Anda di halaman 1dari 5

SENARAIKAN

KATA

KERJA

YANG

TERSEMBUNYI

DI

BAWAH.

E E

N N

C G

R N

M I E

E M

U H

A E N N S A

L R G E O E M T A B A N B M E M M E M B E L U C N N R M E A M B I N W A R U E

A M M E L U K I S P A M E L I L I T G N E M
SENARAIKAN

M N G M E R U N K N A O A E I L T

E O A

M E N G I R A L E

A J

H A T N I R E M E M

E U R T I O N M E E
DI

M M

E M A H

G
KATA

N
KERJA

O
YANG

TERSEMBUNYI

BAWAH.

K L O L P T M E N J M E N C A R I O Y R A E F D W R Y M W E H J N A S F E A S X H J K G L N Q W A D N B N X A X F G H M M G T M E N W D T S M G P Y U O G N O L E A I M J G I K K L L H I E K Y K R A Y U J O L L M E N E T K V P I P J O Y I L I D L L Q I P A G P S V R I W K R K T O H J S T L U L L H I D K D R G U K P D U S K W N R U R I N E E L E U W H I O F J R M T G N O T O M E F K Y W F Q W E R Y
SENARAIKAN KATA KERJA YANG TERSEMBUNYI DI

U F R H F E C O P R A G H J U I M R M J E

A G H E R N Z N U T S A Y U I E L O P L N

L H J R T G C E Y J K Q J R N Y U O P M Y

F I K O Y E V M T T L A T A G L O Y M E U

R T Y K G K V N F N E M J W E R A M E R B K L I H G N A W A P U R E U R B A T G U Y B S C T M I U D E I K L K H P M B E M J F

U M B E J N L G K I L R O A F O G L L E H K Y F R C S B D R N T A E M Y E U L A G Y

O K H A T N I R E M E M K O J G C M Y H U

BAWAH.

T E

C S D E R T Y H J K B E R D I R I R T
V

E S A A M X B G B U H E C J R N W T E Q E M R N S Q G D I K W S A Q D R E U W F S D H A W U K G T I O Y K L U J B W D E G T H

D W Q E E W R W U E W A Q R Q N P E D F J

E A A T L Y R T Y T H U I E E U R E F H K

R G S D N Y B M H M I U I T O Y P E U K E Q H R J O W Q R I S R G T K A G X J S H U

Y Q I E K E R H N U I P A U V E Y P Z V B

R R A N L W M F K A Q W L M B T U M S C E

A T T Y G R E Q H N Y R I G B D I A E S R

T Y I E A P L U R I K N D F N I H N Q A E

N A H H D H L Y R R A H K Q J H A E T A U H Y B G W N N R E B B L R M I E U W J M L M J U F B U L K K R E T D G Y K M G F N G

G T E R K E N A R N L I Y F E Y H K U A J

N E M F T G E O L K P T M L R L I U Y I E S S T L W Q E A L R M T E T I W J R G G A I O Y T K A B R L M N E I J M M I E M M L

M H M A L E Y N E M I K U M F H O H B H N

CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

Q S

S D N C V E G Y R N W O A S G U A G B Z N M B E E G M M N D D I S E L K D U S F G R C G F X N D T E T U M I G N

H N F A S L Q R E D Z A G D N F R N

G H R E S D B H I S D B I O I R A N W E T H Y S Z S V M E M B A C A A D F E R D S W S G B I G G N A M E M U A W D S X F C B E G U R A U B M M J T Y I I J E H G U R H Y N S M E L U X C B H G W E E G S A M E M S D T H H N J M E N G I K E C B H S Z D F H A S E M E M D F N S A S W C C V F R T U A R E M A W M F T A K I G N E M S U B E S R A E K M

K E B G N N U K M K M G A M O D E E G

L M H Y G Z A T U I N F T K I E M G N

M S I G V M V O L S B H D V H R B F A

B H A A N G U B N O M I E E L C M A F J B K Y M B I E E P M R O H M H K A D G I K M N O J F T Y A W A K K L M E M A

F F K Y U G H H A B U G G N E M M H

CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

G N A U B M E M

B G N I L U G G N E M

E R O G G N E M K

I M L R I G E G U M G R B N A A A U S A N S A T A S U M E A E M M R M E E E E M N M M C M

R A E M E G

E N N

M Y G I G U

M B M L I

U E U K

K A

I T

B E R M A I N A W

G N I L A B M E M