Twinkle twinkle little star

Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are, Up above the world so high Like a diamond in the sky, Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are

Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are In the dark blue sky you be Open through my darkness sleep Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are

How I wonder what you are oh you never shut your eyes Till the sun lift in the sky Twinkle twinkle little star.Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are .

Buruj TAHUN 5 WIRA SK GAYANG 2011 .

BURUJ • Gugusan bintang yang membentuk corak tertentu • Pada zaman dahulu orang menamakan buruj mengikut corak dan bentuk yang dipaparkan oleh buruj tersebut. .

Buruj Belantik • Corak seorang pemburu • Boleh dilihat antara bulan Jun dan Ogos .

.

.

Buruj Biduk • Corak sebatang senduk • Boleh dilihat antara bulan April dan Jun • Sebahagaian daripada buruj yang lebih besar iaitu Ursa Major • Ursa major memaparkan corak seekor beruang .

.

.

Buruj Pari • Corak sebuah palang atau layang-layang • Boleh dilihat antara bulan April dan June .

.

Buruj Skorpio • Corak seekor kala jengking • Boleh dilihat antara bulan Disember dan Febuari .

.

biduk. dan pari boleh dilihat sepanjang tahun .• Buruj belantik.

• Ini berlaku kerana keadaan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. • Contohnya buruj zodiak. • Buruj skorpio adalah salah satu contoh buruj zodiak .• Terdapat buruj yang hanya dapat dilihat pada waktu-waktu tertentu iaitu dikenali sebagai buruj bermusim.

Kepentingan dan kegunaan buruj • Digunakan untuk menentukan arah Buruj pari sentiasa menuju ke arah selatan Buruj Belantik dan Buruj Biduk sentiasa menunjuk kearah utara .

• Sebagai penentu waktu pada zama dahulu. petani merujuk kepada buruj untuk menentukan musim untuk menuai atau menanam. .

Kuda dan Panda) • Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan manila kad dan stiker • Setiap kumpulan dikehendaki membuat gambar buruj dan nyatakan ciri-ciri buruj tersebut .Aktiviti • Murid berada dalam kumpulan ( Gajah. Ziarafah.

• Sekian terima kasih  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful