Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN DUA SEMESTER SATU.


.

M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

1 MENGGAMBAR MENGGAMBAR
Tajuk:
ARAS 1
Aktiviti:
- MEMAHAMI DAN MENGETAHUI -MENDAPAT IDEA/KONSEP AWAL
KONSEP GURISAN MENGENAI TEKNIK GURISAN .
( GURISAN )
- MENYEDARI WUJUDNYA RUPA - PELAJAR DAPAT MENGHASILKAN KBKK
ASAS GEOMETRI PERSEKITARAN. GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNIK GURISAN - BANDING
ARAS 2 BEZA
- MENGENALPASTI ALAT, BAHAN, - MENINGKATKAN KEFAHAMAN
TEKNIK DAN PROSES MURID TERHADAP KEINDAHAN
MENGGAMBAR. ALAM SEKITAR
PEMBELAJARAN
.ARAS 3 - MENINGKATKAN DAYA IMAGINASI KONTEKSTUAL
- MENGHASILKAN GAMBAR YANG MURID
BERKUALITI DENGAN
MENGGUNAKAN TEKNIK
GURISAN

- MENYATA DAN MEMPAMERKAN


HASIL KERJA SENDIRI
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

2- MEMBUAT MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


3 CORAK & ARAS 1 -MEMAHAMI KONSEP GARISAN DAN KBKK
REKAAN. GURISAN -BANDING BEZA

TAJUK: - MEMAHAMI RUPA GEOMETRI -MENGGUNAKAN IDEA SUSUNAN GARISAN


SAPU TANGAN DAN ORGANIK DAN GURISAN UNTUK MEMBUAT CORAK
- MENGETAHUI KONSEP DAN TERANCANG/ TIDAK TERANCANG YANG PEMBELAJARAN
AKTIVITI: TEKNIK GARISAN DAN GURISAN LEBIH MENARIK. KONTEKSTUAL
CORAK
SAPUTANGAN ARAS 2 -
DENGAN
MENGGUNAKAN -MENGGUNAKAN MOTIF ORGANIK DAN
TEKNIK GEOMETRI UNTUK MENGHASILKAN
GARISAN DAN CORAK TERANCANG / TIDAK
GURISAN TERANCANG.

-
(GARISAN &
GURISAN )

MINGGU KE 3
AKTIVITI
CORAK
SAPUTANGAN
DENGAN
MENGGUNAKAN
TEKNIK
GARISAN DAN
GURISAN
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

3 MEMBENTUK & MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN


MEMBUAT ARAS 1
BINAAN.
-MENGENALI JENIS-JENIS BUAH- -MENGETAHUI BAGAIMANA KBKK
TAJUK: BUAHAN TEMPATAN. MENGGUNAKAN BAHAN – BAHAN - BANDING
TOPENG MUKA -MEMILIH BAHAN YANG SESUAI UNTUK TERPAKAI UNTUK KERJA – KERJA SENI. BEZA
MENGHASILKAN TOPENG MUKA. -MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH - MENJANA
AKTIVITI: ARAS 2 DAN MENGGUNKAN ALAT DAN BAHAN IDEA.
MENGHASILKAN - MENGGUNAKAN PINGGAN KERTAS UNTUK MEMBUAT TOPENG.
TOPENG MUKA UNTUK MEMBENTUK TOPENG MUKA TKP
DENGAN BERBENTUK BUAH-BUAHAN -LOGIK
MENGGUNAKAN - MENGGUNAKAN PELBAGAI BAHAN MATEMATIK
PINGGAN UNTUK MENGHIAS PERMUKAAN
KERTAS TOPENG MUKA
ARAS 3
-MURID MENGHASILKAN TOPENG
MUKA
-MURID DAPAT MENYANYIKAN LAGU
BERTEMAKAN BUAH-BUAHAN
TEMPATAN
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

4 MENGENAL MENGENAL KRAF TRADISIONAL


KRAF -MENGETAHUI BAGAIMANA
TRADISIONAL ARAS 1 MENGGUNAKAN MANIK UNTUK
TAJUK: MENGHASILKAN RANTAI YANG MENARIK .
RANTAI MANIK -MENGENAL BAHAN BAHAN YANG
SESUAI UNTUK MEMBUAT RANTAI. -MURID DAPAT MENGGABUNGJALIN
AKTIVITI: BAHAN-BAHAN YANG LAIN -PEMBELAJARAN
MEMBUAT -MURID DAPAT MENGENALPASTI KONTEKSTUAL
RANTAI DENGAN PELBAGAI SAIZ DAN BENTUK RANTAI -MENIGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH
MENGGUNAKAN DAN MENGGUNAKAN BAHAN UNTUK -
MANIK DAN -MURID MEMHAMI BAHAWA RANTAI MEMBUAT RANTAI YANG MENARIK. KONSTRUKTIVISME
BAHAN ADALAH PERHIASAN DIRI
TERBUANG -MENINGKATKAN KEMAHIRAN KBKK
ARAS 2 KOORDINASI MOTOR HALUS -KREATIF
( HIASAN DIRI ). -MENGGUNAKANMANIK DAN LAIN-
LAIN BAHAN ASAS UNTUK
MENGHASILKAN RANTAI
-
ARAS 3.
-MURID DAPAT MENGHASILKAN
PELBAGAI SAIZ DAN BENTUK RANTAI
-MURID DAPAT MEMPERAGAKAN
RANTAI
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

5 MENGGAMBAR. MENGGAMBAR
- MELUKIS DAN MEWARNA -PEMBELAJARAN
TAJUK: ARAS 1 BERDASARKAN PEMERHATIAN . KONTEKSTUAL
- MEMBANDING BEZA HASIL LUKISAN
AKTIVITI: - MENYEDARI WUJUDNYA RUPA . KBKK
FIZIKAL DI PERSEKITARAN . - BANDING
ARAS 2 BEZA
- MENILAI
( LUKISAN ) - MENGHASILKAN GAMBAR
DENGAN MENGGUNAKAN
PELBAGAI BAHAN SERTA -
TEKNIK SETELAH MEMBUAT KONSTRUKTIVISME
PEMERHATIAN.
- MENYATA DAN MEMPAMERKAN TKP
HASIL KERJA SENDIRI. -VERBAL
- MENGUMPUL HASIL KERJA. LINGUISTIK.

6 MEMBUAT MEMBUAT CORAK & REKAAN.


CORAK & ARAS 1 -MEMAHAMI DAN DAPAT PEMBELAJARAN
REKAAN. MENYENARAIKAN BAHAN ALAM YANG KONTEKSTUAL
TAJUK: -MENCORAK DENGAN MENGGUNAKAN DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI CAPAN.
PELBAGAI ALAT, BAHAN DAN TEKNIK . -MENGHASILKAN REKAAN CORAK YANG KBKK
AKTIVITI ARAS 2 MENARIK DARIPADA CAPAN. -KREATIF
-MEMBUAT
-MENGOLAH BAHAN ALAM DAN GAMBARAN
KUTIPAN YANG BOLEH DIJADIKAN MENTAL
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

( CAPAN ) MOTIF DALAM PENGHASILAN CORAK


SECARA KREATIF. KONSTRUKTIVISME
-MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL
KERJA SENDIRI. TKP
-MENGUMPUL HASIL KERJA SENDIRI. -VERBAL
LINGUISTIK
7 MEMBENTUK & MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MEMBUAT
BINAAN. ARAS 1
TAJUK: -MEMILIH BAHAN YANG SESUAI UNTUK
MENGHASILKAN BINAAN MUDAH. -MEMAHAMI KONSEP ORIGAMI. PEMBELAJARAN
AKTIVITI ARAS 2 -MEMBUAT REKAAN SECARA LIPATAN DAN KONSTEKTUAL
- -MENGGUNAKAN BAHAN SESUAI GUNTINGAN.
UNTUK MEMBENTUK DAN -MENGHIAS REKAAN DENGAN TEKNIK KBKK
( ORIGAMI ) MEMBUAT BINAAN TAMPALAN SUPAYA CIPTAAN LEBIH -MENJANA IDEA
BERDASARKAN KEMAHIRAN: MENARIK. IKUT URUTAN
- MEMOTONG
- MENCANTUM
- MENAMPAL TKP
- MENGHIAS -KINESTETIK
- MENYUSUN -VISUAL RUANG

8 MENGENAL MENGENAL KRAF TRADISIONAL


& KRAF
9 TRADISIONAL ARAS 1
-MENGENAL MOTIF KRAF TRADISIONAL
TAJUK: YAGN SESUAI. -MEMAHAMI KONSEP ASAS MEMBUAT PEMBELAJARAN
-MENGENAL DAN MENEROKA BAHAN ANYAMAN. MASTERI
AKTIVITI ASAS DAN BAHAN GANTIAN SERTA -MENGHASILKAN ANYAMAN MUDAH
SIFATNYA UNTUK MENGHASILKAN BERDASARKAN BAHAN ASAS DAN BAHAN KBKK
( ANYAMAN ) KRAF. GANTIAN. -MENJANA IDEA.
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

-IKUT URUTAN
-GAMBARAN
MENTAL

TKP
- INTRAPERSO
NAL

KONSTRUKVISME
10 MENGGAMBAR MENGGAMBAR.
TAJUK:
ARAS 1
AKTIVITI
-MENGETAHUI DAN MENGENAL PASTI -MEMAHAMI KONSEP GOSOKAN. PEMBELAJARAN
(GOSOKAN ) ALAT , BAHAN DAN TEKNIK – REKNIK -MENGENAL PASTI BENTUK GEOMETRIDAN KONSTEKTUAL.
DALAM ASAS MENGGAMBAR MENYENARAIKAN BENTUK – BENTUK
BERDASARKAN BEBERAPA GEOMETRI DI PERSEKITARAN. KONSTRUKVISME
EKSPERIMEN. -MEMBUAT GAMBAR DENGAN OLAHAN
ARAS 2 JALINAN SECARA GOSOKAN. TKP
-VISUAL
-MENGHASILKAN GAMBAR DNGAN LINGUISTIK
MEMANIPULASI BAHAN YANG
BERASASKAN AIR, MINYAK DAN KBKK
BAHAN KERING. -KREATIF
ARAS 3 -ANALISA
-BANDING BEZA.
-MENGHASILKAN GAMBAR DENGAN
MENGGUNAKAN PELBAGAI BAHAN
SERTA TEKNIK SETELAH MEMBUAT
PEMERHATIAN.
-MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

KERJA SENDIRI.
-MENGUMPUL HASIL KERJA.
11 MEMBUAT MEMBUAT CORAK DAN REKAAN.
CORAK DAN
REKAAN. ARAS 1
TAJUK:
-MENCORAK DENGN MEGGUNAKAN
AKTIVITI PELBAGAI ALAT , BAHAN DAN TEKNIK. -MENGHASILKAN CORAK BERPUSAT DAN KONSTRUKTIVISME
BERULANG MELALUI PELBAGAI LIPATAN
DAN GUNTINGAN. KBKK
( LIPATAN DAN -MENGAWAL DAN MELATIH MOTOR HALUS -BANDING BEZA
GUNTINGAN ) MENERUSI KEGIATAN LIPATAN DAN -MENJANA IDEA.
GUNTINGAN.
12 MEMBENTUK & ARAS 1
& MEMBUAT
13 BINAAN. -MEMILIH BAAHAN YANG SESUAI -MENGETAHUI BAGAIMANA PEMBELAJARAN
TAJUK: UNTUK MENGHASILKAN BINAAN MENGGUNAKAN MANIK UNTUK KONTEKSTUAL
MUDAH. MELAKSANAKAN KERJA – KERJA SENI .-
AKTIVITI MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH KONSTRUKTIVISME
ARAS 2 DAN MENGGUNAKAN ALAT DAN BAHAN
UNTUK MEMBUAT GELANG ATAU RANTAI KBKK
( HIASAN DIRI ) -MENGGUNAKAN BAHAN KUTIPAN DAN TANGAN YANG MENARIK. -KREATIF
OBJEK ALAM YANG SESUAI UNTUK
MMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
BERDASARKAN KEMAHIRAN :
- MEMOTONG
- MENCANTUM
- MENAMPAL
- MENGHIAS
- MENYUSUN
-
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

14 MENGENAL MENGENAL KRAF TRADISIONAL.


& KRAF
15 TRADISIONAL. ARAS 1
TAJUK: -MENGENAL MOTIF KRAF TRADISIONAL - MEMBUAT RANGKA WAU DENGAN PEMBELAJARAN
YANG SESUAI. BAHAN YANG SESUAI. KONTEKSTUAL
AKTIVITI -MENGENAL DAN MENEROKA BAHAN - MENYEDARI PERLUNYA IMBANGAN
ASAS DAN BAHAN GANTIAN SERTA DALAM PENYEDIAAN RANGKA WAU. KONSTRUKTIVISME
SIFATNYA UNTUK MENGHASILKAN - MENGHASILKAN CORAK BERTIMBAL
(WAU ) KRAF. YANG MUDAH UNTUK HIASAN WAU KBKK
- MENGHARGAI HASIL KERJA - KREATIF
ARAS 2 MELALUI PUISI.
-MENGGUNAKAN BAHAN ASAS DAN
BAHAN GANTIAN UNTUK
MENGHASILKAN KRAF MUDAH.

16 MENGGAMBAR. MENGGAMBAR
& TAJUK:
17 ARAS 1
AKTIVITI -MENGTAHUI DAN MENGENAL PASTI
ALAT,BAHAN DAN TEKNIK DALAM -MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENYUSUN PEMBELAJARAN
(KOLAJ ) ASAS MENGGAMBAR BERDASARKAN BAHAN KUTIPAN UNTUK MEMBUAT KONSTEKTUAL
BEBERAPA EKSPERIMEN. GAMBAR.
-MENYESUAIKAN BAHAN DENGAN RUPA KONSTRUKVISME
ARAS 2 OBJEK DALAM MENGGUBAH SECARA
-MENGHASILKAN GAMBAR DENGAN KOLAJ. TKP
MENGGUNAKAN DAN PELBAGAI -MEMPERKEMBANGKAN DAYA KREATIVITI -VISUAL
BAHAN SERTA TEKNIK MEMBUAT DALAM MEMBUAT HASIL KERJA. LINGUISTIK
PEMERHATIAN
-MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL KBKK
KERJA SENDIRI. -KREATIF
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

-ANALISA
-BANDING BEZA

18 MEMBUAT MEMBUAT CORAK & REKAAN


CORAK DAN
REKAAN. ARAS 1
TAJUK:
-MENGENALI DAN MELUKIS CORAK
AKTIVITI DENGAN MENGGUNAKAN MOTIF RUPA - MENGGUNAKAN CARA RESIS KBKK
ORGANIK DAN GEOMETRI. DALAM CORAK DAN REKAAN. -BNDING BEZA
(RESIS ) - MENINGKATKAN KEMAHIRAN
ARAS 2 PENGGUNAAN BAHAN YANG
-MENCORAK DENGAN MENGGUNAKAN BERLAINAN DALAM MEMBUAT PEMBELAJARAN
ALAT – ALAT ‘BAHAN ‘ DAN TEKNIK GAMBAR KONSTEKSTUAL
. - MENGGUNAKAN IDEA YANG
ARAS 3 DIPEROLEHI DARI PENEROAN
- MENGOLAH BAHAN ALAM DAN DALAM MEMBUAT CORAK.
KUTIPAN YANG BOLEH - MEMAHAMI RUANG LATAR DAN
DIJADIKAN MOTIF DALAM RUANG RUPA.
PENGHASILAN CORAK SECARA - BOLEH MENGHARGAI HASIL KERJA
KREATIF. SENDIRI DAN RAKAN SEBAYA.
- -MENYATA DAN MEMPAMERKAN
HASIL KERJA SENDIRI.
- -MENGUMPUL HASIL KERJA.
M. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

19 MEMBUAT & MEMBUAT & MEMBENTUK BINAAN.


& MEMBENTUK
20 BINAAN. ARAS 1
TAJUK:
-MEMILIH BAHAN YANG SESUAI UNTUK
AKTIVITI MENGHASILKAN BINAAN MUDAH. -MEMBINA MODEL KENDERAAN . TKP
ARAS 2 -MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN -VISUAL RUANG
-MENGGUNAKAN BAHAN KUTIPAN DAN MEMILIH DAN MENGGUNAKAN ALAT, -KINESTETIK
OBJEK DALAM YANG SESUAI UNTUK BAHAN,TEKNIK SERTA PROSES -INTERPERSONAL
(MODEL MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MENGHASILKAN SEBUAH MODEL
KENDERAAN) BERDASARKAN KEMAHIRAN : KENDERAAN.
- MEMOTONG -MENGHIAS MODEL KENDERAAN DENGAN KBKK
- MENCANTUM ALAT, BAHAN,TEKNIK YANG SESUAI --MENJANA IDEA
- MENAMPAL MENGHIAS SUPAYA LEBIH MENARIK
- MENYUSUN
PEMBELAJARAN
KONSTEKTUAL
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

21 – 22 Menggambar Pada akhir pembelajaran murid


Aras 1: dapat:- TKP:
Tajuk: Membuat gambar i) mengetahui dan • verbal
buah-buahan mengenalpasti alat, bahan a. menghasilkan gambar linguistic
tempatan. dan teknik dalam asas buah-buahan tempatan. • logic
menggambar. matematik
Teknik: Resis ii) mengumpulkan gambar buah- b. murid dapat menggunakan • visual ruang
buahan tempatan. warna dalam menggambar. • naturalis

Aras 2: c. murid dapat menggunakan


i) menghasilkan gambar buah- teknik resis dalam
buahan dari pelbagai saiz dan menggambar.
rupa dengan menggunakan
krayon.

Aras 3:
i) murid mewarnakan gambar
menggunakan teknik resis
(warna air).

23 – 24 Membuat Corak dan Pada akhir pembelajaran murid TKP:


Rekaan Aras 1: dapat:- • verbal
i) mengetahui dan linguistic
Tajuk: Membuat corak mengenalpasti alat, bahan dan a. menghasilkan corak kertas • intra personal
kertas pembalut teknik asas. pembalut hadiah dengan • visual ruang
hadiah. ii) menggumpulkan contoh- teknik capan. • ICT
contoh kertas pembalut
Teknik: Capan hadiah dan pamerkan. b. menggunakan kreativiti
mewarn
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

Aras 2:
i) mencorak dengan membuat
ukiran pada bahan-bahan
yang diperlukan.

Aras 3:
i) mengolah bahan alam dan
kutipan yang boleh dijadikan
motif dalam penghasilan
corak secara kreatif.

ii) menyatakan dan


mempamerkan hasil kerja
(Apresiasi Seni).

iii) mengumpulkan hasil kerja.

26 – 27 Membentuk dan membuat Pada akhir pembelajaran murid TKP:


Binaan. Aras1: dapat:- • verbal
linguistic
Tajuk: membuat hiasan i) memilih dan mengenalpasti a. mempelajari cara membuat • kontekstual
diri. (rantai bahan yang sesuai untuk rantai leher dengan teknik
leher). menghasilkan rantai. origami. KBKK:
• mengenalpasti
Teknik: Origami ii) memperlihatkan contoh- b. menggunakan bahan-bahan
contoh rantai leher yang telah kutipan dalam
dihasilkan. menghasilkan rantai leher.
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

Pada akhir pembelajaran murid


Aras 2. dapat:-

i) menggunakan bahan-bahan c. menggunakan bahan hasil


kutipan yang sesuai untuk kerja dalam kehidupan
membentuk dan membuat seharian.
rantai leher berdasarkan
kemahiran.
a. memotong
b. menggulung
c. menyusun
d. menghias

Aras 3:

i) menghasilkan rantai yang


berfungsi dengan teknik
origami.
Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

28, 29 – Mengenal Kraf Tradisional Aras 1: Pada akhir pembelajaran murid


30 i) mengenal motif kraf dapat:- TKP:
Tajuk: Hiasan Dinding. tradisional. • verbal
ii) mengenal dan meneroka a. menghasilkan hiasan linguistic
Teknik: Anyaman. bahan gentian serta sifatnya. dinding berbentuk • logic
iii) menunjukkan hasil-hasil anyaman. matematik
anyaman yang menarik. • kontekstual
b. mempelajari teknik
Aras 2: anyaman dengan KBKK:
i) menggunakan bahan gantian menggunakan bahan-bahan • menganalpasti
untuk menghasilkan kraf gantian. dan meneroka.
mudah.
ii) menerangkan motif yang
sesuai , contoh: mata bilis.

Aras 3:
i) menghasilkan kraf tradisional
mudah dengan hiasan
bermotifkan fauna secara
kreatif.
ii) membuat pernyataan tentang
hasil kerja.
iii) menggumpul dan
mempamerkan hasil kerja.

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

31 – 32 Menggambar Pada akhir pembelajaran murid


Aras 1: dapat:-
Tajuk: Menghasilkan i) mengenalpasti bahan-bahan,alat TKP:
gambar haiwan. dan teknik dalam a. menghasilkan gambar • verbal
menggambar haiwan. haiwan melalui teknik linguistic
Teknik: Kolaj ii) menunjukkan contoh-contoh kolaj. • kontekstual
gambar haiwan berwarna • intra-personal
yang menarik. b. mempelajari teknik kolaj • naturalis
dengan menggunakan • kinestetik
Aras 2: bahan-bahan yang
i) melengkapkan gambar pelbagai.. KBKK:
dengan teknik kolaj. • mengenalpasti
ii) memastikan kolaj dihasilkan c. menghargai hasil kerja
dengan teliti dan kemas. masing-masing.
Aras 3:
i) menghasilkan gambar dengan
menggunakan bahan yang
sesuai serta teknik setelah
membuat pemerhatian.
ii) menyata dan mempamerkan
hasil kerja sendiri.
iii) mengumpulkan hasil kerja.

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

33 – 34 Corak dan Rekaan Pada akhir pembelajaran murid


Aras 1: dapat:-
Tajuk: Menghasilkan i) menerangkan penggunaan TKP:
corak bentuk pelbagai jenis garisan untuk a. menghasilkan corak • verbal
geometri. menghasilkan corak secara geomatri melalui teknik linguistic
terancang. garisan dan gurisan. • logic
Teknik: Garisan dan ii) mengenal bahan dan teknik matematik
gurisan. dengan menggunakan motif b. mempelajari teknik garisan • intra-personal
geometri. dan gurisan. • naturalis
• kontekstual
Aras 2: c. menggunakan kreativiti • visual ruang
i) mewarnakan latar belakang dalam penghasilan seni.
corak dengan warna yang KBKK:
sesuai. • mencirikan
ii) mewarnakan keseluruhan
kertas kali ke-2.
iii) menghasilkan corak geometri
dengan teknik garisan dan
gurisan.

Aras 3:
i) menggunakan kreativiti untuk
mencantikkan corak
(pembingkaian).
ii) mempamerkan
hasil kerja sendiri.

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

35, 36 – Membentuk dan membuat Aras 1: Pada akhir pembelajaran murid


37 Binaan. i) mengenalpasti bahan dan dapat:-
alatan yang sesuai untuk TKP:
Tajuk: Membentuk menghasilkan binaan. a. menghasilkan sebuah kotak • verbal
bekas pencil. ii) menunjukkan bekas-bekas pencil yang mudah. linguistic
binaan yang telah dihasilkan • kontekstual
Teknik: Model sebagai contoh. b. menggunakan hasil kerja • logic
Aras 2: dalam kehidupan seharian. matematik
i) menggunakan bahan yang • visual ruang
sesuai untuk membuat binaan
berdasarkan
a. memotong KBKK:
b. mencantum • mencirikan
c. menampal
d. menghias
e. menyusun
f. reka letak
Aras 3:
i) menghasilkan bekas pencil
dengan menggunakan kertas
tebal dan mencorakkan
mengikut kreativiti.
ii) membuat pameran dan
persembahan hasil kerja.
iii) mengumpulkan hasil kerja.

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P

38, 39 – Mengenal Kraf Tradisional Pada akhir pembelajaran murid


40 dapat:-
Tajuk: Menghasilkan
Pasu hiasan. Aras 1: a. menghasilkan sebuah pasu TKP:
i) mengenalpasti alat dan bahan- hiasan dengan teknik • verbal
Teknik: Luakan dan bahan untuk menghasilkan luakan dan picitan. linguistic
picitan. pasu hiasan. • kontekstual
ii) meneroka bahan asas dan b. menghasilkan corak pada • visual ruang
bahan gentian serta sifatnya pasu hiasan secara kreatif. • naturalis
dalam hasilan kraf.
Aras 2: KBKK:
i) menggunakan bahan gentian • membuat
(plastersin) untuk pilihan
menghasilkan pasu.

Aras 3:
i) menghasilkan pasu dengan
membuat hiasan corak flora
secara kreatif.
ii) membuat pernyataan tentang
hasil kerja sendiri.
iii) mengumpulkan hasil kerja.