Anda di halaman 1dari 3

Tarikh : 17 Mac 2009

Hari : Selasa

Kelas : 4 Maliki

Bil. Pelajar : 28 orang

Masa : 9.00 – 10.20 pagi (80 minit )

Topik : Hadith Hukum

Sub topik : Syak Dalam Solat

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

- Memahami maksud syak dan khusyuk dalam solat


- Memahami cara ulama mengistinbatkan hukum
- Melakukan sujud sahwi dengan cara yang betul
- Menjelaskan perbezaan di antara sujud sahwi dengan sujud-sujud yang lain

Strategi pengajaran : Pembelajaran Metakognisi (pembelajaran dilakukan di dalam Surau sekolah)

Penerapan nilai : Sentiasa Menjaga Kesempurnaan Solat

ABM/BBM : Poster Solat, Papan Putih, Buku teks

Pengetahuan sedia ada: Pelajar mengetahui tentang terdapat gangguan semasa menunaikan solat sehingga mendatangkan syak di
dalam solat
Perkembangan Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Alatan/
AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR
Dan Masa Catatan
Pendahuluan Mengambil wudhu Pelajar akan mengambil wudhu
(10 minit) (P&P dalam Surau) beramai-ramai

Set induksi • Guru memimpin solat sunat • Melakukan solat secara ABM:
(10 minit) Dhuha berjemaah
Solat Sunat Dhuha • Guru mengaitkan solat sunat • Bersoal jawab bersama guru Poster solat

tersebut dengan isi pelajaran

Langkah 1 Guru menerangkan: • Membaca petikan hadith • Menyatakan maksud hadith ABM:
(20 minit) • Hadith hukum • Menjelaskan maksud hadith • Menyatakan intipati yang
• Maksud syak dan Buku teks
• Menerangkan cara ulama terdapat dalam hadith
khusyuk
istinbat hukum
• Istinbat hukum

Langkah 2 • Melakukan sujud • Guru menyuruh pelajar • Melakukan sujud sahwi di


(10 minit) sahwi dengan betul menunjuk cara sujud sahwi hadapan pelajar yang lain
dengan betul
• Menilai contoh-contoh yang
diberikan oleh pelajar
Langkah 3 Penerangan mengenai • Memastikan bacaan yang • Membaca bacaan sujud-
(20 minit) perbezaan antara: betul ketika melakukan sujud satu persatu dengan
• Sujud sahwi sujud sahwi dan sujud-sujud betul Papan Tulis
• Sujud syukur yang lain • Mengingati lafaz sujud-
• Sujud tilawah
sujud
Penutup • Latihan • Memberikan latihan • Membuat latihan dalam
(10 minit) pengukuhan pengukuhan kepada pelajar buku latihan di akhir proses LCD
P&P Manila Kad
Papan Putih
Buku teks