Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN KERJASAMA

MAJALAH RESPON MTA


Kami yang bertanda tangan dibawah ini
Pihak 1, sebagai Pengiklan di Majalah RESPON MTA:
Nama

Jabatan

Instansi

Alamat

No. telp/fax

Dalam surat ini, Pihak Pengiklan seterusnya kami sebut sebagai Pihak 1
Pihak 2, sebagai staff redaksi Majalah RESPON MTA:
Nama

Jabatan

Instansi

Alamat

No. telp/fax

Dalam surat ini, staff redaksi Majalah RESPON MTA seterusnya kami sebut
sebagai Pihak 2.
Dalam surat ini kami telah menyepakati kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak
beserta beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kesepakatan
kerjasama, sebagai berikut:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................
Surat ini secara otomatis mengikat kedua belah pihak.
Surakarta,

2011

Mengesahkan,
Pihak 1

Pihak 2

()

()

Anda mungkin juga menyukai