2 SAMBUTAN WAKIL KELUARGA PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN PUTRA/PUTRI BAPAK H.

SUPARMAN DAN BAPAK DJARWANTO Untuk bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan dalam Acara Resepsi Pernikahan Putra-putri kami, Rina Idaman Dwi Putri, S.Ked dengan Lettu Kal Anjar Ariqman Esmarandi yang telah dilaksanakan Akad Nikahnya kemarin pagi di kediaman mempelai putri. Kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari serta Tamu Undangan sekalian pada acara ini, merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang tinggi buat kami dan kedua mempelai. Oleh karenanya, kami atas nama keluarga Bapak Suparman dan Bapak Djarwanto mengucapkan Selamat datang dan Terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon do'a restu atas keselamatan, kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan kedua mempelai. Semoga mereka berdua dapat membangun keluarga yang patut diteladani oleh keluarganya dan lingkungannya, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah seperti yang dicontohkan Nabi Besar Muhammad SAW dengan Siti Khodijah yaitu keluarga yang baik dihadapan Allah SWT dan dihadapan masyarakat lingkungannya. Dalam rangka penyelenggaraan prosesi pernikahan putraputri Bapak Suparman dan Bapak Djarwanto. Kami mewakili pemangku hajat menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga seluruh prosesi pernikahan putra-putri kami dapat dilaksanakan dengan lancar dan khidmat. Mudah-mudahan amal baik diterima oleh Allah SWT. / Berkenaan.......

Hari/Tanggal Waktu Tempat

: Minggu, 25 September 2011 : 18.30 WIB sd Selesai : Puri Ardhya Garini

Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari, Tamu Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, sebagai umat yang dicintai dan mencintai Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang maha Pengasih dan maha penyayang, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada-Nya, atas anugerah keselamatan dan kebahagiaan yang sudah diberikan kepada kita semua, amin. Pada malam hari yang indah dan penuh limpahan rachmat ini, kembali tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepadaNya karena kita dapat berkumpul ditempat ini. / Untuk .....

. sebagai utusan dari Bapak dan Ibu Djarwanto.... September 2011 WAKIL KELUARGA KEDUA MEMPELAI Yang terhormat Bapak dan Ibu Suparman.... .. apabila dalam penyambutan kami pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan ditemukan pelayanan yang tidak semestinya. ijinkan kami mewakili keluarga besar Bapak dan Ibu Djarwanto untuk memperkenalkan keluarga satu persatu mulai dari . Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaruh SAMBUTAN/DIALOG DALAM RANGKA SESERAHAN (Disampaikan oleh Wakil keluarga CPP) Assalamualaikum Wr.. Wb. Pertama-tama kami bersama rombongan pengiring menghadapkan Calon Mempelai Putra yang bernama Anjar Ariqman Esmarandi yang telah bersedia menjalankan Akad Nikah yang Insya Allah akan dilaksanakan.. Yang ke tiga.... Sekian dan terima kasih.. saya diutus untuk menyerahkan sesuatu barang sebagai tanda cinta kasih untuk Ananda Rina.3 SEUSEURAHAN CPP Berkenaaan dengan kehadiran Bapak/Ibu dan Saudarasaudari serta tamu undangan sekalian... Hadirin sekalian yang berbahagia.. Wassalamualaikum Wr. semoga Tuhan Yang maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi keluarga kita semua.... mudah-mudahan dengan adanya Perkenalan ini menjadi lebih dekat dan erat dalam silaturahim..... mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekeluarga sudilah kiranya memaafkan kami dengan segala ketulusan hati. amin... 4 Jakarta... Yang kedua. pada hari ini Sabtu.00 sampai dengan selesai.... Wb.... atau tindak-tanduk yang tidak berkenan dihati....... kami menghadap kepada Bapak dan Ibu... 24 September 2011 pada pukul 11. Akhir dari kata sambutan kami... apabila ada salah-salah kata. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya..………………. sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. demikianlah sambutan kami... Demikian perkenalan keluarga kami..

. Wb. kami yang mewakili keluarga Bapak dan Ibu Suparman. Assalaamu'alaikum Wr Wb. Bapak-bapak/Ibu-ibu dernikian kata sambutan kami.... Dengan pemberian seuseurahan Peningset.......5 SEUSEURAHAN CPW SAMBUTAN/DIALOG BALASAN DALAM RANGKA SESERAHAN (Disampaikan oleh Perwakilan Keluarga CPW) Assalamualaikum Wr.. untuk mengikuti Upacara seserahan dan akad nikah..... Rasa syukur dan bahagia serta lega dan tentramnya hati kami semua.. Selanjutnya ijinkan kami untuk memperkenalkan keluarga besar Bapak dan Ibu Suparman mulai dari.. Yang Kedua : Menghaturkan salam ta'dzim untuk Bapak Suparman sekeluarga. dan apabila ada kata-kata kami dalam menyambut Bapak dan Ibu serta rombongan semua. demikian pula tentang Calon Mempelai Putri Rina mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.. mohon kiranya dapat dinikahkan dan dikawinkan dengan Ananda Rina Idaman Dwi Putri. atas segala karunia-Nya. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amiin.. AKAD NIKAH CPP SAMBUTAN/DIALOG PENYERAHAN CPP MENJELANG AKAD NIKAH (Disampaikan oleh Wakil dari Kel. Kiranya cukup sekian... Yang Pertama : Menghaturkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas segala penerimaan dan penghormatannya. Yang Ketiga : Menghaturkan dengan hormat Calon Pengantin Pria Anjar Ariqman Esmarandi.. rnenerima kedatangan Calon Mempelai Putra yang bernama Anjar Ariqman Esmarandi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. CPP) 6 Puji syukur ke Hadirat Allah SWT... Pertama-tarna menghaturkan salam sejahtera dan selamat datang dalam keadaan sehat walafiat.. warohmah.... Kami mohon izin untuk berbicara mewakili keluarga Calon Mempelai Putri... mawaddah.. tindak tanduk dari keluarga kami dan rombongan ada .. Putri Bapak Suparman sesuai dengan syariat agama Islam serta sesuai dengan peraturan yang berlaku... Demikian perkenalan keluarga Bapak dan Ibu Suparman yang dapat kami sampaikan mudah-mudahkan dalam perkenalan ini kita akan lebih saling mengenal dan lebih erat dalam hubungan keluarga. mohon perkenannya kami selaku Wakil dari Keluarga Bapak Djarwanto.. apabila ada tutur kata... kami terima dengan hati bahagia.. Wassalamualaikum Wr.. kurang berkenan dihati. dengan iringan doa serta harapan Insya Allah pernikahan memperoleh kehidupan yang sakinah.. Wb.

bahwa saat yang ditunggutunggu telah tiba dengan adanya kedatangan dan penyerahan Calon Pengantin Pria dan insya Allah Ananda Anjar Ariqman Esmarandi sebentar lagi akan dinikahkan dan dikawinkan dengan Ananda Yang ketiga 8 Rina Idaman Dwi Putri..... Bapak Djarwanto dengan ini mohon disampaikan kembali salam ta'dzim dari keluarga Bapak Suparman.Yarobbal alamin. CPW) Assalaamu'alaikum Wr Wb. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Djarwanto dan segenap rombongan dipersilahkan duduk untuk mengikuti rangkaian acara pernikahan anak kami berdua. Bapak ……………… selaku Wakil dari Keluarga Bapak Djarwanto. terima kasih dan kepada Bapak. segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. kami menghaturkan selamat datang disertai permohonan maaf apabila didalam kami menerima dan menghormati segenap keluarga Calon Pengantin Pria dan rombongan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.. . Wassalaamu'alaikum Wr Wb. Amiin.. : Mohon doa restu dari Bapak /Ibu dan keluarga serta para tamu dan undangan. Demikian. kami selaku Wakil dari Bapak & Ibu Suparman menghaturkan: Yang Pertama : Terima kasih atas salam ta'dzim dari Kel. Wassalaamu'alaikum Wr Wb. putri Bapak & Ibu Suparman. semoga pernikahan nantinya mendapatkan anugerah kesejahteraan lahir dan bathin fiddunya wal akhiroh dari Allah SWT. Yang Kedua : Syukur alhamdulillah. Billahi Taufiq Wal Hidayah. AKAD NIKAH CPW SAMBUTAN BALASAN PENERIMAAN CPP MENJELANG AKAD NIKAH (Disampaikan oleh Wakil dari Kel. atas segala ridho-Nya. Wakil dari Kel.7 yang kurang berkenan... Alhamdulillahirobbil 'aalamiin. Billahi Taufiq Wal Hidayah.

"Ananda Anjar Ariqman Esmarandi bin Djarwanto.9 DOA RESTU AKAD CPW TEKS UNTUK TANTINGAN/ PERMOHONAN DOA RESTU MENJELANG AKAD NIKAH (Diucapkan oleh CPW) Bismillahirrohmaannirrohim. Papa dan Mama. saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Rina Idaman Dwi Putri Binti Suparman kepada Ananda Anjar Ariqman Esmarandi bin Djarwanto dengan mas Kawin Uang sebesar Rp. Papa dan Mama telah memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan Rina selama ini. mawaddah warohmah. Papa dan Mama akan memenuhi permintaanmu Insya Allah Papa dan Mama akan menikahkan dan mengawinkan Rina dengan calon suamirnu yang bernama Anjar Ariqman Esrnarandi dengan mas kawin yang tersebut tunai.000 dan 1 set perhiasan emas seberat 20.11 gram ) dibayar Tunai" . mawaddah. 249. Rina mohon keikhlasan dan ridho dari Papa untuk menjadi wali serta menikahkan Rina dengan calon suarni Rina bernama Anjar Ariqman Esmarandi bin Djarwanto dengan Mas Kawin berupa (uang sebesar Rp. IJAB ( Oleh Wali Nikah ) 10 Bismillahirrohmaannirrohim. 249. Papa & Mama selalu mendoakan Rina.11 gram dibayar tunai). Amiin.11 gram dibayar TUNAI” QOBUL ( Oleh CPP ) Saya terima Nikahnya dan Kawinnya Rina Idaman Dwi Putri Binti Suparman dengan mas kawin ( Uang Sebesarr Rp. 249. Meraih kehidupan yang syakinah. Rina mohon doa restu kepada Papa dan Marna semoga pernikahan ini mendapat ridho dari Allah SWT dan memperoleh kehidupan yang syakinah. Amin. yaitu semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dalam pernikahan Rina berkah sejahtera lahir dan bathin. warohmah.000 dan 1 stel perhiasan emas sebesar 20. TEKS TANTINGAN/JAWABAN PERMOHONAN DOA RESTU MENJELANG AKAD NIKAH (Diucapkan oleh Wali) Ananda Rina.000 dan 1 set perhiasan seberat 20. mohon maaf atas segala kesalahan Rina selama ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful