Anda di halaman 1dari 2

SULIT SULIT 5228/1 Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 1 Ogos 2011 1 jam

5228/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH Kertas 1 SKEMA JAWAPAN

1. Peraturan pemarkahan ini adalah untuk kegunaan pemeriksa sahaja. 2. Peraturan Pemarkahan ini adalah sulit sehingga peperiksaan dijalankan.

2011 Hak Cipta SBP dan Kluster

Skema ini mengandungi 2 halaman bercetak

5228/1 Hak cipta SBP dan Kluster 2011

SULIT

5228/1

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

No Soalan

Jawapan

No Soalan

Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C A C D D B D B D D C A C C B B B D D A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C B C B B B C D D C A A B A D B A D A B

5228/1 Hak cipta SBP dan Kluster 2011