Anda di halaman 1dari 12

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Apakah Kreativiti?

Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007). Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).

Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum

Mata pelajaran berteraskan kreativiti


Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran HidupKomponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK

Strategi P&P
Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan

Penekanan kurikulum Pendekatan penerapan (infusion) Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. 2. 3. 4. 5.

Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti

metakognisi Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Amalan berterusan metakognisi Pelaksanaan Penambahbaikan Sintesis idea

metakognisi

Penilaian
metakognisi

Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna Pemerhatian kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling.

Analisis

Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat.
Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Hasilkan idea yang byk (benar atau Penjanaan tidak), hasilkan idea bermakna, cari Idea hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

Sintesis Idea

Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tokok tambah idea, ubahsuai Penambah idea, beri penerangan rasional baikan idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.

Menilai

Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan.

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea,hasikan idea tidak sama dengan org lain

Amalan berterusan

Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

Aktiviti 1. 2. Pemerhatian Analisis

Contoh Aktiviti

3.
4. 5. 6. 7. 8.

Penjanaan idea
Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan
11

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

banyak idea
LANCAR

boleh menghasil idea baharu

ASLI

LUWES

idea boleh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12