Anda di halaman 1dari 2

KELAS

MASA
BIDANG

1A
BIL PELAJAR
30/30
7.45 8.45 PAGI
Sejarah dan
TAJUK
Perkembangan Seni
Apresiasi Seni
Lukis dan Seni Reka
Visual
di Malaysia
I. menggalurkan sejarah perkembangan seni visual di
Malaysia dan kepentingannya
Persepsi seni
Eksplorasi
Ekspresi seni
Apresiasi
(/)
seni
( )
seni
( )
( )
Murid boleh:
Menggalurkan perkembangan seni visual di Malaysia
(seni halus, seni reka dan seni kraf)
i. sejarah dan perkembangan
ii. tokoh dan karya
iii.pertubuhan dan persatuan
iv. institusi seni

OBJEKTIF
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU
MENGAJAR

Slaid sejarah dan contoh karya (seni halus, seni reka dan
seni kraf)
- Esah binti Said (seni kraf anyaman sisik kelah)
- Hashim Hassan(seni reka logo hari kebangsaan)
- Yusuf Gajahudin(seni halus seni catan gaya naif)

PENDEKATAN/STRAT
EGI

KBAT : menganalisis
maklumat

PEMBELAJARAN INKUIRI :
terbuka
/
terbimbing/berstuk
tur
pengesahan
Sejarah, Sains dan teknologi, bahasa, nilai murni
(menghargai jasa tokoh)
Persepsi seni visual

EMK
AKTIVITI

1. guru memaparkan maklumat ringkas sejarah dan


contoh karya seni halus, seni reka dan seni kraf
2. pelajar membuat perbincangan dalam kumpulan
3. pelajar membuat Sesi inkuiri terbuka maklumat yang
dipaparkan pada peta pemikiran/ i-think seni halus, seni
reka dan seni kraf
REFLEKS
I

Seramai 30/30 murid dapat menggalurkan perkembangan seni visual


di Malaysia.
Kekuatan : pelajar beri kerjasama yang baik dan positif dalam pdp
Kelemahan : tiada
Pembelajaran ini akan disambung pada pdp seterusnya. Murid-murid
telah diingatkan untuk mencari dan membawa maklumat tokoh,
karya serta sumbangan untuk aktiviti seterusnya.

STANDA
RD

1
3

2
3

3
-

4
-

5
-

6
-

PRESTAS
I