Anda di halaman 1dari 5

1.

4 Tafsiran Pangkat Persentil (PR)

PR = kekerapan kumulatif X 100


N

Daripada Graf 1, pelajar yang mempunyai skor mentah 29 markah dan 24 markah dipilih untuk
mendapatkan Pangkat Persentil.

1. Pelajar (28) = 29 markah


 PR (28) = 28 x 100
30
= 93.33%
Huraian :
• Skor mentah Ahmad Irfan ialah 29 markah
• Pangkat persentil ialah 93.33 %
• Terkumpul di bawah skor mentah Ahmad Irfan ( 29 markah ), terdapat 93.33 calon yang
lain
• Prestasi Ahmad Irfan adalah lebih baik dariapda 93.33 % calon lain

2. Pelajar (7) = 24 markah


 PR (7) =7 x 100
30
= 23.33 %
Huraian :
• Skor mentah Erfa Nurhalidza ialah 24 markah
• Pangkat persentil ialah 23.33 %
• Terkumpul di bawah skor mentah Erfa Nurhalidza ( 24 markah ), terdapat 23.33 calon
yang lain
• Prestasi Erfa Nurhalidza adalah lebih baik dariapda 23.33 % calon lain
2.0 ANALISA ITEM

Item yang dipilih ialag item 16 dan item 23

Garis Panduan Menafsir Indeks Kesukaran, P

Indeks Kesukaran, P Tafsiran


0.70 ≥ Senang
0.31 – 0.69 Sederhana
0.30 ≤ Sukar

Garis Panduan Indeks Diskriminasi (D)

Indeks Diskriminasi
Tafsiran
(D)
0.4 ≥ Dapat mendiskriminasi dengan baik; Item yang baik
Kebolehan untuk mendiskriminasi adalah sederhana; Kualiti
0.30 – 0.39
item adalah sederhana
Kualiti item boleh di terima; biasanya memerlukan
0.20 – 0.29
penambahbaikan
0.19 ≤ Kualiti kurang baik; Perlu diubahsuai
Item 16
Indek kesukaran

Indek kesukaran : bil. calon pencapaian tinggi jawab betul + bil. calon pencapaian rendah jawab betul
Indek kesukaran Jumlah calon yang jawab

Indek kesukaran :
= 2+0
30
= 0.06

Huraian

• Item ini adalah item yang sukar kerana kadar pelajar tidak dapat menjawab dengan betul
adalah tinggi.
• Item ini tidak sesuai berada pada No.16. Item ini seharusnya diletakkan di akhir set item.

Indek diskriminasi

Indek Diskriminasi : Bil calon pencapaian tinggi jawab betul - bil. calon pencapaian rendah jawab betul
Jumlah calon pencapaian tinggi jumlah calon pencapaian rendah

Indek Diskriminasi :2 - 0
8 8
:2
8
= 0.25

Huraian
• Kualiti item boleh di terima; biasanya memerlukan penambahbaikan
• Item sempadan perlu dikaji semula
Item 23
Indek kesukaran

Indek kesukaran : bil. calon pencapaian tinggi jawab betul + bil. calon pencapaian rendah jawab betul
Indek kesukaran Jumlah calon yang jawab

Indek kesukaran :8+8


30
0.53

Huraian

• Item ini adalah item yang sederhana kerana kadar pelajar dapat menjawab dengan betul
adalah tinggi.
• Item ini tidak sesuai berada pada No.23. Item ini seharusnya diletakkan di tengah set item.

Indek diskriminasi

Indek Diskriminasi : Bil calon pencapaian tinggi jawab betul - bil. calon pencapaian rendah jawab betul
Jumlah calon pencapaian tinggi jumlah calon pencapaian rendah

Indek Diskriminasi :8 - 8
8 8
:0
8
= 0.0
Huraian
• Kualiti item kurang baik : perlu diubah suai
• Item tidak berfungsi : terus buang