Anda di halaman 1dari 11

MENGHAYATI ADAB BERJIRAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 2

DR ARIFFIN BIN GHAZALI

ABDUL KARIM BIN AZIZ L20091002917

ABANG ISAIFUDDIN BIN ABANG NORAN L20091002895

EKHWAN JOHAN BIN MUSTAFA L20091002916

SYED HASSAN BIN SYED ISA L20091002920


1.0 PENGENALAN:

2.0 LATAR BELAKANG TAJUK

2.1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN TAJUK

ARAS 1

ARAS 2


ARAS 3

2.2 LIPUTAN TAJUK

2.3 PERUNTUKAN WAKTU PENGAJARAN TAJUK


• “orang memberi kita


• merasa, orang berbudi
kita berbahasa”

• ATAU

3.0 PERKEMBANGAN POTENSI INTELEK , ROHANI, EMOSI DAN JASMANI (JERI)


SECARA SEIMBANG DAN HARMONIS

3.1 POTENSI INTELEK


3.1.1 Kepentingan intelek dalam pembentukan jati diri pelajar

Kepentingan berjiran dalam kehidupan harian

3.2 POTENSI ROHANI.


3.2.1 Kesempurnaan iman berhubung kait dengan adab-adab terhadap jiran

3.2.2 Pegangan nilai-nilai murni dalam hidup berjiran

3.3 POTENSI EMOSI3.3.1 Sifat terpuji membentuk jati diri pelajar

3.3.2 Perpaduan pemangkin keharmonian hidup

3.4 POTENSI JASMANI

http://d.scribd.com/docs/1tdwwuwqxfgtbk9vv2vf.pdf
3.4.1 Akal yang cerdas pada badan yang cergas

’Seorang Mu’min yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada si
Mu’min yang lemah’

’Bahawasanya Rasulullah S.A.W telah membaca ayat ini (maksudnya) dan perlengkapkanlah
diri kamu untuk menghadapi mereka sekadar yang terdaya dari kekuatan. Kemudian baginda
bersabda ; Ingatlah, bahawa kekuatan itu dengan melimpar panah! Ingatlah, bahawa kekuatan
itu dengan melimpar panah!’

3.4.2 Penggunaan tenaga fizikal

4.0 PENDAPAT PENULIS:

4.1 Meningkatkan intelek pelajar semasa P&P


problem based learning

4.2 Kepentingan aktiviti sumbangsaran/brainstorming

4.3 Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

4.4 Perkembangan unsur rohani dalam P&P

4.5 Membentuk keperibadian unggul

4.6 Pemahaman mengenai Islam sebagai agama yang syumul

4.7 Perkembangan emosi dalam P&P

Pendidikan Pra Sekolah


4.8 Pelaksanaan unsur jasmani dalam P&P

4.9 Simulasi/lakonan

4.10 Kelebihan bekerja dalam kumpulan

Pendidikan Pra Sekolah


5.0 RUMUSAN:

RUJUKAN

Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum

Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum

Belajar Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Peralihan paradigm dalam pendidikan Islam dan Sains Sosial,

Pendidikan Pra Sekolah

Pengurusan Bilik Darjah

Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum

Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum