Anda di halaman 1dari 16

PANDUAN JADUAL KEDATANGAN MURID

1. Tulis nama pelajar lelaki di atas dan perempuan di bawah, mengikut abjad. Nama pelajar ditulis dengan lengkap (ada bin / binti). Buku Jadual Kedatangan mi mesti ditulis dengan dakwat hitam. 2. Nama pelajar yang baru masuk ditulis di bawah sekali, tidak kira lelaki atau perempuan. Lengkapkan MAKLUMAT PELAJAR dan MAKLUMAT PENJAGA berdasarkan Borang Makiumat Peribadi Pelajar sebelum akhir Januari. Setelah slap, serahkan Borang Makiumat Peribadi Pelajar kepada Guru Pendaftaran / Penyelaraslingkatan.Buku ni mesti dikemaskinikan dan masa ke semasa. 3. Dapatkan Nombor Pendaftaran Pelajar daripada Guru Pendaftaran / Penyelaras Tingkatan. 4. KUTIPAN WANG :4.1 Ruangan KUTIPAN WANG adalah untuk merekod kutipan yuran sahaja. 4.2 Kutipan wang yang lain seperti derma PIBG dan sebagamnya direkod dalam Buku Rekod Mengajar Guru Kelas. 4.3 Untuk Kutipan Yuran Khas, buat pecahan ikut resit bayaran seperti Permainan / Sukan, Pepustakaan, Pendidikan Seni / Sains, Pendidikan Islam, MSSD / MSSP. Peperiksaan Dalaman, Kokurikulum dan Insuran Takaful. 4.4 Nombor resit Yuran Khas ditulis sekali sahaja. 5. KEDATANGAN 5.1 Tindakan / Hadir Tidak Hadir L Datang Lewat S Tidak Hadir Ada Surat P Ponteng Sekolah A Dikira Hadir, Pelajar mewakili sekolah dalam satu-satu aktiviti kokurikulum G Gantung Sekolah 5.2 Kedatangan murid-murid mestilah ditandakan oleh guru kelas atau guru yang mengajar masa pertama pada tiap-tiap hari persekolahan. Sekiranya guru berkenaan tidak hadir anya mesti ditanda oleh guru ganti. Buku Jadual Kedatangan ni mestilah ditutup selewat-lewatnya satu jam sesudah dimulakan belajar, kemudian dihantar ke pejabat. 6. PELAJAR KELUAR / TIDAK HADIR 6.1 Sekiranya aUa pelajar keluar,jangan garis / potong namanya. Catatkan Bertukar ke Kelas.... / Bertukar ke SMK.... / Berhenti Sekolah / Buang Sekolah. Keluarkan namanya pads bulan yang berikutnya. 6.2 Dalam ruang Jumlah Tidak Hadir J = Jumlah TM = Tanpa Makiumat 7. Lengkapkan ruang ANALISIS MENGIKUT KAUM dan ANALISIS KEDATANGAN pads setiap hujung bulan. 8. Untuk bulan Disember, tulis nama pelajar dan catatkan CUTI AKHIR TAHUN, Hari kelepasan hendaklah ditandakan dengan satu ganisan lurus sepanjang-panjang ruangan itu. Jika han kelepasan itu panjang, hendaklah ditulis CUTI melintang. 9. Buku Jadual Kedatangan TIDAK DIBENARKAN DIBAWA KELUAR DARI PEJABAT kecuali hujung bulan. 10. Tindakan terhadap kes ponteng sekolah :Surat Amaran Pertama Amaran Kedua Amaran Keakhir Buang Sekolah Jumlah Hari Tidak Hadir Hari Tidak Hadir (P) Berturut-turut Pada hari ke-3 7 hari selepas Amaran Pertama 7 hari selepas Amaran Kedua 14 hari selepas Amaran Terakhir 31 Hari Hari Tidak Hadir (P) Bukan Berturut-turut Pada hari ke-10 10 hari selepas Amaran Pertama 20 hari selepas Amaran Kedua 20 hari selepas Amaran Terakhir 60 Hari

Catatan :a) Dianggap tidak hadir sekiranya pelajar balik sebelum waktu ketiga dengan kebenaran. b) Dianggap hadir kerana mewakili sekolah untuk aktiviti kokunikulum. 11. Guru Kelas bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan, kekemasan dan keselamatan Buku Jadual Kedatangan. Sekiranya benlaku kesilapan menulis, jangan dipadamkan,tetapi hendaklah dipotong yang salah dan ditulis yang betul di atasnya. 12. Guru Kelas tidak dibenarkan mengarahkan pelajar mengambil Buku Jadual Kedatangan Pelajar di pejabat.Sekiranya Buku Jadual Kedatangan Pelajar hilang, guru akan menanggung risikonya. 13. PENGIRAAN 13.1 Purata kedatangan ialah jumlah kedatangan munid-munid itu semuanya dibahagi dengan jumlah han persekolahan kepada angka genap yang hampir sekali. 13.2 Purata ramai murid ialah jumlah ramai murid-murid itu semuanya dibahagi dengan jumlah han persekolahan, kepada angka genap yang hampir sekali.

Jadual Kedatangan new.indd 1

11/5/2009 11:38:47 PM

Sila lekatkan visi sekolah anda di sini

Sila lekatkan misi sekolah anda di sini

Jadual Kedatangan new.indd 2

11/5/2009 11:38:51 PM

MAKLUMAT MURID
No. Pendaftaran Murid NAMA PENUH (HURUF BESAR & MENGIKUT SUSUNAN ABJAD)

TAHUN :
Tarikh Lahir Nombor Surat Beranak

BIL.

L/P

Kaum

Tempat Lahir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jadual Kedatangan new.indd 3

11/5/2009 11:38:51 PM

TINGKATAN :
Tarikh Masuk Kelas Umur Pada 1 Jan. Nombor Kad Pengenalan Jenis Biasiswa Nombor Kuasa Biasiswa

GURU TINGKATAN :
Nombor Kelas Peralihan Persatuan/ Kelab/ Unit Beruniform

Agama

Nama Sekolah Akhir

Catatan

Jadual Kedatangan new.indd 4

11/5/2009 11:38:51 PM

MAKLUMAT PENJAGA
BIL. NAMA PENUH (HURUF BESAR & MENGIKUT SUSUNAN ABJAD)

TAHUN :
NAMA IBU BAPA ATAU PENJAGA Pekerjaan Ibu Bapa atau Penjaga Telefon Pejabat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jadual Kedatangan new.indd 5

11/5/2009 11:38:51 PM

TINGKATAN :
No. H/P Telefon Bimbit Telefon Rumah

GURU TINGKATAN :
Tarikh Berhenti Sebab Berhenti No. Surat Berhenti

Alamat Rumah

Catatan

Jadual Kedatangan new.indd 6

11/5/2009 11:38:52 PM

KUTIPAN WANG

TAHUN :

YURAN BIL NAMA PENUH


(HURUF BESAR & MENGIKUT SUSUNAN ABJAD)
PERMAINAN/ SUKAN RM

YURAN KHAS
PERPUSTAKAAN RM PENDIDIKAN SENI RM KERTAS UJIAN RM MAJALAH RM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Jadual Kedatangan new.indd 7

11/5/2009 11:38:52 PM

TINGKATAN :

GURU TINGKATAN :

SEKOLAH PELBAGAI
INSURANS RM MSSD / MSSP RM KOKURIKULUM RM PENDIDKAN ISLAM RM JUMLAH BESAR RM TARIKH NO RESIT

YURAN PMR / SPM


JUMLAH BESAR RM TARIKH NO. RESIT

CATATAN

Jadual Kedatangan new.indd 8

11/5/2009 11:38:52 PM

KEDATANGAN
NAMA PENUH
(HURUF BESAR & MENGIKUT SUSUNAN ABJAD)

TINGKATAN :
Minggu 1 JANTINA I S R K J S I S Minggu 2 R K J S

BIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Jumlah yang tidak hadir Jumlah kedatangan Jumlah kedatangan yang sepatutnya

Jadual Kedatangan new.indd 9

11/5/2009 11:38:52 PM

BULAN :
Minggu 3 I S R K J S I S Minggu 4 R K J S I S Minggu 5 R K J S Bulan Sudah J TM

TAHUN :
JUMLAH TIDAK HADIR Bulan ini J TM
Hingga Bulan Ini

RINGKASAN

TM
Purata kedatangan : (Angka genap yang hampir sekali)

Peratus Kedatangan :

Purata ramai murid : (Angka genap yang hampir sekali)

Ramai murid dalam daftar hujung bulan lepas :

Ramai murid yang masuk bulan ini :

Ramai murid yang keluar bulan ini :

Ramai murid yang daftar hujung bulan ini :

Guru Tingkatan :

Disemak oleh :

Jadual Kedatangan new.indd 10

11/5/2009 11:38:53 PM

ANALISIS MENGIKUT KAUM


TINGKATAN : Melayu L. JANUARI P. L. Asli P. L. Cina P. India L. P. TAHUN: Lain-lain Bangsa L. P. Jumlah L. P. JUMLAH BESAR

BULAN

FEBRUARI

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DISEMBER

PURATA

Jadual Kedatangan new.indd 11

11/5/2009 11:38:53 PM

TINGKATAN :
No. H/P Telefon Bimbit Telefon Rumah

GURU TINGKATAN :
Tarikh Berhenti Sebab Berhenti No. Surat Berhenti

Alamat Rumah

Catatan

Jadual Kedatangan new.indd 12

11/5/2009 11:38:53 PM

MAKLUMAT PENJAGA
BIL. NAMA PENUH (HURUF BESAR & MENGIKUT SUSUNAN ABJAD)

TAHUN :
NAMA IBU BAPA ATAU PENJAGA Pekerjaan Ibu Bapa atau Penjaga Telefon Pejabat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jadual Kedatangan new.indd 13

11/5/2009 11:38:53 PM

ANALISIS KEDATANGAN
SETIAP AKHIR BULAN
TINGKATAN : Purata Kedatangan Peratus Kedatangan Puata Ramai Murid Tandatangan & Nama Guru TAHUN: Tandatangan & Nama Penyemak Catatan

Jadual Kedatangan new.indd 14

11/5/2009 11:38:53 PM

TINDAKAN TIDAK HADIR SEKOLAH


TINGKATAN :
BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 NAMA PELAJAR AMARAN 1 TARIKH BIL HARI AMARAN 2 TARIKH BIL HARI AMARAN 3 TARIKH BIL HARI GANTUNG BUANG CATATAN

Jadual Kedatangan new.indd 15

11/5/2009 11:38:54 PM

TINDAKAN TIDAK HADIR SEKOLAH


TINGKATAN :
BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 NAMA PELAJAR AMARAN 1 TARIKH BIL HARI AMARAN 2 TARIKH BIL HARI AMARAN 3 TARIKH BIL HARI GANTUNG BUANG CATATAN

Jadual Kedatangan new.indd 16

11/5/2009 11:38:54 PM