Anda di halaman 1dari 22

MATEMATIK TAMBAHAN

TINGKATAN 5

1
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

PAKEJ SOALAN
RAMALAN TOPIKAL 2012

TINGKATAN 5
ADDITIONAL MATHEMATICS
TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGANCHAPTER 1 : Progression 3


CHAPTER 2 : Linear Law 22


CHAPTER 3 : Integration 38


CHAPTER 4 : Vector 59MATHS
A

2
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchCARA-CARA MENGGUNAKAN MODUL INI

1. Soalan didalam modul ini dibahagikan mengikut bab dan mengandungi Soalan popular
terdahulu Untuk KERTAS 1 dan KERTAS 2
2. Soalan bagi KERTAS 1 dan KERTAS 2 dibahagikan pula kepada dua bahagian iaitu BAHAGIAN
INPUT dan OUTPUT
3. Bahagian INPUT disertakan bersama jawapan, jalan pengiraan dan beberapa katakunci atau
tips peperiksaan sebagai panduan untuk pelajar.Pelajar perlulah mengulangkaji bahagian ini
terlebih dahulu.4. Bahagian OUPUT adalah soalan klon yang mengandungi soalan sahaja.Pelajar perlulah
menyelesaikan soalan ini berdasarkan panduan dibahagain input tadi.Bahagian Input bolehlah
dibuat andaian adalah GURU manakala bahagian OUTPUT adalah disifatkan sebagai pelajar.

5. Purata soalan bagi kedua-dua format kertas 1 dan kertas 2 adalah dalam lingkungan 30 - 60
soalan bagi sesuatu bab.Jumlah Soalan adalah berebza mengikut tahap kesukaran sesuatu bab
tersebut.Jumlah soalan ini memadai untuk kegunaan pelajar selama SETAHUN.

6. Teknik mengulangkaji secara berulang soalan-soalan bertaraf peperiksaan adalah satu teknik
terbaik yang dilakukan oleh ramai pelajar cemerlang.Satu kesilapan Besar jika pelajar tidak
menggunakan teknik ini untuk matematik tambahan.Oleh itu akhir kata manfaatkan semua soalan-
soalan didalam modul ini dengan Cara mengulang sekurang-kurangnya 2 kali dengan faham
sebelum menduduki peperiksaan Sebenar.Selamat Berjaya.
3
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


GEMPUR CHAPTER 1: Progressions
Exam Year: ADDITIONAL MATHEMATICS FORM 5 / TINGKATAN 5 2012
Reference: The analysis is base on last 6 year National SPM exam paper 2005-2011 and State trial Exam 2011
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100% on
the tips to score in SPM exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the tips as a
guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.
Modul didalam tajuk ini dirangka mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga
digalakkan melihat Contoh Soalan Peperiksaan Sebenar SPM sebagai panduan dan sumber rujukan
utama.Konsep yang digunakan didalam modul ini adalah konsep latihan secara berulang menggunakan
Soalan bertaraf peperiksaan sebagai medium utama atas tujuan supaya pelajar dapat mengenal pasti
BENTUK SOALAN didalam peperiksaan sebenar secara maksimum.

Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 2 iaitu:

BAHAGIAN 1
1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada
SPM 2006 hingga 2011.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat
gambaran secara keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu
diberi FOKUS utama oleh pelajar

BAHAGIAN 2
2.0 INPUT learning Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian kedua ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang
POPULAR didalam SPM bagi KERTAS 1 & 2.Bahagian ini mengandungi 15 Soalan Contoh Popular
disebelah kiri yang lengkap dengan jawapan,jalan pengiraan dan juga exam tips dikenali sebagai Input
learning.Disebelah kanannya pula merupakan 15 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini sebenarnya
merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular tadi dikenali sebagai Output
Learning.Konsep yang diguna adalah buat dan Ulang semula.4
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


KERTAS 1
Analisis Soalan Peperiksaan Sebenar SPM 2008-2011 mengikut susunan soalan dan topic
QUESTION SPM08 SPM09 SPM10 SPM11
FORM 5
Progression 3 3 3 3
Linear Law 1 TIADA 1 1
Integration 1 2.5 1 2
Vectors 2 2 2 2
Trigonometric Functions 1 2 1 2
Permuatation and Combination 1 1 1 1
Probability 1 1 1 1
Probability Distribution 1 TIADA 1 1
Motion Along A Straight Line TIADA TIADA TIADA TIADA
Linear Programming TIADA TIADA TIADA TIADA
** Bab yang digelapkan hanya keluar didalam KERTAS 2 sahaja

Berikut merupakan statistic soalan peperiksaan sebenar yang pernah keluar didalam Peperiksaan dari 2006- 2011.Sila LIHAT
apakah PERSAMAAN dan PEMBEZAAN dari Segi tajuk.

KERTAS 2

Section A (Answer all question) Total Marks= 40 marks
Bahagian A mengandungi 6 SOALAN WAJIB yang mesti dijawab.
SPM06 SPM07 SPM08 SPM09 SPM10 SPM11
1 Simultaneous
Equation
Simultaneous
Equation
Simultaneous
Equation
Simultaneous
Equation
Simultaneous
Equation
Simultaneous
Equation
2 Functions Coordinate
Geometry
Quadratic
Functions
Quadratic
Equation
Trigonometric
Function
Indices and
Logarithms
3 Progressions Trigonometric
Function
Progressions Differentiation
+Integration
Progressions Progressions
4 Trigonometric
Function
Differentiation
+Integration
Trigonometric
Function
Trigonometric
Function
Integration Statistics
5 Vector Statistics Statistics Vector Geometry
Coordinate
Geometry
Coordinate
6 Statistics Progressions Vector Progressions Statistics Trigonometric
Function

Section B (Answer 4 Question only from 5 question) Setiap Soalan=10 markah X 4
Total Mark s= 40 marks

SPM06 SPM07 SPM08 SPM09 SPM10 SPM11
7 Linear Law Linear Law Integration Integration Linear Law Linear Law
8 Integration Vector Linear Law Linear Law Differentiation Integration
9 Geometry
Coordinate
Circular Measure Circular Measure Geometry
Coordinate
Vector Circular Measure
10 Cricular Measure Integration Geometry
Coordinate
Circular Measure Probablility
Distribution
Vector
11 Probablility
Distribution
Probablility
Distribution
Probablility
Distribution
Probablility
Distribution
Circular Measure Probablility
Distribution

Section C (Answer 2 Question only from 4 question) Total Marks=20 marks

SPM06 SPM07 SPM08 SPM09 SPM10 SPM11
12 Solution of
Triangle
Solution of
Triangle
Solution of
Triangle
Solution of Triangle Solution of
Triangle
Motion Along
straight Line
13 Index Number Index Number Index Number Index Number Index Number Index Number
14 Linear
Programming
Linear
Programming
Linear
Programming
Linear
Programming
Linear
Programming
Solution of
Triangle
15 Motion Along
straight Line
Motion Along
straight Line
Motion Along
straight Line
Motion Along
straight Line
Motion Along
straight Line
Linear
Programming
Remark: Mengikut statistic 2005-2011 bab yang tidak pernah keluar didalam kertas dua adalah, permuatation & combination serta
probability.


5
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada SPM 2007
hingga 2011.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara
keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar
FOCUS 1 : ARITHMETIC PROGRESSION (AP)CASE 1: AP (Unknwon)RINGKASAN
PELAJAR WAJIB TAHU MENGGUNAKAN FORMULA DIBAWAH

A.P
(1)

1 2
T T d
*digunakan untuk mencari d apabila Full Progression diberikan Contoh, 16, 18, 20 ..
(2)

2 3 1 2
T T T T d
*digunakan untuk mencari nilai x apabila ada Unknown dalam Progression Contoh, 4, x+7, 11 ..
(3)
d n a T
n
) 1 (
*digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang -sesuatu nth term (cthnya Given nth term,How many
number between..,Find number of term.)
(4)

0 ) 1 ( d n a T
n
**digunakan apabila sesuatu Progression adalah POSITIVE

(5)
0 ) 1 ( d n a T
n
**digunakan apabila sesuatu Progression adalah NEGATIVE

(6)
] ) 1 ( 2 [
2
d n a
n
S
n

*digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang Sum of term,

G.P
(1)

1
2
T
T
r
*digunakan untuk mencari r apabila Full Progression diberikan Contoh, 4, 8, 16 ..

(2)


2
3
1
2
T
T
T
T

*digunakan untuk mencari nilai x apabila ada Unknown dalam Progression Contoh, 4, x+7, 16
(2)
1

n
n
ar T
***digunakan sama seperti A.P
(3)
1 r nilai syaratnya
1
) 1 (

r
r a
S
n
n

(4)
1 r nilai syaratnya
1
) 1 (

r
r a
S
n
n

(5)
r
a

1
S
**digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang
- Sum to infinity
-angka dalam bentuk decimal
[contoh 1: 0.575757]
penyelesaianya...
1-Bina Progression seperti ini 0.57, 0.0057, 0.000057
2-Guna Formula ini
r
a

1
S


[contoh 2: 1.12121212]
penyelesaianya
1-Bina Progression seperti ini 1 +, 0.12, 0.0012, 0.000012
2-Guna Formula ini
r
a

1
1 S
**Kedah Trial 11**
EXAM TIPS
A.P
Langkah 1 :Jika anda susun nilai yang diberi
ianya akan menjadi begini.
x 7
,
x 2
, x 13


1
T
2
T
3
T
Langkah 2
2 3 1 2
T T T T d

*Dari cara ini anda HANYA akan perolehi
nilai x sahaja.*

Langkah 3
Gunakan formula ini untuk dapatkan ,d
1 2
T T d


6
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

FOCUS 2 : GEOMETRIC PROGRESSION (GP)

EXAM TIPS
Katakunci : Progression is negative

Guna Formula ini
Tn =a + (n 1)d < 0

CASE 2: (Positive ..Tn>0)
The first three terms of an arithmetic progression are
56, 46, 36. The nth term of this progression is negative.
Find the leat value of n.

Answer
a = 56
d = 46 56
= 10

Tn =a + (n 1)d < 0

a + (n 1)d < 0
56 10n + 10 < 0
10n < 66
n > 6.6
n = 7
CASE 3: Sum
The sum of the first n terms of an arithmetic
progression is given by S
n
=
n
2
( 7n + 7).
Find
(a) the sum of the first 9 terms.
(b) the 9th terms.

(a)
S
n
=
n
2
( 7n + 7)
S
9
=
9
2
[7(9) + 7]
=
9
2
(70)
= 315
(b)
T
9
= 315
8
2
[7(8) + 7]
= 315 252
= 63

CASE 4: (Combine Tn + Sn)
The 11th term of an arithmetic progression is 2 + 2p
and the sum of the first 5 terms of the progression is 9p
4, where p is a constant.
Given that the common difference of the progression is
2, find the value of p.

d = 2
T
11
= a + 10(2) = 2 + 2p
a + 20 = 2 + 2p
a = 2p 18 (1)
S
5
=
5
2
[2a + 4(2)] = 9p 4
5a + 20 = 9p 4
5a = 9p 24 (2)
Substitute (1) into (2),
5(2p 18) = 9p 24
10p 90 = 9p 24
p = 66
CASE 1: GP (Unknwon)

EXAM TIPS
Caranya adalah sama seperti diatas yang
BERBEZA adalah yang ini menggunakan
formula GP sahaja.

G.P (Jawapan a)
Langkah 1
Jika anda susun nilai yang diberi ianya akan
menjadi begini.
20 x , 4 x , 20 x


1
T
2
T
3
T
Langkah 2
2
3
1
2
T
T
T
T


*Dari cara ini anda HANYA akan perolehi nilai
x sahaja.*

Langkah 3
Gunakan formula ini untuk dapatkan ,r
1
2
T
T
r
7
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
EXAM TIPS
Katakunci : sum of the first n term

Maka formula dibawah perlu digunakan
dimana apa r lebih besar dari 1

1 r nilai syaratnya
1
) 1 (

r
r a
S
n
nCASE 2:
The sum of the first n terms of geometric
progression 4, 8, 16, ... is 2044.
Find
(a) the common ratio of the progression.
(b) the value of n.

(a)
r =
8
4

= 2
(b) a = 4, r = 2
S
n
= 2044
a (r
n
1)
r 1
= 2044
4 (2
n
1)
2 1
= 2044
2
n
1 = 511
2
n
= 512
2
n
= 2
9

n = 9

CASE 3:

The first three terms of a geometric
progression are x, 24, 96.

Find
(a) the value of x.
(b) the sum from the 4th term to the 6th
term.
[3 marks]
Answer:

(a)
r =
96
24

= 4
x
24
=
24
96

x =
24
96
24
= 6

S
6
-S
3 = ?

(b)


S6 =
6(46 1)
4 1

= 8190
S3 = 6 + 24 + 96
= 126
Sum = 8190 126
= 8064


8
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
CASE 4: Paper 2
EXAM TIPS
Percayalah soalan sebegini tidak sesukar mana
Soalan (a)
Langkah 1:bina progression.sekurangnya 3 sebutan

_________ , _______ , ________

*untuk membina 3 sebutan ini anda perlu semak dahulu
soalan mahu AREA,volume atau perimeter. *
*Dalam soalan ini,ianya meminta pelajar dapatkan
area rectangles.*

Langkah 2 : Cari common ratio.Tentukan GP or
AP.supaya pelajar tahu apakah formula yang perlu
digunakan

2
3
1
2
.
T
T
atau
T
T
r

*Ikuti 2 langkah ini sudah mencukupi.bukan sahaja
lulus tapi anda akan dapat lebih dari itu.*

Soalan (b) i
Apabila x = 60 y = 40.progressionnya adalah
2400 , 600 , 150
1

n
n
ar TSoalan (b) ii
r
a
S

19
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning

KERTAS 1
INPUT
[Pelajari dan kaji dahulu soalan dibahagian ini]
OUTPUT
[Selesaikan Semua Soalan dibahagian Ini]
1 The first three terms of an arithmetic progression are 1, 9,
17.
Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 1, 9, 17.
Find
Carikan
(a) the common difference of the progression.
beza sepunya janjang itu.
(b) the sum of the first 13 terms after the 6th term.
hasil tambah 13 sebutan pertama selepas sebutan ke6.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
(a) Common difference = 9 1
= 8
(b) Sum
= S
19
S
6

=
19
2
[2(1) + 18(8)]
6
2
[2(1) + 5(8)]
= 1387 126
= 1261

1 The first three terms of an arithmetic progression are 4, 11,
18.
Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 4, 11,
18.
Find
Carikan
(a) the common difference of the progression.
beza sepunya janjang itu.
(b) the sum of the first 15 terms after the 4th term.
hasil tambah 15 sebutan pertama selepas sebutan ke4.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:2 The first three terms of an arithmetic progression are 79,
74, 69. The nth term of this progression is positive. Find
the leat value of n.
Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah
79, 74, 69. Sebutan ke-n janjang ini adalah positif.
Cari nilai n yang terkecil.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
a = 79
d = 74 + 79
= 5
a + (n 1)d > 0
79 + 5n 5 > 0
5n > 84
n > 16.8
n = 17

2 The first three terms of an arithmetic progression are 65,
61, 57. The nth term of this progression is positive. Find
the leat value of n.
Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah
65, 61, 57. Sebutan ke-n janjang ini adalah positif.
Cari nilai n yang terkecil.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:3 The first three terms of an arithmetic progression are 139,
135, 131. The nth term of this progression is positive.
Find the leat value of n.
Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah
139, 135, 131. Sebutan ke-n janjang ini adalah positif.
Cari nilai n yang terkecil.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
a = 139
d = 135 + 139
= 4
a + (n 1)d > 0
139 + 4n 4 > 0
4n > 143
n > 35.75
n = 36

3 The first three terms of an arithmetic progression are 245,
240, 235. The nth term of this progression is negative. Find
the leat value of n.
Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah
245, 240, 235. Sebutan ke-n janjang ini adalah negatif. Cari
nilai n yang terkecil.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:4 Three consecutive terms of an arithmetic progression are 2
x, 2, 14 + 6x. Find the common difference of the
progression.
Tiga sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik
ialah 2 x, 2, 14 + 6x. Cari beza sepunya janjang itu.
4 Three consecutive terms of an arithmetic progression are 5
x, 1, 43 + 5x. Find the common difference of the
progression.
Tiga sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik
ialah 5 x, 1, 43 + 5x. Cari beza sepunya janjang itu.

10
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

[1 mark]
[1 markah]
Answer:
14 + 6x 2 = 2 (2 x)
5x = 20
x = 4
d = 2 (2 (4))
= 8

[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:5 The first three terms of an arithmetic progression are 215,
208, 201. The nth term of this progression is negative. Find
the leat value of n.
Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah
215, 208, 201. Sebutan ke-n janjang ini adalah negatif. Cari
nilai n yang terkecil.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
a = 215
d = 208 215
= 7
a + (n 1)d < 0
215 7n + 7 < 0
7n < 222
n > 31.71
n = 32

5 The first three terms of an arithmetic progression are 200,
195, 190. The nth term of this progression is negative. Find
the leat value of n.
Tiga sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah
200, 195, 190. Sebutan ke-n janjang ini adalah negatif. Cari
nilai n yang terkecil.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:6 Three consecutive terms of an arithmetic progression are 2
x, 3, 44 + 5x. Find the common difference of the
progression.
Tiga sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik
ialah 2 x, 3, 44 + 5x. Cari beza sepunya janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
44 + 5x 3 = 3 (2 x)
4x = 36
x = 9
d = 3 (2 (9))
= 4

6 Three consecutive terms of an arithmetic progression are 8
x, 0, 48 + 5x. Find the common difference of the
progression.
Tiga sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik
ialah 8 x, 0, 48 + 5x. Cari beza sepunya janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:7 The first three terms of an arithmetic progression are 6, 16,
26.
Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 6, 16,
26.
Find
Carikan
(a) the common difference of the progression.
beza sepunya janjang itu.
(b) the sum of the first 17 terms after the 5th term.
hasil tambah 17 sebutan pertama selepas sebutan ke5.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:

(a) Common difference = 16 6
= 10
(b) Sum
= S
22
S
5

=
22
2
[2(6) + 21(10)]
5
2
[2(6) + 4(10)]
= 2442 130
= 2312

7 The first three terms of an arithmetic progression are 6, 12,
18.
Tiga sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah 6, 12,
18.
Find
Carikan
(a) the common difference of the progression.
beza sepunya janjang itu.
(b) the sum of the first 22 terms after the 6th term.
hasil tambah 22 sebutan pertama selepas sebutan ke6.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:8 The first three terms of a geometric progression are 16, 4,
1.
Find the sum to infinity of the geometric progression.
Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 16,
4, 1.
Cari hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
geometri itu.
[1 mark]
8 The first three terms of a geometric progression are 8, 4, 2.
Find the sum to infinity of the geometric progression.
Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 8, 4, 2.
Cari hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
geometri itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:

11
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

[1 markah]
Answer:
a = 16
r = 4 16
=
1
4

Sum to infinity
=
a
1 r

=
16
1
1
4

= 16
4
3

= 21
1
3


Jawapan:9 The first three terms of a geometric progression are 108, 36,
12.
Find the sum to infinity of the geometric progression.
Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 108, 36,
12.
Cari hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
geometri itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
a = 108, r =
1
3

Sum to infinity
=
a
1 r

=
108
1
1
3

= 108
3
2

= 162

9 The first three terms of a geometric progression are 24, 12,
6.
Find the sum to infinity of the geometric progression.
Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 24, 12,
6.
Cari hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
geometri itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:10 In a geometric progression, the first term is 432. Given that
the sum to infinity of this progression is 370
2
7
, find the
common ratio of the geometric progression.
Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 432.
Diberi hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
ini ialah 370
2
7
, cari nisbah sepunya janjang geometri ini.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
S

=
a
1 r

2592
7
=
432
1 r

2592
7
(1 r) = 432
1 r =
7
6

r = 1
7
6

r =
1
6


10 In a geometric progression, the first term is 54. Given that
the sum to infinity of this progression is 81, find the
common ratio of the geometric progression.
Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 54.
Diberi hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
ini ialah 81, cari nisbah sepunya janjang geometri ini.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:11 The first three terms of a sequence are 4, x, 144.
Tiga sebutan pertama suatu jujukan ialah 4, x, 144.

Find the positive value of x so that the sequence becomes
Carikan nilai positif x supaya jujukan itu menjadi suatu
(a) an arithmetic progression.
janjang aritmetik.
11 The first three terms of a sequence are 9, x, 225.
Tiga sebutan pertama suatu jujukan ialah 9, x, 225.

Find the positive value of x so that the sequence becomes
Carikan nilai positif x supaya jujukan itu menjadi suatu
(a) an arithmetic progression.
janjang aritmetik.

12
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

(b) a geometric progression.
janjang geometri.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
(a) 144 x = x 4
2x = 148
x = 74
(b) x
4
=
144
x

x
2
= 576
x = 24

(b) a geometric progression.
janjang geometri.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:12 In a geometric progression, the first term is 500. Given that
the sum to infinity of this progression is 416
2
3
, find the
common ratio of the geometric progression.
Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 500.
Diberi hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
ini ialah 416
2
3
, cari nisbah sepunya janjang geometri ini.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
S

=
a
1 r

1250
3
=
500
1 r

1250
3
(1 r) = 500
1 r =
6
5

r = 1
6
5

r =
1
5


12 In a geometric progression, the first term is 256. Given that
the sum to infinity of this progression is 146
2
7
, find the
common ratio of the geometric progression.
Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 256.
Diberi hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi janjang
ini ialah 146
2
7
, cari nisbah sepunya janjang geometri ini.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:13 The 6th term of a geometric progression is 10. The sum of
the 6th term and the 7th term is 5.
Sebutan ke6 suatu janjang geometri ialah 10. Hasil
tambah sebutan ke6 dan ke7 ialah 5.

Find
Carikan
(a) the first term and the common ratio of the progression.
sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) the sum to infinity of the progression.
hasil tambah hingga ketakhinggaan janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:

(a) T
6
= 10
ar
2
= 10 (1)
T
6
+ T
7
= 5
10 + ar
6
= 5
ar
6
= 5 (2)
(2) (1),
ar
6
ar
5 =
5
10

r =
1
2

Substitute r =
1
2
into (1),
a(
1
2
)
5
= 10
a = 320


13 The 2nd term of a geometric progression is 36. The sum of
the 2nd term and the 3rd term is 42.
Sebutan ke2 suatu janjang geometri ialah 36. Hasil
tambah sebutan ke2 dan ke3 ialah 42.

Find
Carikan
(a) the first term and the common ratio of the progression.
sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) the sum to infinity of the progression.
hasil tambah hingga ketakhinggaan janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:
13
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

(b) Sum to infinity
=
a
1 r

=
320
1 (
1
2
)

= 320
2
3

= 213
1
3


14 The 5th term of a geometric progression is 6. The sum of the
5th term and the 6th term is 8.
Sebutan ke5 suatu janjang geometri ialah 6. Hasil tambah
sebutan ke5 dan ke6 ialah 8.

Find
Carikan
(a) the first term and the common ratio of the progression.
sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) the sum to infinity of the progression.
hasil tambah hingga ketakhinggaan janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
(a) T
5
= 6
ar
2
= 6 (1)
T
5
+ T
6
= 8
6 + ar
5
= 8
ar
5
= 2 (2)
(2) (1),
ar
5
ar
4 =
2
6

r =
1
3

Substitute r =
1
3
into (1),
a(
1
3
)
4
= 6
a = 486
(b) Sum to infinity
=
a
1 r

=
486
1 (
1
3
)

= 486
3
2

= 729

14 The 3rd term of a geometric progression is 20. The sum of
the 3rd term and the 4th term is 24.
Sebutan ke3 suatu janjang geometri ialah 20. Hasil
tambah sebutan ke3 dan ke4 ialah 24.

Find
Carikan
(a) the first term and the common ratio of the progression.
sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) the sum to infinity of the progression.
hasil tambah hingga ketakhinggaan janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:15 The first four terms of a geometric progression are 12288,
7680, 4800, x.
Find the value of x.
Empat sebutan pertama suatu janjang geometri ialah
12288, 7680, 4800, x.
Cari nilai x.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
a = 12288
r =
5
8

T
4
= ar
3

= 12288 (
5
8
)
3

= 3000
x = 300015 The first four terms of a geometric progression are 4802,
2744, 1568, x.
Find the value of x.
Empat sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 4802,
2744, 1568, x.
Cari nilai x.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:
14
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

16 (a) Determine whether the following sequence is an
arithmetic progression or a geometric progression.
Tentukan sama ada jujukan berikut merupakan suatu
janjang aritmetik atau janjang geometri.

500x, 400x, 320x, ...
(b) Give a reason for the answer in (a).
Beri sebab untuk jawapan di (a).
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
(a) 400x
500x
=
4
5

320x
400x
=
4
5

The sequence is a geometric progression.
(b)
The sequence has a common ratio of
4
5
.

16 (a) Determine whether the following sequence is an
arithmetic progression or a geometric progression.
Tentukan sama ada jujukan berikut merupakan suatu
janjang aritmetik atau janjang geometri.

432x, 360x, 300x, ...
(b) Give a reason for the answer in (a).
Beri sebab untuk jawapan di (a).
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:17 The 6th term of a geometric progression is 12. The sum of
the 6th term and the 7th term is 18.
Sebutan ke6 suatu janjang geometri ialah 12. Hasil
tambah sebutan ke6 dan ke7 ialah 18.

Find
Carikan
(a) the first term and the common ratio of the progression.
sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) the sum to infinity of the progression.
hasil tambah hingga ketakhinggaan janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:

(a) T
6
= 12
ar
2
= 12 (1)
T
6
+ T
7
= 18
12 + ar
6
= 18
ar
6
= 6 (2)
(2) (1),
ar
6
ar
5 =
6
12

r =
1
2

Substitute r =
1
2
into (1),
a(
1
2
)
5
= 12
a = 384
(b) Sum to infinity
=
a
1 r

=
384
1 (
1
2
)

= 384 2
= 768

17 The 3rd term of a geometric progression is 12. The sum of
the 3rd term and the 4th term is 8.
Sebutan ke3 suatu janjang geometri ialah 12. Hasil
tambah sebutan ke3 dan ke4 ialah 8.

Find
Carikan
(a) the first term and the common ratio of the progression.
sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu.
(b) the sum to infinity of the progression.
hasil tambah hingga ketakhinggaan janjang itu.
[1 mark]
[1 markah]
Answer:
Jawapan:15
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


KERTAS 2
INPUT
[Pelajari dan kaji dahulu soalan dibahagian ini]
OUTPUT
[Selesaikan Semua Soalan dibahagian Ini]
1 Two farms, A and B, start selling chickens at the same
time.
Dua ladang, A dan B, mula menjual ayam pada masa yang
sama.
(a) A sells k chickens in the first month and its sales
increase constantly by x chickens every subsequent
month. It sells 952 chickens in the 8th month and the
total sales for the first 6 months are 3390 chickens.
Find the value of k and of x.
A menjual k ekor ayam pada bulan pertama dan
jualannya bertambah secara malar sebanyak x ekor
setiap bulan berikutnya. Jualannya pada bulan ke8
ialah 952 ekor dan jumlah jualannya bagi 6 bulan
pertama ialah 3390 ekor.
Carikan nilai k and of x.
[4 marks]
[4 markah]
(b) B sells 215 chickens in the first month and its sales
increase constantly by 113 cars every subsequent
month.
If both farms sell the same number of chickens in the
nth month, find the value of n.
B menjual 215 ekor ayam pada bulan yang pertama
dan jualannya bertambah secara malar sebanyak 113
ekor setiap bulan berikutnya.
Jika bilangan ayam yang dijual oleh kedua-dua
ladang itu adalah sama pada bulan ke-n, cari nilai n.
[3 marks]
[3 markah]


(a) a = k, d = x
T
8
= 952
k + 7 = 952 (1)
S
6
= 3390
6
2
(2k + 5x) = 3390
2k + 5x = 1130 (2)
k + 7x = 952 (1)
2k + 5x = 1130 (2)

(1) 2,
2k + 14x = 1904 (3)

(2) (3),
2k 2k + 5x 14x = 1130 1904
9x = 774
x = 86

Substitute x = 86 into (1),
k + 7(86) = 952
k = 350
(b) a = 215, d = 113
For A:
T
n
= 350 + (n 1) 86
= 86n + 264
T
n
= 215 + (n 1) 113
= 113n + 102
86n + 264 = 113n + 102
27n = 162
n = 6
1 Two farms, A and B, start selling chickens at the same
time.
Dua ladang, A dan B, mula menjual ayam pada masa yang
sama.
(a) A sells k chickens in the first month and its sales
increase constantly by x chickens every subsequent
month. It sells 508 chickens in the 9th month and the
total sales for the first 10 months are 4695 chickens.
Find the value of k and of x.
A menjual k ekor ayam pada bulan pertama dan
jualannya bertambah secara malar sebanyak x ekor
setiap bulan berikutnya. Jualannya pada bulan ke9
ialah 508 ekor dan jumlah jualannya bagi 10 bulan
pertama ialah 4695 ekor.
Carikan nilai k and of x.
[4 marks]
[4 markah]
(b) B sells 303 chickens in the first month and its sales
increase constantly by 24 cars every subsequent
month.
If both farms sell the same number of chickens in the
nth month, find the value of n.
B menjual 303 ekor ayam pada bulan yang pertama
dan jualannya bertambah secara malar sebanyak 24
ekor setiap bulan berikutnya.
Jika bilangan ayam yang dijual oleh kedua-dua
ladang itu adalah sama pada bulan ke-n, cari nilai n.
[3 marks]
[3 markah]


16
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

2 Diagram 1 shows part of a block of books of equal size in
a book store.
Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada blok buku-
buku yang sama saiz di sebuah kedai buku.

Diagram 1
Rajah 1

The number of books in the lowest row is 106. For each of
the other rows, the number of books is 6 less than in the
row below. The height of each books is 5 cm.
Bilangan buku pada baris yang paling bawah ialah 106
naskhah. Bagi baris-baris yang berikurnya, bilangan buku
adalah 6 naskhah kurang daripada baris yang di
bawahnya. Tinggi setiap naskhah buku itu ialah 5 cm.

The books are arranged in this way into a display block.
The number of books in the highest row is 10.
Buku-buku itu disusun mengikut susunan itu menjadi satu
blok pameran. Bilangan buku pada baris yang paling atas
ialah 10 naskhah.

Calculate
Hitungkan
(a) the height, in cm, of the block.
tinggi, dalam cm, blok itu.
[3 marks]
[3 markah]
(b) the total price of the books if the price of one book is
RM3.10.
jumlah harga buku yang digunakan jika harga
senaskhah buku ialah RM3.10.
[3 marks]
[3 markah]

(a) a = 106, d = 6
T
n
= 10
106 + (n 1)(6) = 10
106 6n + 6 = 10
6n = 102
n = 17
Height = 17 5
= 85 cm
(b)
S
17
=
17
2
(106 + 10)
= 986
Total price
= 986 RM3.10
= RM3056.60
2 Diagram 1 shows part of a block of books of equal size in
a book store.
Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada blok buku-
buku yang sama saiz di sebuah kedai buku.

Diagram 1
Rajah 1

The number of books in the lowest row is 39. For each of
the other rows, the number of books is 3 less than in the
row below. The height of each books is 6 cm.
Bilangan buku pada baris yang paling bawah ialah 39
naskhah. Bagi baris-baris yang berikurnya, bilangan buku
adalah 3 naskhah kurang daripada baris yang di
bawahnya. Tinggi setiap naskhah buku itu ialah 6 cm.

The books are arranged in this way into a display block.
The number of books in the highest row is 9.
Buku-buku itu disusun mengikut susunan itu menjadi satu
blok pameran. Bilangan buku pada baris yang paling atas
ialah 9 naskhah.

Calculate
Hitungkan
(a) the height, in cm, of the block.
tinggi, dalam cm, blok itu.
[3 marks]
[3 markah]
(b) the total price of the books if the price of one book is
RM3.40.
jumlah harga buku yang digunakan jika harga
senaskhah buku ialah RM3.40.
[3 marks]
[3 markah]

3 Diagram 2 shows the side elevation of part of stairs built
of wood blocks.
Rajah 2 menunjukkan sisi sebahagian tangga yang dibina
daripada blok-blok kayu.

Diagram 2
Rajah 2

3 Diagram 2 shows the side elevation of part of stairs built
of wood blocks.
Rajah 2 menunjukkan sisi sebahagian tangga yang dibina
daripada blok-blok kayu.

Diagram 2
Rajah 2


17
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

The length of the first block is 1042 cm. The length of
each subsequent block is 25 cm less than the preceding
blocks. The height of each block is 10 cm.
Panjang blok yang pertama ialah 1042 cm. Panjang setiap
blok yang berturutan ialah 25 cm kurang daripada blok
yang sebelumnya. Tinggi setiap blok itu ialah 10 cm.
(a) If the height of the stairs is 2.5 m, calculate
Jika tinggi tangga yang dibina itu ialah 2.5 m, hitung
(i) the length of the topmost block.
panjang blok yang paling atas.
(ii) the total length of the blocks.
jumlah panjang blok-blok itu.
[5 marks]
[5 markah]
(b) Calculate the maximum height of the stairs.
Hitung tinggi maksimum tangga itu.
[3 marks]
[3 markah]

(a) (i) a = 1042, d = 25
n =
250
10

= 25
T
25
= 1042 + 24(25)
= 442 cm
(ii)
S
25
=
25
2
(1042 + 442)
= 18550 cm
(b) T
n
> 0
1042 + (n
1)(25) > 0
1042 25n + 25
> 0
25n < 1067
n < 42.68
n = 42
Maximum height
= 42 10
= 420 cm
The length of the first block is 1733 cm. The length of
each subsequent block is 40 cm less than the preceding
blocks. The height of each block is 14 cm.
Panjang blok yang pertama ialah 1733 cm. Panjang setiap
blok yang berturutan ialah 40 cm kurang daripada blok
yang sebelumnya. Tinggi setiap blok itu ialah 14 cm.
(a) If the height of the stairs is 2.8 m, calculate
Jika tinggi tangga yang dibina itu ialah 2.8 m, hitung
(i) the length of the topmost block.
panjang blok yang paling atas.
(ii) the total length of the blocks.
jumlah panjang blok-blok itu.
[5 marks]
[5 markah]
(b) Calculate the maximum height of the stairs.
Hitung tinggi maksimum tangga itu.
[3 marks]
[3 markah]

4 Diagram 3 shows a section of piles used in a bridge
construction.
The height of the first pile is 18 m and the height of each
subsequent pile increases by 2 m.
All piles have the same radius of 4 m. [Volume of pile =
r
2
h]
Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada cerucuk-
cerucuk yang digunakan dalam pembinaan suatu
jambatan.
Tinggi silinder yang pertama ialah 18 m dan tinggi setiap
silinder yang berikutnya bertambah sebanyak 2 m.
Semua cerucuk mempunyai jejari yang sama, 4 m. [Isi
padu cerucuk = r
2
h]

Diagram 3
Rajah 3

(a) Calculate the volume, in m
3
, of the 19th pile, in terms
of
Hitung isi padu, dalam m
3
, cerucuk yang ke19,
dalam sebutan
[3 marks]
[3 markah]
4 Diagram 3 shows a section of piles used in a bridge
construction.
The height of the first pile is 7 m and the height of each
subsequent pile increases by 2 m.
All piles have the same radius of 4 m. [Volume of pile =
r
2
h]
Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada cerucuk-
cerucuk yang digunakan dalam pembinaan suatu
jambatan.
Tinggi silinder yang pertama ialah 7 m dan tinggi setiap
silinder yang berikutnya bertambah sebanyak 2 m.
Semua cerucuk mempunyai jejari yang sama, 4 m. [Isi
padu cerucuk = r
2
h]

Diagram 3
Rajah 3

(a) Calculate the volume, in m
3
, of the 14th pile, in terms
of
Hitung isi padu, dalam m
3
, cerucuk yang ke14,
dalam sebutan
[3 marks]
[3 markah]

18
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

(b) Given the total volume of the first n piles is 7 680
m
3
, find the value of n.
Diberi jumlah isi padu bagi n cerucuk yang pertama
ialah 7 680 m
3
, cari nilai n.
[4 marks]
[4 markah]

(a) a = 18, d = 2
T
19
= 18 + 18(2)
= 54 m
Volume of the pile
= r
2
h
= (4
2
)(54)
= 864 m
3

(b) Total volume
= r
2
S
n

= 16[
n
2
(2(18) + (n 1)(2))]
= 16[
n
2
(34 + 2n)]
= 16(17n + n
2
)
Total volume = 7680
16(17n + n
2
) = 7680
n
2
+ 17n 480 = 0
(n 15)(n + 32) = 0
n = 15 or n = 32

n = 15
(b) Given the total volume of the first n piles is 2 160
m
3
, find the value of n.
Diberi jumlah isi padu bagi n cerucuk yang pertama
ialah 2 160 m
3
, cari nilai n.
[4 marks]
[4 markah]

5 A rubber ball is dropped from a height of H m above the
floor. After the first bounce, the ball reaches H
1
m, where
H
1
= 0.8H. After the second bounce, the ball reaches H
2
m,
where H
2
= 0.8H
1
. The ball continue bouncing in this way
until it stopped.
Sebiji bola getah dilepaskan dari suatu ketinggian H m
dari lantai. Selepas lantunan pertama, bola itu mencapai
suatu ketinggian H
1
m, dengan keadaan H
1
= 0.8H.
Selepas lantunan kedua, bola itu mencapai suatu
ketinggian H
2
m, dengan keadaan H
2
= 0.8H
1
. Bola itu
terus melantun secara ini sehingga berhenti.

Given that H = 100, find
Diberi H = 100, carikan
(a) the number of bounces when the maximum height of
the ball from the floor is less than 31 m for the first
time.
bilangan lantunan apabila ketinggian maksimum
bola itu dari lantai adalah kurang daripada 31 m
untuk kali pertama.
[4 marks]
[4 markah]
(b) the total distance, in m, travelled by the ball until it
stopped.
jumlah jarak, in m, yang dilalui oleh bola itu
sehingga ia berhenti.
[2 marks]
[2 markah]

(a) r = 0.8
a = 100 0.8 = 80
T
n
< 31
80 0.8
n 1
< 31
0.8
n 1
<
31
80

(n 1) log
10
0.8 < log
10
0.3875
n 1 >
log
10
0.3875
log
10
0.8

n 1> 4.249
n > 5.249
n = 6

5 A rubber ball is dropped from a height of H m above the
floor. After the first bounce, the ball reaches H
1
m, where
H
1
= 0.9H. After the second bounce, the ball reaches H
2
m,
where H
2
= 0.9H
1
. The ball continue bouncing in this way
until it stopped.
Sebiji bola getah dilepaskan dari suatu ketinggian H m
dari lantai. Selepas lantunan pertama, bola itu mencapai
suatu ketinggian H
1
m, dengan keadaan H
1
= 0.9H.
Selepas lantunan kedua, bola itu mencapai suatu
ketinggian H
2
m, dengan keadaan H
2
= 0.9H
1
. Bola itu
terus melantun secara ini sehingga berhenti.

Given that H = 20, find
Diberi H = 20, carikan
(a) the number of bounces when the maximum height of
the ball from the floor is less than 9 m for the first
time.
bilangan lantunan apabila ketinggian maksimum bola
itu dari lantai adalah kurang daripada 9 m untuk kali
pertama.
[4 marks]
[4 markah]
(b) the total distance, in m, travelled by the ball until it
stopped.
jumlah jarak, in m, yang dilalui oleh bola itu
sehingga ia berhenti.
[2 marks]
[2 markah]


19
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

(b) Total distance travelled
= 100 + 2S


= 100 + 2(
80
1 0.8
)
= 100 + 800
= 900 m

6 Mazura deposited RM5 000 into a bank on 1 January
2001. The bank will pay 2.2% of annual interest to the
deposit. Mazura did not make any deposit and withdrawal
after the initial deposit.
Mazura menyimpan RM5 000 ke dalam suatu bank pada 1
Januari 2001. Bank itu akan membayar 2.2% faedah
tahunan ke atas simpanan. Mazura tidak membuat
sebarang simpanan dan pengeluaran selepas simpanan
awal dilakukan.

Calculate
Hitung
(a) the total deposit in her account on 1 January 2006.
jumlah simpanan di akaunnya pada 1 Januari 2006.
[2 marks]
[2 markah]
(b) the minimum value of n such that the total deposit in
her account in the n
th
year will exceed RM10000.
nilai minimum n supaya jumlah simpanan di
akaunnya pada tahun ke-n akan melebihi RM10000.
[3 marks]
[3 markah]
(c) the total interest, to the nearest RM, earned by her
from 1 January 2001 to 1 January 2005.
jumlah faedah, kepada RM terdekat, yang diperoleh
olehnya dari 1 Januari 2001 hingga 1 Januari 2005.
[2 marks]
[2 markah]

(a) a = 5000
r = 1.022
n = 2006 2001 + 1
= 6
T
6
= 5000 1.022
6 1

= RM5574.74
(b) T
n
> 10000
5000 1.022
n 1
> 10000
1.022
n 1
>
10000
5000

(n 1) log
10
1.022 > log
10
2
n 1 >
log
10
2
log
10
1.022

n 1 > 31.852
n > 32.852
n = 33
(c) T
5
= 5000 1.022
5 1

= RM5454.73
Total interest earned
= 5454.73 5000
= RM455
6 Kristy deposited RM7 000 into a bank on 1 January 2000.
The bank will pay 5% of annual interest to the deposit.
Kristy did not make any deposit and withdrawal after the
initial deposit.
Kristy menyimpan RM7 000 ke dalam suatu bank pada 1
Januari 2000. Bank itu akan membayar 5% faedah
tahunan ke atas simpanan. Kristy tidak membuat sebarang
simpanan dan pengeluaran selepas simpanan awal
dilakukan.

Calculate
Hitung
(a) the total deposit in her account on 1 January 2004.
jumlah simpanan di akaunnya pada 1 Januari 2004.
[2 marks]
[2 markah]
(b) the minimum value of n such that the total deposit in
her account in the n
th
year will exceed RM14000.
nilai minimum n supaya jumlah simpanan di
akaunnya pada tahun ke-n akan melebihi RM14000.
[3 marks]
[3 markah]
(c) the total interest, to the nearest RM, earned by her
from 1 January 2000 to 1 January 2006.
jumlah faedah, kepada RM terdekat, yang diperoleh
olehnya dari 1 Januari 2000 hingga 1 Januari 2006.
[2 marks]
[2 markah]


20
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


7 Company ABC made a profit of RM100 000 in the year
2000. The company's profit grew by 19.7% from year to
year.
Syarikat ABC mendapat keuntungkan RM100 000 pada
tahun 2000. Keuntungan syarikat itu meningkat sebanyak
19.7% setiap tahun.

Calculate
Hitung
(a) the profit, to the nearest RM, for the year 2006.
keuntungan, kepada RM terdekat, untuk tahun 2006.
[2 marks]
[2 markah]
(b) the minimum value of n such that the profit in the n
th

year will exceed RM400000.
nilai minimum n keuntungan tahunannya pada tahun
ke-n akan melebihi RM400000.
[3 marks]
[3 markah]
(c) the total profit, to the nearest RM, made by the
company from year 2000 to 2003.
jumlah keuntungan, kepada RM terdekat, yang
diperoleh oleh syarikat itu dari tahun 2000 hingga
2003.
[2 marks]
[2 markah]

(a) a = 100000
r = 1.197
n = 2006 2000 + 1
= 7
T
7
= 100000 1.197
7 1

= RM294147


(b) T
n
> 400000
100000 1.197
n 1
> 400000
1.197
n 1
>
400000
100000

(n 1) log
10
1.197 > log
10
4
n 1 >
log
10
4
log
10
1.197

n 1 > 7.7094
n > 8.7094
n = 9

(c)
S
4
=
100000 (1.197
4
1)
1.197 1

= RM5344887 Company ABC made a profit of RM180 000 in the year
1999. The company's profit grew by 19.4% from year to
year.
Syarikat ABC mendapat keuntungkan RM180 000 pada
tahun 1999. Keuntungan syarikat itu meningkat sebanyak
19.4% setiap tahun.

Calculate
Hitung
(a) the profit, to the nearest RM, for the year 2006.
keuntungan, kepada RM terdekat, untuk tahun 2006.
[2 marks]
[2 markah]
(b) the minimum value of n such that the profit in the n
th

year will exceed RM540000.
nilai minimum n keuntungan tahunannya pada tahun
ke-n akan melebihi RM540000.
[3 marks]
[3 markah]
(c) the total profit, to the nearest RM, made by the
company from year 1999 to 2004.
jumlah keuntungan, kepada RM terdekat, yang
diperoleh oleh syarikat itu dari tahun 1999 hingga
2004.
[2 marks]
[2 markah]


21
3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
FOKUS A+ SPM
2012

USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


8 Diagram 4 shows part of a block of books of equal size in
a book store.
Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada blok buku-
buku yang sama saiz di sebuah kedai buku.

Diagram 4
Rajah 4

The number of books in the lowest row is 166. For each of
the other rows, the number of books is 3 less than in the
row below. The height of each books is 2 cm.
Bilangan buku pada baris yang paling bawah ialah 166
naskhah. Bagi baris-baris yang berikurnya, bilangan buku
adalah 3 naskhah kurang daripada baris yang di
bawahnya. Tinggi setiap naskhah buku itu ialah 2 cm.

The books are arranged in this way into a display block.
The number of books in the highest row is 4.
Buku-buku itu disusun mengikut susunan itu menjadi satu
blok pameran. Bilangan buku pada baris yang paling atas
ialah 4 naskhah.

Calculate
Hitungkan
(a) the height, in cm, of the block.
tinggi, dalam cm, blok itu.
[3 marks]
[3 markah]
(b) the total price of the books if the price of one book is
RM3.80.
jumlah harga buku yang digunakan jika harga
senaskhah buku ialah RM3.80.
[3 marks]
[3 markah]

(a) a = 166, d = 3
T
n
= 4
166 + (n 1)(3) = 4
166 3n + 3 = 4
3n = 165
n = 55
Height = 55 2
= 110 cm
(b)
S
55
=
55
2
(166 + 4)
= 4675
Total price
= 4675 RM3.80
= RM17765.00
8 Diagram 4 shows part of a block of books of equal size in
a book store.
Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada blok buku-
buku yang sama saiz di sebuah kedai buku.

Diagram 4
Rajah 4

The number of books in the lowest row is 184. For each of
the other rows, the number of books is 4 less than in the
row below. The height of each books is 6 cm.
Bilangan buku pada baris yang paling bawah ialah 184
naskhah. Bagi baris-baris yang berikurnya, bilangan buku
adalah 4 naskhah kurang daripada baris yang di
bawahnya. Tinggi setiap naskhah buku itu ialah 6 cm.

The books are arranged in this way into a display block.
The number of books in the highest row is 4.
Buku-buku itu disusun mengikut susunan itu menjadi satu
blok pameran. Bilangan buku pada baris yang paling atas
ialah 4 naskhah.

Calculate
Hitungkan
(a) the height, in cm, of the block.
tinggi, dalam cm, blok itu.
[3 marks]
[3 markah]
(b) the total price of the books if the price of one book is
RM3.30.
jumlah harga buku yang digunakan jika harga
senaskhah buku ialah RM3.30.
[3 marks]
[3 markah]