Anda di halaman 1dari 14

SOP RETRIBUSI SEWA ALAT-ALAT BERAT PADA UPTD ALAT BERAT DAN LAB.

KONTRUKSI
PELAKSANA
No.

AKTIVITAS

Rekanan/Penyewa
Alat Berat

Bendahara
Pembantu
Penerima

MUTU BAKU

Ka. TU UPTD

Ka.UPTD

Bendahara
Penerima

Persyaratan

Waktu

Output

10

mulai
mulai

Penyewa/Rekanan meminta taksiran biaya sewa kepada Bendahara


Pembantu Penerima UPTD

Permohonan taksiran biaya


sewa

5 menit

Taksiran biaya sewa

Bendahara Pembatu Penerima UPTD Memberikan taksiran biaya


sewa kepada Rekanan

Taksiran biaya sewa

5 menit

Taksiran biaya sewa

Penyewa/Rekanan membayar taksiran biaya sewa kepada Bendahara


Pembantu Penerima UPTD

Taksiran biaya sewa

5 menit

SKR

Bendahara Pembatu Penerima UPTD Membuat Setoran SKR dan


melaporkan kepada Kasubag TU UPTD

SKR

15 menit

SKR

Kepala subag TU UPTD memarap dan mengoreksi tanda setoran


apabila sudah betul dilaporkan kepada Kepala UPTD untuk
ditandatangani,apabila ada kesalahandikembalikan kepada
Bendahara Pembantu Penerima

SKR

5 menit

SKR

Tidak

Ya

Kepala UPTD Menandatangai surat Setoran untuk diserahkan kepada


Rekanan dan disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas

SKR

15 menit

SKR dan salinannya

Bendahara Penerima Dinas menerima setoran dan membubuhkan


cap dan tandatangan sebagai bukti penyetoran kepada Kasubag TU
UPTD

SKR

30 menit

SKR

Kasubag TU UPTD membuat laporan penerimaan retribusi sewa Alat


Berat kepada Kepala UPTD

SKR

45 menit

Laporan Penerimaan Retribusi

Kepala UPTD menandatangani laporan penerimaan retribusi sewa


Alat Berat dan menyerahkan berkas keapada KaSubag.TU

Laporan Penerimaan Retribusi

15 menit

Laporan Penerimaan Retribusi

Kasubag TU UPTD mengarsipkan

Laporan Penerimaan Retribusi

10 menit

Arsip

10

`
selesai
selesai

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan
11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14.
15.
16.
17.
18.

Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

mulai
mulai

selesai
selesai

Ka UPTD menadatangai Laporan Penerima Reetribusi Sewa Alat


Berat dan mengembalikan krepada Kasuga TU UPTD untuk diarsipkan

Membuat Surat Tugas

15 menit

Surat Tugas

Ket.

11

ksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatasinya

ng berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan

Tidak
Ya

SOP SEWA ALAT-ALAT BERAT PADA UPTD ALAT BERAT DAN LAB. KONTRUKSI
PELAKSANA
No.

AKTIVITAS

Rekanan
3

Kepala Dinas

Sekertaris

MUTU BAKU

Kepala UPTD

Kasubag TU UPTD

Pengurus Alat

Operator

Persyaratan

Waktu

10

mulai
mulai

Rekanan /Calon Penyewa mengajukan surat Permohonan


Sewa Alat Berat kepada Kepala Kepala Dinas DPUPESDM

Surat Permohonan
Sewa

15 menit

Kepala Dinas Mengeluarkan Disposisi untuk ditindak lanjuti


oleh Sekertaris Dinas

Surat Disposisi

10 menit

Sekertaris Dinas menindaklanjuti Disposisi kepada Kepala


UPTD Alat-alat Berat

Surat Disposisi

10 menit

Kepala UPTD menerima Kartu Disposisi Permohonan Sewa


Alat dan menyerahkan kepada Ka.Subag TU UPTD

Surat Disposisi

10 menit

Kepala Subag. Tata Usaha menerima Surat Permohonan dan


disposisi, lalu menindak lanjuti dengan memerintahkan
kepada Pengurus Barang untuk mengecek keadaan Alatberat

Surat disposisi

5 menit

Pengurus Barang menerima kartu disposisi dan memberikan


laporan keadaan Alat Berat yang akan disewa kepada Kepala
UPTD

Surat Disposisi

20 menit

Kepala UPTD menerima laporan mengenai kondisi alat dan


memberikan keputusan persetujuan penyewaan Alat bila
menyetujui, maka memerintahkan Kasubag TU UPTD untuk
membuat surat perjanjian penyewaan alat dan Surat Tugas
kepada Operator,

Surat Disposisi

10 menit

Tidak
Ya

Kasubag TU UPTD membuat Surat Perjanjian Penyewaan Alat


untuk ditandatangani Pihak Penyewa dan Kepala UPTD,
Berita Acara Serah Terima Alat dan Barang serta Surat Tugas
kepada Operator

Surat Disposisi

45 menit

Rekanan dan Kepala UPTD Menandatangani Perjanjian sewa


dan Berita Acara Serah Terima Alat serta penandatanganan
Surat Tugas Operator

Surat Perjanjian Sewa


Peralatan dan Berita
Acara Serah Terima
Peralatan

15 menit

Operator melaksanakan Tugas Operational di lapangan


sesuai dengan Surat Tugas dan setelah selesai melakukan
pelaporan kepada pengurus barang

Surat Tugas

sesuai dengan lama


waktu kontrak

10

11

Pengurus Barang menerima laporan dari Operator dan


melaksanakan pengecekan kondisi alat setelah digunakan
dan melaporkannya kepada Kasubag TU UPTD

Laporan Pekerjaan

15 menit

12

Kasubag TU UPTD menerima laporan dari pengurus barang


dan membuat berita Acara Serah Terima Peralatan kembali
dalam kondisi baik untuk ditandatangani oleh Rekanan dan
Kepala UPTD

Laporan Pekerjaan

15 menit

13

Kepala UPTD dan Rekanan menandatangani Surat berita


Acara Serah Terima Peralatan selanjutnya menyerahkan
kepada Kasubag TU UPTD

Berita Acara Serah


Terima Peralatan

15 menit

14

Kasubag TU UPTD menerima Berita Acara Serah Terima


Peralatan Untuk diarsipkan

Berita Acara Serah


Terima Peralatan

10 menit

selesai
selesai

U
Output
11

Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat Perjanjian Sewa


Peralatan, Berita Acara
Serah Terima Peralatan
dan Surat Tugas
Operator

Surat Perjanjian Sewa


Peralatan dan Berita
Acara Serah Terima
Peralatan

Laporan Pekerjaan

Ket.
12

Laporan Pekerjaan

Berita Acara Serah


Terima Peralatan

Berita Acara Serah


Terima Peralatan

Pengarsipan

IDENTIFIKASI SOP
NAMA SKPD: UPTD ALAT-ALAT BERAT DAN LAB. KONSTRUKSI DPUPESDM KOTA CIREBON
BAGIAN/BIDANG

KA. UPTD ALAT-ALAT BERAT


DAN LAB.KONSTRUKSI

SOP

SOP RETRIBUSI SEWA ALATALAT BERAT PADA UPTD


ALAT BERAT DAN LAB.
KONTRUKSI

MUTU BAKU

AKTIVITAS

Persyaratan

Waktu

Output

Penyewa/Rekanan meminta taksiran biaya sewa kepada Bendahara Pembantu


Penerima UPTD

Permohonan taksiran
biaya sewa

5 menit

Taksiran biaya sewa

Bendahara Pembatu Penerima UPTD Memberikan taksiran biaya sewa kepada


Rekanan

Taksiran biaya sewa

5 menit

Taksiran biaya sewa

Penyewa/Rekanan membayar taksiran biaya sewa kepada Bendahara Pembantu


Penerima UPTD

Taksiran biaya sewa

5 menit

SKR

Bendahara Pembatu Penerima UPTD Membuat Setoran SKR dan melaporkan


kepada Kasubag TU UPTD

SKR

15 menit

SKR

Kepala subag TU UPTD memarap dan mengoreksi tanda setoran apabila sudah
betul dilaporkan kepada Kepala UPTD untuk ditandatangani,apabila ada
kesalahandikembalikan kepada Bendahara Pembantu Penerima

SKR

5 menit

SKR

Kepala UPTD Menandatangai surat Setoran untuk diserahkan kepada Rekanan dan
disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas

SKR

15 menit

SKR dan salinannya

Bendahara Penerima Dinas menerima setoran dan membubuhkan cap dan


tandatangan sebagai bukti penyetoran kepada Kasubag TU UPTD

SKR

30 menit

SKR

Kasubag TU UPTD membuat laporan penerimaan retribusi sewa Alat Berat kepada
Kepala UPTD

SKR

45 menit

Laporan Penerimaan
Retribusi

Kepala UPTD menandatangani laporan penerimaan retribusi sewa Alat Berat dan
menyerahkan berkas keapada KaSubag.TU

Laporan Penerimaan
Retribusi

15 menit

Laporan Penerimaan
Retribusi

Kasubag TU UPTD mengarsipkan

Laporan Penerimaan
Retribusi

10

Arsip

Ket.

IDENTIFIKASI SOP
NAMA SKPD: UPTD ALAT-ALAT BERAT DAN LAB. KONSTRUKSI
BAGIAN/BIDANG

KA. UPTD ALAT-ALAT BERAT DAN


LAB.KONSTRUKSI

SOP

SOP SEWA ALAT-ALAT BERAT PADA UPTD ALAT BERAT DAN


LAB. KONTRUKSI

AKTIVITAS

MUTU BAKU
Persyaratan

Waktu

Output

Rekanan /Calon Penyewa mengajukan surat Permohonan Sewa Alat Berat kepada Kepala
Kepala Dinas DPUPESDM

Surat Permohonan Sewa

15 menit

Surat Disposisi

Kepala Dinas Mengeluarkan Disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Sekertaris Dinas

Surat Disposisi

10 menit

Surat Disposisi

Sekertaris Dinas menindaklanjuti Disposisi kepada Kepala UPTD Alat-alat Berat

Surat Disposisi

10 menit

Surat Disposisi

Kepala UPTD menerima Kartu Disposisi Permohonan Sewa Alat dan menyerahkan kepada Surat Disposisi
Ka.Subag TU UPTD

10 menit

Surat Disposisi

Kepala Subag. Tata Usaha menerima Surat Permohonan dan disposisi, lalu menindak
lanjuti dengan memerintahkan kepada Pengurus Barang untuk mengecek keadaan Alatberat

Surat disposisi

5 menit

Surat Disposisi

Pengurus Barang menerima kartu disposisi dan memberikan laporan keadaan Alat Berat
yang akan disewa kepada Kepala UPTD

Surat Disposisi

20 menit

Surat Disposisi

Kepala UPTD menerima laporan mengenai kondisi alat dan memberikan keputusan
persetujuan penyewaan Alat bila menyetujui, maka memerintahkan Kasubag TU UPTD
untuk membuat surat perjanjian penyewaan alat dan Surat Tugas kepada Operator,

Surat Disposisi

10 menit

Surat Disposisi

Kasubag TU UPTD membuat Surat Perjanjian Penyewaan Alat untuk ditandatangani Pihak Surat Disposisi
Penyewa dan Kepala UPTD, Berita Acara Serah Terima Alat dan Barang serta Surat Tugas
kepada Operator

45 menit

Surat Perjanjian Sewa


Peralatan, Berita Acara
Serah Terima Peralatan
dan Surat Tugas Operator

Rekanan dan Kepala UPTD Menandatangani Perjanjian sewa dan Berita Acara Serah
Terima Alat serta penandatanganan Surat Tugas Operator

Surat Perjanjian Sewa Peralatan


dan Berita Acara Serah Terima
Peralatan

15 menit

Surat Perjanjian Sewa


Peralatan dan Berita
Acara Serah Terima
Peralatan

10

Operator melaksanakan Tugas Operational di lapangan sesuai dengan Surat Tugas dan
setelah selesai melakukan pelaporan kepada pengurus barang

Surat Tugas

11

Pengurus Barang menerima laporan dari Operator dan melaksanakan pengecekan


kondisi alat setelah digunakan dan melaporkannya kepada Kasubag TU UPTD

12

sesuai dengan lama


waktu kontrak

Laporan Pekerjaan

Laporan Pekerjaan

15 menit

Laporan Pekerjaan

Kasubag TU UPTD menerima laporan dari pengurus barang dan membuat berita Acara
Serah Terima Peralatan kembali dalam kondisi baik untuk ditandatangani oleh Rekanan
dan Kepala UPTD

Laporan Pekerjaan

15 menit

Berita Acara Serah Terima


Peralatan

13

Kepala UPTD dan Rekanan menandatangani Surat berita Acara Serah Terima Peralatan
selanjutnya menyerahkan kepada Kasubag TU UPTD

Berita Acara Serah Terima


Peralatan

15 menit

Berita Acara Serah Terima


Peralatan

14

Kasubag TU UPTD menerima Berita Acara Serah Terima Peralatan Untuk diarsipkan

Berita Acara Serah Terima


Peralatan

10 menit

Pengarsipan

Ket.

LAMPIRAN I :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN RETRIBUSI SEWA ALAT - ALAT BERAT

Pemerintah Kota Cirebon


Dinas PUPESDM Kota Cirebon

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

: 04 Agustus 2014
: 23 Agustus 2014
: Monday, September 01, 2014

Disahkan oleh

Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon

Ir.H.YOYON INDRAYANA, MT
NIP. 19660722 199301 1 001
SUB BAG TATA USAHA UPTD ALAT-ALAT BERAT DAN LAB. Nama SOP
KONSTRUKSI
Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
2. Perda N0.6
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Keterkaitan SOP
- SOP Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Peringatan

PENERIMAAN RETRIBUSI SEWA ALAT-ALAT BERA

Kualifikasi Pelaksana
- Memahami kegiatan program
- Menguasai komputer
- Memahami Peraturan Penerimaan Retribusi dan PAD SKPD

Peralatan/ Perlengkapan
- Komputer/printer
- Alat-alat tulis Kantor

Pencatatan & Pendataan

L PROSEDUR
ALAT - ALAT BERAT

4 Agustus 2014
3 Agustus 2014
onday, September 01, 2014
Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon

Ir.H.YOYON INDRAYANA, MT
NIP. 19660722 199301 1 001
PENERIMAAN RETRIBUSI SEWA ALAT-ALAT BERAT

an Retribusi dan PAD SKPD

LAMPIRAN I :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEWA ALAT - ALAT BERAT

Pemerintah Kota Cirebon


Dinas PUPESDM Kota Cirebon

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

: 04 Agustus 2014
: 23 Agustus 2014
: Monday, September 01, 2014

Disahkan oleh

Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon

Ir.H.YOYON INDRAYANA, MT
NIP. 19660722 199301 1 001
SUB BAG TATA USAHA UPTD ALAT-ALAT BERAT DAN LAB. Nama SOP
KONSTRUKSI
Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
2. Perda No. 6
Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah
Keterkaitan SOP
- SOP Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Peringatan

SEWA ALAT-ALAT BERAT

Kualifikasi Pelaksana
- Memahami kegiatan program/Kegiatan UPTD
- Menguasai komputer
- Memahami Peraturan Penerimaan Retribusi dan PAD SKPD

Peralatan/ Perlengkapan
- Komputer/printer

Pencatatan & Pendataan

L PROSEDUR

T BERAT

4 Agustus 2014
3 Agustus 2014
onday, September 01, 2014
Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon

Ir.H.YOYON INDRAYANA, MT
NIP. 19660722 199301 1 001
SEWA ALAT-ALAT BERAT

egiatan UPTD

an Retribusi dan PAD SKPD

Anda mungkin juga menyukai