Anda di halaman 1dari 3

Tarikh : 10 Mac 2009

Hari : Selasa

Kelas : 4 Maliki

Bil. Pelajar : 28 orang

Masa : 9.00 – 10.20 pagi (80 minit )

Topik : Hadith Hukum

Sub topik : Mengubah ciptaan Allah

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

- Membaca hadith dan memahami maksud hadith


- Memahami maksud membuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi
- Menjelaskan hukum-hukum
- Memahami cara-cara ulama mengistinbatkan hukum

Strategi pengajaran : Pembelajaran Koperatif

Penerapan nilai : Sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah

ABM/BBM : Laptop, LCD, Manila Kad, Papan Putih, Buku teks

Pengetahuan sedia ada: Pelajar mengetahui tentang pembedahan plastik, membuat tatu
Perkembangan Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Alatan/
AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR
Dan Masa Catatan
Pendahuluan Bacaan Doa Pelajar akan membaca doa
(2 minit) beramai-ramai

Set induksi • Tayangan sedutan filem • Melihat dan menghayati ABM:


(5 minit) • Guru menyoal pelajar sedutan filem
• Bersoal jawab bersama guru LCD
• Guru mengaitkan sedutan
Laptop
filem tersebut dengan isi
(slaid Power Point &
pelajaran
video)

Langkah 1 Guru menerangkan: • Membaca petikan hadith • Menyatakan maksud hadith ABM:
(25 minit) • Hadith hukum • Menjelaskan maksud hadith • Menyatakan larangan yang
• Maksud hadith Buku teks
• Menerangkan cara ulama terdapat dalam hadith
• Istinbat hukum
istinbat hukum
Kertas mahjong

Langkah 2 Penjelasan maksud • Menjelaskan maksud segala • Menyebut contoh-contoh


(25 minit) larangan yang terdapat larangan yang terdapat larangan yang diketahui
dalam hadith: dalam hadith LCD
• Tatu • Menilai contoh-contoh yang Laptop
• Mewarna rambut diberikan oleh pelajar (slaid Power Point &
• Mencukur alis video)
• Menjarang gigi
Langkah 3 Penerangan mengenai • Menyatakan keharusan yang • Membandingkan perkara
(15 minit) pengecualian daripada dibenarkan dalam Islam yang diharam dan yang
larangan hadith:
diharuskan dalam
• Memakai inai
pengubahan ciptaan Allah
• Pemindahan organ
untuk perubatan
• Membaiki gigi
rosak
Penutup • kuiz • mengadakan kuiz • Menjawab soalan
(8 minit) • Memberikan latihan (melekatkan kad LCD

pengukuhan kepada pelajar berdasarkan soalan yang Manila Kad


diberikan) Papan Putih
• Membuat latihan dalam Buku teks

buku latihan di akhir proses


P&P