Anda di halaman 1dari 16

BIODATA PEMILIK

Nama

TTL

Jen. Kelamin

: Laki-Laki / Perempuan*

Agama

Mata Pelajaran :
Alamat Rumah :

Motto Hidup

No. Contact

Email

Sukabumi, 2014
Pemilik,

______________________

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 1

TATA TERTIB PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
1.

Masuk kelas 5 (lima) menit sebelum jam pelajaran dimulai. Pelajaran


dimulai tepat pukul 07.00 WIB.
2. Membaca al-Quran sebelum mengawali pelajaran pertama, sesuai
dengan program sekolah
3. Siswa terlambat tidak dapat mengikuti pelajaran, kecuali mendapat
ijin dari guru piket
4. Mengikuti pelajaran dengan seksama, beretika dan berlandaskan
akhlaqul karimah
5. Menggunakan pakaian rapi dan sopan (pakaian sopan dimasukkan
bagis siswa laki-laki, dan untuk siswa perempuan dikeluarkan).
6. Diharuskan menggunakan peci hitam, bagi siswa laki-laki dan
kerudung bagi siswa perempuan.
7. Dilarang membawa senjata tajam, mengkonsumsi dan mengedarkan
NARKOBA, serta dilarang menggunakan perhiasan khusus bagi siswa.
8. Tidak meninggalkan ruangan kelas pada saat jam pelajaran
berlangsung, kecuali mendapat ijin dari guru mata pelajaran atau
guru piket.
9. Tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi (Handphone)
pada saat jam pelajaran berlangsung.
10. Diperbolehkan pulang sebelum waktunya, apabila ada hal-hal yang
mengharuskan pulang lebih awal; dilengkapi dengan surat ijin pulang
dari guru piket.
11. Bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib, akan dikenakan sanksi
yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh SMA IT At-Taisiriyah.
Nenggeng, Juli 2014
Kepala SMA IT At-taisiriyah
Ttd.
Hasbu Burhanudin, S.IP., S.Pd.I
Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 2

JADWAL PELAJARAN SMA IT AT-TAISIRIYAH


TAHUN PELAJARAN 2014 2015

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 3

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

Nama Siswa

JK
L/P

JULI
2 3

AGUSTUS
1 2 3 4

SEPTEMBER
1 2 3 4

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 4

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
OKTOBER
Urut
Induk
1 2 3 4
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

NOVEMBER
1 2 3 4

DESEMBER
1 2 3 4

JUMLAH
S I A

KET

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 5

DAFTAR NILAI / TUGAS PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

Nama Siswa

JK
L/P

JULI
2 3

AGUSTUS
1 2 3 4

SEPTEMBER
1 2 3 4

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 6

DAFTAR NILAI / TUGAS PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
OKTOBER
Urut
Induk
1 2 3 4
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

NOVEMBER
1 2 3 4

DESEMBER
1 2 3 4

JUMLAH

KET

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 7

CATATAN GURU MATA PELAJARAN


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

Nama Siswa

JK
L/P

CATATAN

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 8

CATATAN GURU MATA PELAJARAN

Mengetahui;
Kepala SMA IT At-Taisiriyah

Nenggeng, .. 20
Guru mata Pelajaran,

Hasbu Burhanudin, S.IP., S.Pd.I

__________________
Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 9

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

Nama Siswa

JK
L/P

JANUARI
1 2 3 4

FEBRUARI
1 2 3 4

MARET
1 2 3 4

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 10

DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

APRIL
2 3

MEI
2 3

JUNI
2 3

JUMLAH
S I A

KET

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 11

DAFTAR NILAI / TUGAS PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

Nama Siswa

JK
L/P

JANUARI
1 2 3 4

FEBRUARI
1 2 3 4

MARET
1 2 3 4

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 12

DAFTAR NILAI / TUGAS PESERTA DIDIK


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

APRIL
2 3

MEI
2 3

JUNI
2 3

JUMLAH

KET

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 13

CATATAN GURU MATA PELAJARAN


SMA IT AT-TAISIRIYAH
NOMOR
Urut
Induk
1. 1415.X.01
2. 1415.X.02
3. 1415.X.03
4. 1415.X.04
5. 1415.X.05
6. 1415.X.06
7. 1415.X.07
8. 1415.X.08
9. 1415.X.09
10. 1415.X.10
11. 1415.X.11
12. 1415.X.12
13. 1415.X.13
14. 1415.X.14
15. 1415.X.15
16. 1415.X.16
17. 1415.X.17
18. 1415.X.18
19. 1415.X.19
20. 1415.X.20
21. 1415.X.21
22. 1415.X.22
23. 1415.X.23
24. 1415.X.24
25. 1415.X.25
26. 1415.X.26
27. 1415.X.27
28. 1415.X.28
29. 1415.X.29
30. 1415.X.30
31. 1415.X.31
32. 1415.X.32
33. 1415.X.33
34. 1415.X.34

Nama Siswa

JK
L/P

CATATAN

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 14

CATATAN GUU MATA PELAJARAN

Mengetahui;
Kepala SMA IT At-Taisiriyah

Nenggeng, .. 20
Guru mata Pelajaran,

Hasbu Burhanudin, S.IP., S.Pd.I

__________________
Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 15

Buku Absensi Siswa SMA IT At-Taisiriyah 2014 | 16

Anda mungkin juga menyukai