Anda di halaman 1dari 20

TUGAS BIOLOGI BAB I KEANEKARAGAMAN HAYATI

Oleh:
Afthin Maritta Noviyanti (X-6/02) Alika Andjani Widada (X-6/04) Raden Ardra Sabas Zhafran Husna (X-6/28) Rifka Amalia Zulfiana (X-6/31)

SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA Jalan C. Simanjuntak No. 2 Yogyakarta 2011/2012

BAMBU CINA BAMBUSA MULTIPLEX

1.1.

Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Bambu Cina atau Bambusa multiex adalah sebagai

berikut Bahasa Bahasa Indonesia

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies

Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Liliopsida Commelinidae Poales Gramineae Bambusa Bambusa multiplex

Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping satu/monokotil Suku rumput-rumputan Bambu Cina

1.2.

Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4a-5a- Famili 13. Gramineae

1.3. 1b

Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)

2b

3b

Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Bangsa rumput atau yang menyerupainya. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tidak berduri, terdapat di ketiak sekan (sisik tipis) Batang bulat atau menyerupai bangsa rumput. Ibu tangkai karangan bungan kebanyakana berbuku. Iddah atau karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun kerp kali kelihatan jelas. Ujung sekam kadangkadang berjarum. Sekan tidak pernah tersusun spiral famili 13 Gramineae

4b

5a

PINUS PINUS MERKUSI

2.1.
y y y y y y y

Ciri-ciri : Pohon berkayu, strobilus bentuk conus. Daun bentuk jarum & berkelompok atau serupa sisik; daun dan sisik tersusun spiral; sisik dan braktea lepas Tiap sisik dengan dua (2) biji bersayap. Strobilus jantan dan betina dalam satu pohon; strobilus jantan lebih kecil dp strobilus betina (berkayu), terletak aksilaris. Penyerbukan & penyebaran biji dengan bantuan angin. Serbuk sari dengan dua gelembung udara. Cotyledon banyak. Kunci Determinasi :

2.2.

1b-2b-3a famili 13 Pinaceae 2.3. 1b : Keterangan : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati , sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhannya berbunga. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang, poros daun atau tangkai daun. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai. Pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis dengan buluh. famili 13 Pinaceae

2b :

3a :

2.4.

Klasifikasi : Bahasa Bahasa Indonesia

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Ordo Famili Genus Spesies

Plantae Tracheobionta Spermatophyta Coniferophyta Pinales Pinopsida Pinaceae Pinus Pinus merkusii

Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji

Pinus

KELAPA Cocos nucifera

3.1.

Ciri-ciri :

Pohon dengan batang tunggal atau kadang-kadang bercabang. Akar serabut, tebal dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol, adaptif pada lahan berpasir pantai. Batang beruas-ruas namun bila sudah tua tidak terlalu tampak, khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar (tidak konsentrik), berkayu. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan. Daun tersusun secara majemuk, menyirip sejajar tunggal, pelepah pada ibu tangkai daun pendek, duduk pada batang, warna daun hijau kekuningan. Bunga tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh bractea; terdapat bunga jantan dan betina, berumah satu, bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Buah besar, diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih, berwarna kuning, hijau, atau coklat. 3.2. Kunci determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7a-8b famili 21.Palmae 3.3. Keterangan : 1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati , sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhannya berbunga. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang, poros daun atau tangkai daun.

2b :

3b:

Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas Dengan daun yang jelas Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran. Kadang-kadang tak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas. Bunga dengan tanda bunga berbilang 3 berkumpul merupakan bunga tongkol yang bercabang atau tidak. Kerap kali tertancap di ketiak. Diwaktu muda tongkol diliputi oleh atu seludung bunga atau lebih. . Famili 21.Palmae Klasifikasi : Bahasa Bahasa Indonesia

4b:

6b: 7a:

8b:

3.4.

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies

Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Liliopsida Arecidae Arecales


Palmae/Arcaceae

Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuahan berbunga Berkeping satu / monokotil Suku pinang-pinangan Kelapa

Cocos Cocos nucifera

KEMBANG SEPATU HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.

4.1.

Klasifikasi

Klasifikasi dari tanaman Kembang sepatu atau Hibiscus rosa-sinensis L. adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Dilleniidae Malvales Malvaceae Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis L. Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping dua / dikotil suku kapas-kapasan Kembang Sepatu

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 4.2. 4.3. Ciri-ciri Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10v-11b-12b-13a-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b173b-174b-176a.75. famili Malvaceae 4.4. 1b Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga.

2b

Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di 4a Dengan daun yang jelas Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palori atau yang menyerupainya Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan membelit Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. Tidak semua daun duduk dakam kerangan atau tidak ada daun sama sekali Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangngap menyirip rangkap. (Golongan 8)

3b

4b

6b 7b 9b 10b 11b

12b 13a 14a 15a

109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119b Tanaman lain 120b Tanaman tanpa getah

128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar 129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang 135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuku dua 136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip 139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang 140b Bunga sintetis. Tabung mahkota agak melembung

142b Cabang tidak demikian 143b Sisik demikian tidak ada 146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan) 154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian 155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun 156b Bakal buah menumpang 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar 163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilang tiga 167b Bunga tidak demikian 169b Bungan bertaji 171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pongkalannya sehingga membentuk tiang atau tabung. Kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas atau hanya yang paling dalam yang kupas

172b Tidak demikian 173b Bunga beraturan 174b Benang sari banyak 176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berlubang. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut .famili 75 Malvaceae

MAHKOTA DURI / PAKIS GIWANG EUPHORBIA MILII

5.1.

Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Mahkota duri atau Euphorbia milii adalah sebagai

berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Rosidae Euphorbiales Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia milii Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping dua / dikotil Mahkota Duri

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies

5.2.

Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b- -67.Famili Euphorbiaceae 5.3. 1b : Keterangan Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati , sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhannya berbunga. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang, poros daun atau tangkai daun.

2b :

3b:

Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (Golongan 3) Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat Batang tebal dan berdanging (succulent) Tumbuh-tumbuhan bergetah (jika ditusuk atau diiris). Batang bersegi bersalur atau bulat

4b:

6a 34b 37a

5.4.

Manfaat

y Dapat digunakan sebagai tanaman hias. y Dapat menjadi obat yang mampu menyembuhkan penyakit pendarahan rahim, hepatitis, dan bisul.

KANGKUNG IPOMOEA AQUATICA

6.1.

Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Kangkung atau Ipomoea aquatica adalah sebagai

berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Asteridae Solanales Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea aquatica Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga Berkeping dua / dikotil Suku kangkung-kangkungan Kangkung

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 6.2. 6.3. Ciri-ciri Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10v-11b-12b-13a-14a-15a-109b-119a-120a-121a-122b-123b 113. Convolvulaceae 6.4. Keterangan

1b

Tumbuh-tumbuhan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di 4a Dengan daun yang jelas Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palori atau yang menyerupainya Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan membelit Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. Tidak semua daun duduk dakam kerangan atau tidak ada daun sama sekali Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangngap menyirip rangkap. (Golongan 8)

2b

3b

4b

6b 7b 9b 10b 11b

12b 13a 14a 15a

109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119a 120a 121a Tanaman lain (bukan termasuk benalu) Tanaman getah Rumput-rumputan (herba)

122b Bunga besar, tidak dalam bongkol dengan pembalut 123b Tabung mahkota ke atas melebar menjadi berbentuk terompet tanpa taju. Tangkai sari lepas

PADI ORIZA SATIVA L.

7.1.

Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Padi atau Oryza sativa adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Liliopsida Commelinidae Poales Poaceae / Gramineae Oryza Oryza sativa L. Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping satu/monokotil Suku rumput-rumputan Padi

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 7.2. 7.3. Ciri-ciri Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4a-5a- 13. Gramineae 7.4. 1b Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga.

2b

Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Bangsa rumput atau yang menyerupainya. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tidak berduri, terdapat di ketiak sekan (sisik tipis) Batang bulat atau menyerupai bangsa rumput. Ibu tangkai karangan bungan kebanyakana berbuku. Iddah atau karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun kerp kali kelihatan jelas. Ujung sekam kadangkadang berjarum. Sekan tidak pernah tersusun spiral

3b

4b

5a

DAUN GEDI ABELMOSCHUS MANIHOT L.

8.1.

Klasifikasi

Klasifikasi dari tanaman Kembang sepatu atau Hibiscus rosa-sinensis L. adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Dilleniidae Malvales Malvaceae Albelmoschus Abelmoschus manihot L. Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping dua / dikotil suku kapas-kapasan Daun Gedi

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 8.3. Kunci Determinasi

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10v-11b-12b-13a-14a-15a-109b-119b-120b-128b129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-156b-162b-163b-167b169b-171a-172b-173b-174b-176a.75. Malvaceae

8.3. 1b

Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di 4a Dengan daun yang jelas Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palori atau yang menyerupainya Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan membelit Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. Tidak semua daun duduk dakam kerangan atau tidak ada daun sama sekali Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangngap menyirip rangkap. (Golongan 8)

2b

3b

4b

6b 7b 9b 10b 11b

12b 13a 14a 15a

109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119b Tanaman lain 120b Tanaman tanpa getah

128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar 129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang 135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuku dua 136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip

139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang 140b Bunga sintetis. Tabung mahkota agak melembung 142b Cabang tidak demikian 143b Sisik demikian tidak ada 146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan) 154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian 155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun 156b Bakal buah menumpang 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar 163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilang tiga 167b Bunga tidak demikian 169b Bungan bertaji 171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pongkalannya sehingga membentuk tiang atau tabung. Kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas atau hanya yang paling dalam yang kupas

172b Tidak demikian 173b Bunga beraturan 174b Benang sari banyak 176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berlubang. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.

Sumber-Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_milii http://id.wikipedia.org/wiki/Kembang_sepatu http://tabloidgallery.wordpress.com/2007/09/18/agar-euphorbia-semarakberbunga/ http://www.plantamor.com/index.php?plant=567 http://www.plantamor.com/index.php?plant=1575 http://kungtao-duniaku.blogspot.com/2011/08/euphorbia-milii-si-cantik-yangmemiliki.html http://id.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_aquatica http://madzhaluna.blogspot.com/2009/12/daftar-nama-nama-latin-botanitumbuhan.html http://en.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_aquatica http://happydesug.blogspot.com/2010/01/kembang-kangkung-air.html http://www.plantamor.com/index.php?plant=710 http://id.wikipedia.org/wiki/Gramineae http://www.plantamor.com/index.php?plant=926 http://en.wikipedia.org/wiki/Phyllostachys_aurea http://www.plantamor.com/index.php?plant=1804 http://petualanganku.multiply.com/journal/item/35 http://www.plantamor.com/index.php?plant=2 http://www.plantamor.com/index.php?cx=partner-pub5731757641066178%3A6r7xhh3g0jd&cof=FORID%3A10&ie=ISO-88591&q=Malvaceae&search_dir=0&sa=Cari

TERIMA KASIH