADA MALAYSIA
INTERAKSI TAMADUN
 HUBUNGAN AKTIF YANG SALING BERTINDAK
BALAS ATAU SALING MEMPENGARUHI ANTARA
SATU SAMA LAIN.
 DI PEGARUHI OLEH AGAMA,PEGANGAN
NILAI,BAHASA,BUDAYA,ADAT DAN SISTEM
SOSIAL.
FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI
TAMADUN
 KEPIMPINAN
 PERANAN GOLONGAN AGAMAWAN
 GEOGRAFI
 PERKAHWINAN
 PERDAGANGAN
 MISI POLITIK
TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN
TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA
PROSPEK GLOBALISASI:MASALAH DAN CABARAN
 Dari segi prasejarah,Malaysia merupakan satu
daratan bagi pertembungan beberapa
tamadun utama Timur dan Barat kerana
kedudukannya dari segi geografi.
 Kesannya,Malaysia mempunyai sebuah
masyarakat majmuk dengan berbilang
kelompok etnik hasil dari
pertembungantamadun.
 Selepas merdeka,intergrasi nasional
diberikan penekanan sebagai satu nilai yang
terunggul dalam proses pembinaan negara.
 Pentadbiran di Malaysia hendaklah berpegang
kepada integrasi nasional yang berasaskan
keharmonian antara kaum melalui interaksi
budaya dan dialog peradaban serta keadilan
PERINGKAT GLOBAL
 Terdapat tiga prospek pada peringkat ini:

 Negara-negara harus bekerjasama untuk menangani


segala masalah dan vabaran berbangkit daripada
globalisasi
 Interaksi budaya dan dialog peradaban akan
menjadi lebih giat dan mendalam
 Satu set ideal,kepercayaan dan nilai yang baru
harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat
sejagat
PROSES GLOBALISASI
Terdapat tiga masalah yang berkaitan
informasi:
 Pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh
lebih pesat berbanding dengan
pembangunan kerohanian.
 Pengagihan kekayaan yang tidak seimbang
menyebabkan sebilangan besar manusia
masih menghadapi masalah-masalah akibat
kemiskinan dan kemunduran.
 Institusi keluarga dan perkahwinan menjadi
semakin lemah atau longgar kerana diserap
oleh unsur-unsur negatif
modenisasi,mengakibatkan kemerosotan
ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak
dikalangan sesetengah masyarakat moden.
CIRI-CIRI MASYARAKAT YANG DIIDAMKAN
DALAM PROSES PEMBINAAN NEGARA DAN
PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA
 Masyarakat yang demokratik,mengamalkan
“demokrasi” yang mantap,bermuafakat dan
berorientasikan komuniti.
 Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan
rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama
dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang
tertinggi.
 Masyarakat yang matang,liberal, dan
bertoleransi,supaya rakyat yang berbilang kaum
bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran
agama masing-masing tanpa keterasingan.
 Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang
berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada
konsep kepentingan kolektif mendahului
kepentingan individu,dan satu institusi keluarga
yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar
pada keluarga,dan bukan pada kerajaan atau
negara.
KONSEP DAN RANCANGAN UNTUK
MEREALISASIKAN MATLAMAT 2020
 Multimedia Super Corridor (MSC)

 Sekolah Bestari (Smart School)

 Universiti Maya (Virtual University)


PERBANDINGAN NILAI-NILAI YANG
TERDAPAT PADA TAMADUN MALAYSIA
DAN DUNIA DENGAN TAMADUN CINA

 POLITIK
 SOSIAL
 PSIKOLOGI
 EKONOMI
 PENDIDIKAN
 PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR
PSIKOLOGI
 Keyakinan kendiri  Bercirikan personalisme
secara kolektif  Percaya bahawa setiap
orang tanpa mengira latar
 Bersikap teguh
belakangnya harus
terhadap pelbagai mendidik dan boleh
cabaran dididik
 Tabah hati mengejar  Mengamalkanpemupukan
kualiti kendiri untuk
kepentingan keluarga,
 Pembebasan psikologi
negara dan dunia dan
bukan untuk diri sendiri
semata-mata
TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA TAMADUN CINA
POLITIK
TAMADUN CINA
TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA
 Nilai yang diberi  Berasaskan
tumpuan ialah humanisme dan
integrasi nasional moralisme
 Demokrasi  Keharmonian
 Keamanan dan  Kesederhanaan
keharmonian  Keadilan
 Keadilan  Ketaatan
 Dedikasi terhadap  Ideal-ideal demokrasi
negara
SOSIAL
 Bermoral dan beretika  Bersifat terbuka dan
 Berkebudayaan bertolak ansur
 penyayang  Perlu berasaskan
 Bersifat terbuka dan keluarga semata-mata
tolenrasi  Mengutamakan
 Bebas untuk
kebaikan hati
mengamalkan tradisi
 budaya dan agama
 Keharmonian dalam
 Saintifik dan progresif
hubungan
 Institusi keluarga yang
kukuh
TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA TAMADUN CINA
EKONOMI
 Keadilan  Kerajinan
 Berjimat cermat
 Sikap berpatutan
 Tanggungjawab
 Integriti
 Ketaatan
 Nilai
etika(keharmonian,kesetia
an,
kesopanan,kepatuhan
kepada norma dan
peraturan,disiplin diri dan
semangat bekerjasama)
TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA TAMADUN CINA
PENDIDIKAN
 Kunci pembangunan
 Kepercayaan optimistik pada
dan medium untuk potensi manusia untuk
merealisasikan mencapai kecemerlangan
wawasan 2020 individu dan berkelompok.
 Pendidikan sentiasa di
 Banyak inovasi dan utamakan
ciri baru  Setiap individu harus dan boleh
diperkenalkan (sejak dididik
 Pembentukan keperibadian
tahun 1990) atau ajaran moral dan etika
diberikan keutamaan
 Guru harus dihormati dan
diberi status sosial yang tinggi

TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA TAMADUN CINA


PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR
 Penekanan serta  Kewujudan manusia
mengamalkan sama pentingnya
hubungan harmoni dengan alam sekitar
antara manusia dan (kesatuan tien dengan
alam semula jadi manusia)

TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA TAMADUN CINA


KEKUATAN TAMADUN CINA
SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

 SUDUT KESESUAIAN

 SUDUT SKOP YANG KOMPREHENSIF

 SUDUT KAYA DENGAN WAWASAN DAN


KEBIJAKSANAAN
TAMADUN
INDIA
AGAMA & FALSAFAH

1. Hinduisme
 agama semulajadi.
 Tdk mempunyai pengasas dan tidak memiliki
institusi agama yang bersifat pusat.
 Nama asal ialah Sanatana Dharma = prinsip/
peraturan kerohanian yg kekal abadi.
 Bukti terawal ditemui dalam Lembah Sg.
Indus berusia lebih kurang 4000 tahun.
Penemuan patung-patung, mohor, objek
Shiva- Linga dan kolam mandi.
 Tahap perkembangan kerohanian :
 Politeisme- memuja unsur-unsur alam semulajadi.
Pengorbanan dan penyembahan diiringi dgn bacaan
mazmur drp kitab Veda. Mempersonafikasikan
unsur-unsur alam dan kuasa-kuasa sbg dewa atau
dewi.
 Henoteisme- proses perubahan kepercayaan
politeisme semulajadi iaitu dewa-dewi memiliki
beberapa sifat yg sama.
 Monoteisme- satu kuasa agung yg menggerakkan
duniawi. Kuasa ini diberi sifat-sifat penciptaan,
pemeliharaan dan pemusnahan. Ketiga-tiga sifat
Tuhan ini diwakili oleh Dewa Brahma (Pencipta),
Dewa Vishnu (Pelindung/pemelihara) dan Dewa
Shiva (Dewa Pemusnah).
 Monisme- Segala di dunia ini berasal dr satu sumber
ttg kewujudannya boleh dirasai di mana-mana.
 Upacara Pengorbanan
 Pengorbanan atau yajna dianggap sbg amalan
agama terbaik krn dpt menggembirakan dewa-
dewi.
 Ditujukan kpd dewa-dewi atau anasir-anasir jahat
utk mendpt faedah duniawi.
 Dua jenis pengorbanan iaitu grhya karmani
(upacara di rumah) dan mahakratu serta srauta
(upacara umum).

 Falsafah Agama Vedik


 Mementingkanlima konsep iaitu Brahman, Atman,
Karma, Samsara dan Moksha.
2. Agama-agama Heterodoks

1. Buddhisme
 Pengasas - Siddhartha Gautama Buddha. Ajaran
Buddha ttg psikologi dan etika kehidupan. Ajaran
metafizika dlm Buddhisme adalah tambahan
(abhidhamma) kpd ajaran asal (dhamma).
 Empat Kebenaran Mulia - Dukka (penderitaan),
Samudaya (punca atau membawa penderitaan),
Nirodha dan Marga (cara utk memadamkan api
keinginan).
 Jalan Lapan Lapis Mulia – kepercayaan yg betul,
tujuan atau cita-cita yg betul, pertuturan yg baik,
perbuatan yg betul, hidup yg betul, usaha yg benar,
fikiran yg betul, renungan yg baik.
Konsep Ahimsa

 Bererti menolak penyeksaan (himsa) serta


pembunuhan.
 Nirwana melepaskan segala ikatan duniawi,
mengetahui kebenaran serta memperolehi
kesedaran secara keseluruhan.
2. Jainisme
 Diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana).
Mempunyai byk persamaan dgn ajaran Upanishad
dan Buddhisme. Mementingkan undang-undang
sebab dan akibat yg menentukan kelahiran semula
roh individu.
 Mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva:
 Jiva- roh dlm semua benda yg bernyawa dan kekal
abadi.
 Ajiva – benda-benda yg tidak bernyawa.
 Asrava – daya penarik
 Papa karma – dosa
 Punya karma – pahala
 Bandha – ikatan roh dgn keinginan dan kejahilan.
 Samvara – menahan pengaliran karma.
 Nirjara – penghapusan karma.
 Siddhi – pelepasan dan kelahiran semula.
3. Sistem Falsafah India

 Enam aliran (sekolah) iaitu Nyaya, Vaisheshika,


Sankhya, Yoga, Mimamsa dan Vedanta.
 Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran
kitab Veda.
 Dikenali sbg astika darshana.
1. Nyaya

 Pendukung ialah Gautama dan karyanya


Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM.
 Nyaya bermaksud pertimbangan logik.
 Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan:
 persepsi (pratyaksha).
 Inferens (anumana)
 Analogi/perbandingan (upamana).
 Testimoni/pembuktian (shabda).
2. Vaisheshika
 Dikenali sbg Vaisheshika Darshana.
 Pengasas ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan
karyanya berjudul Vaisheshika Sutra.
 Semua benda dikatakan diperbuat drp 4 jenis
paramanu (atom) iaitu atom bumi, air, api &
udara.
 Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia
iaitu dik (ruang), kala (masa), akasha (eter),
manas (minda) dan atma (jiwa).
3. Sankhya
 Sistem falsafah terawal.
 Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya
ialah Sankhya Sutra.
 Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yg
menghuraikan mengenai realiti dlm bilangan yg
terhad dan pengetahuan yg sempurna.
 Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti
(jirim).
 Konsep sebab dan akibat.
 Konsep Triguna (tiga sifat) alam semesta iaitu:
 Sattva
 Rajas
 Tamas
4. Yoga
 Pendukung ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan
karyanya ialah Yoga Sutra.
 Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti
Tuhan.
 Penyatuan roh individu dgn roh duniawi menjadi
tujuan hidup.
 Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal
serta mematikan fungsi anggota badan,
pancaindera,minda, intelek dan ego tanpa
menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa.
 Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai
moksha.
5. Mimansa

 Bererti siasatan.
 Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan
kitab Veda serta ritualnya.
 Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun
falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks
Purva-mimansa Sutra pada 400 SM.
 Kepentingan – sistem tafsiran Veda.
6. Vedanta
 Dikenali sbg Uttara Mimansa.
 Pelopor ialah Badarayana yg mencipta karya Brahma
Sutra (400SM) atau juga dikenali sbg Vedanta Sutra.
 Teks asas ialah karya-karya Upanishad, Brahma Sutra
dan Bhagavad Gita.
 Pendukung falsafah ini yg terkenal ialah Sankara.
 Dua aliran utama iaitu Advaita (non-dualistic) dan
dvaita (dualistic). Advaita (yg didukung oleh
Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman
(Tuhan) bukanlah dua entiti yg berbeza. Dvaita
(didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan
Atman dan Brahman adalah berlainan ttpi tidak
terpisah.
 Aliran Ramanuja disebut Visistadvaita-Vedanta dan
Madhva dikenali sbg Dvaita-Vedanta.
Seni Dan Sains
Seni Muzik
 Tala/corak- asas teori irama. Raga- asas teori
melodi.
 Alat muzik India terbhgi kpd empat iaitu tata (tali),
avanaddha (dram), Ghana (solid atau ideophone),
susira (angin).
 Di India Utara- alat muzik utama ialah sitar, sahnai
dan tabala.
 India Selatan – Vinai, natasvaram dam mrdanga.
 Natya sastra dan Sangita Ratnakara – teks asas
muzik.
Seni Tarian
 Seni tari dan muzik mempunyai hubungan rapat.
Contoh tarian Kathak dan muzik Hindustani
(India Utara), Bharata Natyam dan muzik
Karnataka (India Selatan).
 Taridra biasanya dimainkan berdasarkan tradisi-
tradisi sastera.
 Natya Sastra merupakan teks tarian India dicipta
oleh Bharata antara kurun ke-2 dan ke-6M.
Seni Drama
 Natya sastra- teks yg menyumbang kpd
perkembangan drama.
 Tujuan drama ialah menghiburkan hadirin dan
menyampaikan rasa melalui lapan emosi.
Seni Bina dan Seni Ukir
 Berkembang maju pd zaman Maurya, contoh
Tiang Asoka.
 Mencapai kegemilangan pd zaman Gupta, contoh
Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva di
India Utara.
 Zaman Muslim, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan
Hindu berkembang, contoh Taj Mahal dan Jami
masjid.
Seni Lukis
 Dinding istana dan ruang dalam rumah
golongan kaya.
 Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.
 Berasaskan epik klasik India spt Ramayana
dan Mahabhrata. Contoh Gua Ellora, Badami
dan Bagh.
 Zaman Muslim- pemulihan seni lukis iaitu
menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi.
Ilmu Matematik
 Konsep geometri berkembang sjk sebelum masehi lagi.
 Maju sejak Zaman Gupta (319M) – konsep nombor
abstrak.
 Karya matematik – Manuskrip Bakshali bertarikh kurun
ke-4 dan Aryabhatiya ciptaan Aryabhata bertarikh
449M.

Ilmu Astronomi dan Kalendar


 Jyotisa – satu bhgn utama Veda (Vedanga). Perkiraan
astronomi utk menentukan tarikh dan masa upacara
pengorbanan.
 Kalendar Matahari.
 Pengetahuan 7 planet dan dua pusat tenaga serta 27
bintang- membawa kepada menilik (astrologi). Ilmu
ini bermula pd zaman Gupta.
Ilmu Fizik dan Kimia

 Berkaitan dgn agama dan teologi.


 Konsep jirim berdasarkan intuisi dan logika.
 Alam semesta terdiri drp gabungan lima
elemen iaitu tanah, angin, api, air dan
angkasa.
 Konsep bunyi berasal drp tujuan utk
memahami intonasi sebutan mazmur Veda.
 Bidang kimia tertumpu pd pembuatan ubat.
Bidang Logam
 Kemahiran pd pembinaan tiang besi di Delhi
yg dibuat pd kurun ke 5.

Bidang Perubatan
 Bermula pd zaman Vedik sbg seni ilmu sihir.
 Fisiologi, pembedahan, pernafasanmelalui
amalan yoga, reproduksi manusia,
farmakologi dan sebagainya wujud sebelum
masehi.
 Teks perubatan - Caraka (kurun pertama
hingga ke 2) dan Susruta (kurun ke 4).
IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN
SEMESTA DAN NILAI-NILAI
1. Pandangan Semesta
 Sifat penerimaan

 Sifat Toleransi
2. NILAI-NILAI
 Dharma – dharma masyarakat memerlukan
idea ttg fungsi dan peraturan apa yg harus
dilakukan. Dharma individu memerlukan apa
yg harus dilakukan oleh seseorang mengikut
kelahiran dan peringkat dlm kehidupan.
Dharma dikaitkan dgn tugas, tanggungjawab
dan aturan memberi makna kpd kehidupan
manusia iaitu memberi individu identiti dan
makna kpd peranannya dlm hidup.
 Kepercayaan kpd Tuhan – kepercayaan kpd
satu entiti yg melampaui batas pemikiran dan
kesedaran manusia merupakan asas
pemikiran agama org Hindu.
 Karma – prinsip asas bg aliran pemikiran
falsafah dan agama yg berasal dari India.
 Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif spt
kasih sayang, simpati, belas kasihan, murah
hati, jasa dan pengorbanan diri. Mengelak drp
melakukan kekejaman atau mencederakan.
 Satya – kebenaran. Pengetahuan benar yg
merangkumi kebaikan, keadilan, tindakan yg
benar,ucapan dan pemikiran yg benar dan
juga realiti mutlak atau Tuhan.
 Perpaduan – masyarakat dr pelbagai kaum
dan agama, penting menggalakkan hubungan
erat dan keharmonian masyarakat.
SUMBANGAN TAMADUN
JEPUN DARI ASPEK
POLITIK, AGAMA DAN
PENDIDIKAN YANG
RELEVANSI KEPADA
MALAYSIA
FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN JEPUN

 lokasi yang strategik


 faktor rangsangan keagamaan dan
kerohanian
 penghayatan nilai,moral,etika yang tinggi
 kesengsaraan dan tekanan hidup dan
ancaman luar yang kritikal yang melojakkan
kegigihan dan solidariti masyarakat untuk
mengatasinya
 daya tolenrasi dan asimilasi yang positif
terhadap elemen budaya asing.
CABARAN KONTEMPORARI DARI SEGI
NEGARA BANGSA MALAYSIA

 konteks dengan Malaysia dan Asia Tenggara


pada zaman Feudal Jepun
 konteks dengan Malaysia dan Asia Tenggara
di zamanperang Pasifik (imperialisme dan
pendudukan Jepun di Malaysia)
 lawatan Perdana Menteri Fukuda
 hubungan aktif dalam bidang
politik,ekonomi, dan kebudayaan Malaysia
hingga kini
 dasar Pandang ke Timur Malaysia
 Negara Malaysia menjadikan Jepun ‘role
model Malaysia’ dan sebagai pemimpin Asia
dalam cabaran Globalisasi dan Terorisme.
 cabaran kontemporari ini sebagai pemangkin
kepada Wawasan 2020.
  
ASAS-ASAS PERSAMAAN DAN PERBEZAAN
ANTARA TAMADUN DAN SIGNIFIKANNYA
 Masyarakat Jepun amat positif kepada
bekerja,malahan mereka sanggup bekerja
lebih daripada 12 jam sehari tanpa
mempunyai perasaan marah,jemu atau tidak
berpuas hati. Menerusi fahaman
Buddha,bekerja pada tugas masing-masing
sama nilainya dengan beribadat. Malahan
ajaran Shinto juga memberikan status yang
tinggi kepada seseorang yangbekerja dalam
bidang produktif untuk kesejahteraan
masyarakat (contohnya petani).
 faktor sejagat seperti kemanusiaan,hidup
beragama,toleransi antara manusia,cintakan
keamanan dan keharmonian,hormat
pemimpin dan Maharaja,kerajinan dan hidup
bermaruah sentiasa didokong dan disanjung
oleh tamadun Jepun. 
 
TAMADUN JEPUN DAN SIGNIFIKANNYA DALAM
PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

 negara Jepun boleh dijadikan model Malaysia


dan Asia dalam aspek pembangunan dan
kecemerlangan
 Jepun juga dianggap sebagai pemimpin Asia
 Sifat-sifat positif terdapat pada masyarakat
Jepun seperti masyarakat yang cintakan
ilmu, kecemerlangan berterusan,
berwawasan, peranan wanita,sifat positif
dan rajin,semangat ingin tahu,sifat kesenian
yang tinggi,patriotik dan masyarakat
homogenus