TUGAS BIOLOGI BAB I KEANEKARAGAMAN HAYATI

Oleh:
Afthin Maritta Noviyanti (X-6/02) Alika Andjani Widada (X-6/04) Raden Ardra Sabas Zhafran Husna (X-6/28) Rifka Amalia Zulfiana (X-6/31)

SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA Jalan C. Simanjuntak No. 2 Yogyakarta 2011/2012

BAMBU CINA BAMBUSA MULTIPLEX

1.1.

Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Bambu Cina atau Bambusa multiex adalah sebagai

berikut Bahasa Bahasa Indonesia

Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies

Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Liliopsida Commelinidae Poales Gramineae Bambusa Bambusa multiplex

Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping satu/monokotil Suku rumput-rumputan Bambu Cina

1.2.

Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4a-5a- Famili 13. Gramineae

1.3. 1b

Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati, sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun)

2b

terdapat di ketiak sekan (sisik tipis) Batang bulat atau menyerupai bangsa rumput.3b Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Bangsa rumput atau yang menyerupainya. Iddah atau karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun kerp kali kelihatan jelas. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung. Ibu tangkai karangan bungan kebanyakana berbuku. Ujung sekam kadangkadang berjarum. tidak berduri. Sekan tidak pernah tersusun spiral famili 13 Gramineae 4b 5a .

y y y y y y y Ciri-ciri : Pohon berkayu. terletak aksilaris. Pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis dengan buluh. poros daun atau tangkai daun. Tiada alat pembelit.3. Tumbuh-tumbuhannya berbunga. Penyerbukan & penyebaran biji dengan bantuan angin. Strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. sisik dan braktea lepas Tiap sisik dengan dua (2) biji bersayap. daun dan sisik tersusun spiral. sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. strobilus jantan lebih kecil dp strobilus betina (berkayu). 1b : Keterangan : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati .2. 1b-2b-3a famili 13 Pinaceae 2. Serbuk sari dengan dua gelembung udara. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang. Cotyledon banyak. Kunci Determinasi : 2. famili 13 Pinaceae 2b : 3a : .1.PINUS PINUS MERKUSI 2. strobilus bentuk conus. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai. Daun bentuk jarum & berkelompok atau serupa sisik.

2. Klasifikasi : Bahasa Bahasa Indonesia Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Ordo Famili Genus Spesies Plantae Tracheobionta Spermatophyta Coniferophyta Pinales Pinopsida Pinaceae Pinus Pinus merkusii Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Pinus .4.

bunga betina terletak di pangkal karangan. Kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan.KELAPA Cocos nucifera 3. berwarna kuning. poros daun atau tangkai daun. pelepah pada ibu tangkai daun pendek. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang. 3. diameter 10 cm sampai 20 cm atau bahkan lebih. berkerumun membentuk bonggol. 2b : . Tumbuh-tumbuhannya berbunga. berumah satu. Daun tersusun secara majemuk. adaptif pada lahan berpasir pantai. atau coklat. Akar serabut. Buah besar. menyirip sejajar tunggal.1. Batang beruas-ruas namun bila sudah tua tidak terlalu tampak. Bunga tersusun majemuk pada rangkaian yang dilindungi oleh bractea.Palmae 3. Kunci determinasi : 1b-2b-3b-4b-6b-7a-8b famili 21. terdapat bunga jantan dan betina. tebal dan berkayu. sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Keterangan : 1b : Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati . Ciri-ciri : Pohon dengan batang tunggal atau kadang-kadang bercabang.3. sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. hijau. duduk pada batang. Tiada alat pembelit. berkayu. warna daun hijau kekuningan. khas tipe monokotil dengan pembuluh menyebar (tidak konsentrik).2.

Kadang-kadang tak berbatang. Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Liliopsida Arecidae Arecales Palmae/Arcaceae Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuahan berbunga Berkeping satu / monokotil Suku pinang-pinangan Kelapa Cocos Cocos nucifera .3b: Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun besar. Diwaktu muda tongkol diliputi oleh atu seludung bunga atau lebih.4. . Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas Dengan daun yang jelas Tumbuh-tumbuhan semacam palem. Famili 21. kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran. menyirip atau berbentuk kipas.Palmae Klasifikasi : Bahasa Bahasa Indonesia 4b: 6b: 7a: 8b: 3. Bunga dengan tanda bunga berbilang 3 berkumpul merupakan bunga tongkol yang bercabang atau tidak. Kerap kali tertancap di ketiak.

1.4. Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping dua / dikotil suku kapas-kapasan Kembang Sepatu Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 4. 4. Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Kembang sepatu atau Hibiscus rosa-sinensis L.3. adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Dilleniidae Malvales Malvaceae Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis L. 1b Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati. sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga.75.KEMBANG SEPATU HIBISCUS ROSA-SINENSIS L. 4. . Ciri-ciri Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10v-11b-12b-13a-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b173b-174b-176a. famili Malvaceae 4.2.

poros. paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang 135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuku dua 136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip 139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang 140b Bunga sintetis. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di 4a Dengan daun yang jelas Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palori atau yang menyerupainya Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan membelit Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. (Golongan 8) 3b 4b 6b 7b 9b 10b 11b 12b 13a 14a 15a 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119b Tanaman lain 120b Tanaman tanpa getah 128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar 129b Tidak ada upih daun yang jelas.2b Tiada tanda alat pembelit. kadang-kadang sebagian berhadapan Daun tunggal. Tidak semua daun duduk dakam kerangan atau tidak ada daun sama sekali Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain Daun tersebar. Tabung mahkota agak melembung . daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangngap menyirip rangkap.

famili 75 Malvaceae . Kepala sari berlubang. biasanya berambut . Kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas atau hanya yang paling dalam yang kupas 172b Tidak demikian 173b Bunga beraturan 174b Benang sari banyak 176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang.142b Cabang tidak demikian 143b Sisik demikian tidak ada 146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan) 154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian 155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun 156b Bakal buah menumpang 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar 163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilang tiga 167b Bunga tidak demikian 169b Bungan bertaji 171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pongkalannya sehingga membentuk tiang atau tabung. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang.

-67. 1b : Keterangan Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati . Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit dengan batang. Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b.1.Famili Euphorbiaceae 5. Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Mahkota duri atau Euphorbia milii adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Rosidae Euphorbiales Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia milii Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping dua / dikotil Mahkota Duri Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 5. Tumbuh-tumbuhannya berbunga. Tiada alat pembelit.2. 2b : .3. sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik.MAHKOTA DURI / PAKIS GIWANG EUPHORBIA MILII 5. poros daun atau tangkai daun.

hepatitis. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (Golongan 3) Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat Batang tebal dan berdanging (succulent) Tumbuh-tumbuhan bergetah (jika ditusuk atau diiris). y Dapat menjadi obat yang mampu menyembuhkan penyakit pendarahan rahim. .4. dan bisul.3b: Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Manfaat y Dapat digunakan sebagai tanaman hias. Batang bersegi bersalur atau bulat 4b: 6a 34b 37a 5.

2. 6.3. Convolvulaceae 6.1. Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Kangkung atau Ipomoea aquatica adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Asteridae Solanales Convolvulaceae Ipomoea Ipomoea aquatica Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga Berkeping dua / dikotil Suku kangkung-kangkungan Kangkung Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 6.KANGKUNG IPOMOEA AQUATICA 6. Keterangan . Ciri-ciri Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10v-11b-12b-13a-14a-15a-109b-119a-120a-121a-122b-123b 113.4.

Tangkai sari lepas . tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangngap menyirip rangkap. daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di 4a Dengan daun yang jelas Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palori atau yang menyerupainya Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan membelit Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.1b Tumbuh-tumbuhan bunga sejati. (Golongan 8) 2b 3b 4b 6b 7b 9b 10b 11b 12b 13a 14a 15a 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119a 120a 121a Tanaman lain (bukan termasuk benalu) Tanaman getah Rumput-rumputan (herba) 122b Bunga besar. poros. kadang-kadang sebagian berhadapan Daun tunggal. sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. Tiada tanda alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang. Tidak semua daun duduk dakam kerangan atau tidak ada daun sama sekali Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain Daun tersebar. tidak dalam bongkol dengan pembalut 123b Tabung mahkota ke atas melebar menjadi berbentuk terompet tanpa taju.

Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Padi atau Oryza sativa adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Liliopsida Commelinidae Poales Poaceae / Gramineae Oryza Oryza sativa L. Gramineae 7.13. Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping satu/monokotil Suku rumput-rumputan Padi Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 7.2.4. sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. . 7.3. Ciri-ciri Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4a-5a.1. 7. 1b Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati.PADI ORIZA SATIVA L.

Ujung sekam kadangkadang berjarum. poros. tidak berduri. daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Bangsa rumput atau yang menyerupainya. Sekan tidak pernah tersusun spiral 3b 4b 5a . Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang. terdapat di ketiak sekan (sisik tipis) Batang bulat atau menyerupai bangsa rumput.2b Tiada tanda alat pembelit. Iddah atau karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun kerp kali kelihatan jelas. Ibu tangkai karangan bungan kebanyakana berbuku. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung.

Malvaceae . Kunci Determinasi 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10v-11b-12b-13a-14a-15a-109b-119b-120b-128b129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-156b-162b-163b-167b169b-171a-172b-173b-174b-176a.75. 8.DAUN GEDI ABELMOSCHUS MANIHOT L. adalah sebagai berikut Bahasa Plantae Tracheobionta Spermatophyta Magnoliophyta Magnoliopsida Dilleniidae Malvales Malvaceae Albelmoschus Abelmoschus manihot L. Bahasa Indonesia Tumbuhan Tumbuhan berpembuluh Menghasilkan biji Tumbuhan berbunga berkeping dua / dikotil suku kapas-kapasan Daun Gedi Kingdom Subkingdom Super Divisi Divisi Kelas Sub Kelas Ordo Famili Genus Spesies 8. Klasifikasi Klasifikasi dari tanaman Kembang sepatu atau Hibiscus rosa-sinensis L.3.1.

Tiada tanda alat pembelit. 1b Keterangan Tumbuh-tumbuhan bunga sejati. daun atau tangkai daun) Daun tidak berbentuk jarum atau pun tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. poros. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan di 4a Dengan daun yang jelas Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palori atau yang menyerupainya Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan membelit Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. (Golongan 8) 2b 3b 4b 6b 7b 9b 10b 11b 12b 13a 14a 15a 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119b Tanaman lain 120b Tanaman tanpa getah 128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar 129b Tidak ada upih daun yang jelas.8. Tidak semua daun duduk dakam kerangan atau tidak ada daun sama sekali Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain Daun tersebar. paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang 135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuku dua 136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip . sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau tumbuh-tumbuhan berbunga. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang.3. tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangngap menyirip rangkap. kadang-kadang sebagian berhadapan Daun tunggal.

Kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas atau hanya yang paling dalam yang kupas 172b Tidak demikian 173b Bunga beraturan 174b Benang sari banyak 176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang. Kepala sari berlubang. Tabung mahkota agak melembung 142b Cabang tidak demikian 143b Sisik demikian tidak ada 146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan) 154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian 155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun 156b Bakal buah menumpang 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar 163b Rumput-rumputan atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilang tiga 167b Bunga tidak demikian 169b Bungan bertaji 171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pongkalannya sehingga membentuk tiang atau tabung.139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang 140b Bunga sintetis. biasanya berambut. .

blogspot.org/wiki/Kembang_sepatu http://tabloidgallery.plantamor.php?plant=926 http://en.plantamor.Sumber-Sumber http://id.org/wiki/Phyllostachys_aurea http://www.plantamor.wikipedia.php?plant=710 http://id.wikipedia.com/2010/01/kembang-kangkung-air.php?cx=partner-pub5731757641066178%3A6r7xhh3g0jd&cof=FORID%3A10&ie=ISO-88591&q=Malvaceae&search_dir=0&sa=Cari TERIMA KASIH .com/index.html http://id.html http://en.php?plant=567 http://www.org/wiki/Gramineae http://www.com/index.com/index.php?plant=1575 http://kungtao-duniaku.org/wiki/Ipomoea_aquatica http://madzhaluna.html http://www.php?plant=1804 http://petualanganku.plantamor.com/index.org/wiki/Euphorbia_milii http://id.wikipedia.plantamor.com/journal/item/35 http://www.plantamor.com/index.com/2009/12/daftar-nama-nama-latin-botanitumbuhan.blogspot.php?plant=2 http://www.com/index.wikipedia.wikipedia.com/2007/09/18/agar-euphorbia-semarakberbunga/ http://www.com/2011/08/euphorbia-milii-si-cantik-yangmemiliki.org/wiki/Ipomoea_aquatica http://happydesug.plantamor.com/index.blogspot.wordpress.wikipedia.multiply.