2 SAMBUTAN WAKIL KELUARGA PADA ACARA RESEPSI PERNIKAHAN PUTRA/PUTRI BAPAK H.

SUPARMAN DAN BAPAK DJARWANTO Untuk bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan dalam Acara Resepsi Pernikahan Putra-putri kami, Rina Idaman Dwi Putri, S.Ked dengan Lettu Kal Anjar Ariqman Esmarandi yang telah dilaksanakan Akad Nikahnya kemarin pagi di kediaman mempelai putri. Kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari serta Tamu Undangan sekalian pada acara ini, merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang tinggi buat kami dan kedua mempelai. Oleh karenanya, kami atas nama keluarga Bapak Suparman dan Bapak Djarwanto mengucapkan Selamat datang dan Terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon do'a restu atas keselamatan, kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan kedua mempelai. Semoga mereka berdua dapat membangun keluarga yang patut diteladani oleh keluarganya dan lingkungannya, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah seperti yang dicontohkan Nabi Besar Muhammad SAW dengan Siti Khodijah yaitu keluarga yang baik dihadapan Allah SWT dan dihadapan masyarakat lingkungannya. Dalam rangka penyelenggaraan prosesi pernikahan putraputri Bapak Suparman dan Bapak Djarwanto. Kami mewakili pemangku hajat menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga seluruh prosesi pernikahan putra-putri kami dapat dilaksanakan dengan lancar dan khidmat. Mudah-mudahan amal baik diterima oleh Allah SWT. / Berkenaan.......

Hari/Tanggal Waktu Tempat

: Minggu, 25 September 2011 : 18.30 WIB sd Selesai : Puri Ardhya Garini

Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari, Tamu Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, sebagai umat yang dicintai dan mencintai Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang maha Pengasih dan maha penyayang, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada-Nya, atas anugerah keselamatan dan kebahagiaan yang sudah diberikan kepada kita semua, amin. Pada malam hari yang indah dan penuh limpahan rachmat ini, kembali tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepadaNya karena kita dapat berkumpul ditempat ini. / Untuk .....

........ Wb. 4 Jakarta. mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekeluarga sudilah kiranya memaafkan kami dengan segala ketulusan hati.. amin. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya... Sekian dan terima kasih...... Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaruh SAMBUTAN/DIALOG DALAM RANGKA SESERAHAN (Disampaikan oleh Wakil keluarga CPP) Assalamualaikum Wr...... ijinkan kami mewakili keluarga besar Bapak dan Ibu Djarwanto untuk memperkenalkan keluarga satu persatu mulai dari . demikianlah sambutan kami.... Pertama-tama kami bersama rombongan pengiring menghadapkan Calon Mempelai Putra yang bernama Anjar Ariqman Esmarandi yang telah bersedia menjalankan Akad Nikah yang Insya Allah akan dilaksanakan.. sebagai utusan dari Bapak dan Ibu Djarwanto.. .... 24 September 2011 pada pukul 11.. saya diutus untuk menyerahkan sesuatu barang sebagai tanda cinta kasih untuk Ananda Rina.. apabila ada salah-salah kata.. atau tindak-tanduk yang tidak berkenan dihati.. sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wb.. mudah-mudahan dengan adanya Perkenalan ini menjadi lebih dekat dan erat dalam silaturahim. apabila dalam penyambutan kami pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan ditemukan pelayanan yang tidak semestinya..3 SEUSEURAHAN CPP Berkenaaan dengan kehadiran Bapak/Ibu dan Saudarasaudari serta tamu undangan sekalian.00 sampai dengan selesai. September 2011 WAKIL KELUARGA KEDUA MEMPELAI Yang terhormat Bapak dan Ibu Suparman. kami menghadap kepada Bapak dan Ibu... Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. pada hari ini Sabtu.. Yang ke tiga.. Yang kedua..... semoga Tuhan Yang maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi keluarga kita semua.………………. Akhir dari kata sambutan kami. Wassalamualaikum Wr. Demikian perkenalan keluarga kami.... Hadirin sekalian yang berbahagia...

...... apabila ada tutur kata. Wb. Wb... tindak tanduk dari keluarga kami dan rombongan ada . Rasa syukur dan bahagia serta lega dan tentramnya hati kami semua..... CPP) 6 Puji syukur ke Hadirat Allah SWT. rnenerima kedatangan Calon Mempelai Putra yang bernama Anjar Ariqman Esmarandi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun... Putri Bapak Suparman sesuai dengan syariat agama Islam serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kiranya cukup sekian... Dengan pemberian seuseurahan Peningset. dengan iringan doa serta harapan Insya Allah pernikahan memperoleh kehidupan yang sakinah. Assalaamu'alaikum Wr Wb. demikian pula tentang Calon Mempelai Putri Rina mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya..... AKAD NIKAH CPP SAMBUTAN/DIALOG PENYERAHAN CPP MENJELANG AKAD NIKAH (Disampaikan oleh Wakil dari Kel.. Selanjutnya ijinkan kami untuk memperkenalkan keluarga besar Bapak dan Ibu Suparman mulai dari.. warohmah. kami yang mewakili keluarga Bapak dan Ibu Suparman. Bapak-bapak/Ibu-ibu dernikian kata sambutan kami. mohon perkenannya kami selaku Wakil dari Keluarga Bapak Djarwanto. atas segala karunia-Nya. untuk mengikuti Upacara seserahan dan akad nikah...... kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. kurang berkenan dihati... Yang Kedua : Menghaturkan salam ta'dzim untuk Bapak Suparman sekeluarga. mohon kiranya dapat dinikahkan dan dikawinkan dengan Ananda Rina Idaman Dwi Putri...... Demikian perkenalan keluarga Bapak dan Ibu Suparman yang dapat kami sampaikan mudah-mudahkan dalam perkenalan ini kita akan lebih saling mengenal dan lebih erat dalam hubungan keluarga. kami terima dengan hati bahagia... Yang Ketiga : Menghaturkan dengan hormat Calon Pengantin Pria Anjar Ariqman Esmarandi.. mawaddah. dan apabila ada kata-kata kami dalam menyambut Bapak dan Ibu serta rombongan semua. Pertama-tarna menghaturkan salam sejahtera dan selamat datang dalam keadaan sehat walafiat. Amiin. Kami mohon izin untuk berbicara mewakili keluarga Calon Mempelai Putri.5 SEUSEURAHAN CPW SAMBUTAN/DIALOG BALASAN DALAM RANGKA SESERAHAN (Disampaikan oleh Perwakilan Keluarga CPW) Assalamualaikum Wr... Wassalamualaikum Wr. Yang Pertama : Menghaturkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas segala penerimaan dan penghormatannya..

kami selaku Wakil dari Bapak & Ibu Suparman menghaturkan: Yang Pertama : Terima kasih atas salam ta'dzim dari Kel. Alhamdulillahirobbil 'aalamiin. kami menghaturkan selamat datang disertai permohonan maaf apabila didalam kami menerima dan menghormati segenap keluarga Calon Pengantin Pria dan rombongan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalaamu'alaikum Wr Wb. Bapak Djarwanto dan segenap rombongan dipersilahkan duduk untuk mengikuti rangkaian acara pernikahan anak kami berdua. Yang Kedua : Syukur alhamdulillah... terima kasih dan kepada Bapak.Yarobbal alamin. : Mohon doa restu dari Bapak /Ibu dan keluarga serta para tamu dan undangan.. atas segala ridho-Nya. CPW) Assalaamu'alaikum Wr Wb. semoga pernikahan nantinya mendapatkan anugerah kesejahteraan lahir dan bathin fiddunya wal akhiroh dari Allah SWT. putri Bapak & Ibu Suparman. Amiin. segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Billahi Taufiq Wal Hidayah. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. .7 yang kurang berkenan.. Wassalaamu'alaikum Wr Wb... Bapak Djarwanto dengan ini mohon disampaikan kembali salam ta'dzim dari keluarga Bapak Suparman. AKAD NIKAH CPW SAMBUTAN BALASAN PENERIMAAN CPP MENJELANG AKAD NIKAH (Disampaikan oleh Wakil dari Kel. Billahi Taufiq Wal Hidayah.. bahwa saat yang ditunggutunggu telah tiba dengan adanya kedatangan dan penyerahan Calon Pengantin Pria dan insya Allah Ananda Anjar Ariqman Esmarandi sebentar lagi akan dinikahkan dan dikawinkan dengan Ananda Yang ketiga 8 Rina Idaman Dwi Putri. Wakil dari Kel.. Bapak ……………… selaku Wakil dari Keluarga Bapak Djarwanto. Demikian.

mawaddah. IJAB ( Oleh Wali Nikah ) 10 Bismillahirrohmaannirrohim.11 gram dibayar TUNAI” QOBUL ( Oleh CPP ) Saya terima Nikahnya dan Kawinnya Rina Idaman Dwi Putri Binti Suparman dengan mas kawin ( Uang Sebesarr Rp. Papa & Mama selalu mendoakan Rina. 249. mawaddah warohmah. TEKS TANTINGAN/JAWABAN PERMOHONAN DOA RESTU MENJELANG AKAD NIKAH (Diucapkan oleh Wali) Ananda Rina. Rina mohon doa restu kepada Papa dan Marna semoga pernikahan ini mendapat ridho dari Allah SWT dan memperoleh kehidupan yang syakinah. mohon maaf atas segala kesalahan Rina selama ini.000 dan 1 stel perhiasan emas sebesar 20. Rina mohon keikhlasan dan ridho dari Papa untuk menjadi wali serta menikahkan Rina dengan calon suarni Rina bernama Anjar Ariqman Esmarandi bin Djarwanto dengan Mas Kawin berupa (uang sebesar Rp.11 gram ) dibayar Tunai" .11 gram dibayar tunai). Papa dan Mama akan memenuhi permintaanmu Insya Allah Papa dan Mama akan menikahkan dan mengawinkan Rina dengan calon suamirnu yang bernama Anjar Ariqman Esrnarandi dengan mas kawin yang tersebut tunai. "Ananda Anjar Ariqman Esmarandi bin Djarwanto. Amin. Meraih kehidupan yang syakinah. Papa dan Mama. 249. Papa dan Mama telah memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan Rina selama ini. yaitu semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dalam pernikahan Rina berkah sejahtera lahir dan bathin. Amiin. saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Rina Idaman Dwi Putri Binti Suparman kepada Ananda Anjar Ariqman Esmarandi bin Djarwanto dengan mas Kawin Uang sebesar Rp.000 dan 1 set perhiasan seberat 20. 249.9 DOA RESTU AKAD CPW TEKS UNTUK TANTINGAN/ PERMOHONAN DOA RESTU MENJELANG AKAD NIKAH (Diucapkan oleh CPW) Bismillahirrohmaannirrohim.000 dan 1 set perhiasan emas seberat 20. warohmah.