Anda di halaman 1dari 12

PEMBIMBING RAKAN

SEBAYA
Zuraidah (1987 ), PRS adalah
seorang pelajar yang telah
dilatih dalam bidang
kemahiran asas komunikasi
dan kaunseling. Ia berfungsi
sebagai seorang kawan yang
berkesan kepada rakan
sebaya, terutama kepada
mereka yang memerlukan
pertolongan. PRS tidak
bertugas memberi nasihat
dan menyelesaikan orang
FALSAFAH PRS
BANTU DIRI UNTUK
MEMBANTU RAKAN LAIN
PRINSIP PRS

BANTU DIRI UNTUK


MEMBANTU RAKAN LAIN
PERANAN
1. MENJADI RAKAN YANG PEKA
KEPADA PERASAAN DAN
KEADAAN SEKELILING.
2. KHIDMAT SOKONGAN
3. SUMBER KEPADA RAKAN
UNTUK DAPATKAN
BANTUAN.
4. SEBAGAI PELAJAR CONTOH
KEPADA RAKAN LAIN.
ASAS MENOLONG
1. PENDENGAR YANG EMPATI.
2. PENDENGAR YANG
BERMINAT.
3. SENTIASA MEMBERI
PERTOLONGAN
3. MEMAHAMI BATASAN DAN
KEUPAYAAN DIRI.
4. SENTIASA BERUSAHA
MENINGKATKAN DIRI DARI
PELBAGAI ASPEK.
5. MELAPOR KEPADA
KAUNSELOR TENTANG KES
YANG BOLEH MEROSAKKAN
DIRI DAN ORANG LAIN
6. MEMATUHI PERATURAN
SEKOLAH DAN NORMA
MASYARAT
ETIKA PRS
1. AMANAH DAN MENYIMPAN
RAHSIA.
2. MENERIMA DAN
MENGHORMATI RAKAN DAN
ORANG LAIN.
4. SENTIASA MENGAMBIL
BERAT.
5. MESRA
6. JUJUR
7. TERIMA TANPA SYARAT
SIFAT –SIFAT PEMBIMBING RAKAN
SEBAYA
CUT APPLE A
C ( Caring ) - Penyayang
U ( Understanding ) - Memahami
T ( Trusting ) - Blh dipercayai
A (Acepting ) - Menerima
SIFAT –SIFAT PEMBIMBING RAKAN
SEBAYA
CUT APPLE A
P ( Patience ) - Sabar
P ( Positive) - Berfkrn Positif
L ( Listening ) - Mendengar
E (Empathy ) - Empati
A ( Assertive ) - Tegas Diri