Anda di halaman 1dari 5

PENYEDIAAN TAPAK ASAS

PENGENALAN
Kerja-kerja menggali perparitan dan lubang-lubang adalah menjadi suatu perkara biasa dalam
sesuatu kerja binaan. Parit-parit biasanya dibuat untuk pembinaan asas, pemasangan paip-paip
saluran sanitasi serta pembinaan parit-parit longkang sementara lubang-lubang pula dibuat untuk
pembinaan asas pad, tangki najis, ruang penapis dan sebagainya.
Parit-parit atau lubang-lubang yang digali kadang-kadang perlu dibiarkan terbuka Untuk jangka
waktu yang lama sebelum ianya ditimbus semula. Oleh sebab itu sebagai langkah keselamatan
tebing-tebing penggalian tersebut perlu penyokongan sementara dengan tujuan:
a. Untuk melindungi para pekerja yang bekerja di dalamnya.
b. Untuk menahan tebing perparitan daripada runtuh dan menutup parit atau lubang
sebelum kerja-kerja pembinaan siap dijalankan atau tembok bawah tanah yang dibina
cukup kuat untuk menahan himpitan tanah jika tebing penggalian itu runtuh.
Untuk kerja-kerja yang boleh disiapkan serta-merta biasanya tebing-tebing parit tidak
memerlukan penyokongan sementara. Penyokongan tebing juga mungkin tidak diperlukan jika
tanah tebing penggalian itu cukup kuat serta dalamnya tidak melebihi 1.0m.
Kaedah penyokongan tebing perparitan adalah bergantung kepada sifat semulajadi tanah di mana
parit itu dibuat. Selain daripada itu factor-faktor seperti dalam parit, keadaan cuaca Dan lama
masa sesuatu kerja itu akan dijalankan perlu diambil kira. Ada empat kaedah menahan tebing
perparitan iaitu:
a. Untuk tanah keras
b. Untuk tanah yang mampat serta kukuh
c. Untuk tanah gembur
d. Untuk tanah lembik.
1.1 Kerja-kerja cerucuk dan korekan peparit
Apabila tapak binaan terdiri daripada tanah lembut dn keupayaan tanggungnya tidak mencukupi,
tindakan hendaklah diambil untuk menguatkan keadaan tanah. Alah satu daripada caranya ialah
menggunakn cerocok. Cerocok digunakan bersama satu jenis asas yang lain, biasanya alas tiang
ataupun rakit. Cerocok ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu: 1.Cerocok Tanggung
(Cerucuk tanggung hujung (End-bearing Pile) iaitu cerucuk di tahan oelh lapisan tanah keras
atau batu Cerocok ini dimasukkan ke dalam tanah sehingga lapisan tanah yang keras atau
lapisan batu yang berupaya menanggung bebannya. Cerocok-cerocok ini merupakan tiang-tiang

yang terletak pada tapak yang kukuh untuk menanggung kesemua beban bangunan. Beban
bangunan tersebut diagihkan terus ke atas tanah atau batu yang menyokongnya. Jarak dia antara
cerocok-cerocok berdasar kepada saiz cerocok Dan bahan yang digunakan.

2.Cerocok Geseran (Cerucuk geseran kulit ( Skin frictional Pile ) iaitu beban struktur di
tanggung oleh geseran kulit di seluruh permukaan cerucuk yang bersentuhan dengan tanah
Cerocok ini ditnggung oleh daya gesean diantar atanah dan permukaan cerocok. Oleh sebab itu
bahan yang digunakan untuk cerocok ini haruslah mempunyai permukaan yang kasar dan jarak
diantara cerocok-cerocok hendaklah dirapatkan mengikut sifat-sifat tanah dan bahan
cerocok.Oleh kerana banyak faktor-faktor yang di sebut diatas seperti kekuatan tanah dan lainlain adalah perkara yang relatif, maka kebanyakan cerucuk mempunyai kedua-dua sifat tanggung
hujung dan geseran kulit tetapi di dalam kadar yang berbeza-beza. Berdasarkan kepada kesan
yang dibawa oleh cerucuk kepada tanah, maka cerucuk boleh di bahagikan kepada : i.Cerucuk
tanpa anjakan (Non-Displacement Pile) seperti Bored, Micro Pile. ii.Cerucuk anjakan kecil
( small-Displacement Pile ) seperti H Pile, Sheet Pile, Pipe Pile, Concrete spun pile dan lainlain lagi iii.Cerucuk anjakan besar ( Large-Displacement Pile ) Contohnya Reinforcement
Concrete pile. Berdasarkan kepada jenis bahan cerucuk, pembahagian boleh dibuat seperti
diberikut : i.Cerucuk Bakau Saiz 3 atau 5 bulat Beban yang dibenarkan 3/2 1 tan Mesti
berada di bawah paras air bawah tanah yang minima. ii.Cerucuk kayu berubat ( Tanalised Timebr
Pile ) Saiz 5 x 5, 6 x 6 Jenis kayu : kempas & keruing Beban yang dibenarkan 8-15 tan
iii.Cerucuk konkrit bertetulang ( R.C. Pile ) Saiz 12 x 12, 14 x 14, 15 x 15 Beban yang
dibenarkan 42 65 tan iv.Cerucuk konkrit tegas dahulu Saiz 10 x 10, 12 x 12, 14 x 14, 16
x 16 Beban yang dibenarkan 45 110 v.Cerucuk keluli H Saiz 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12
Beban yang dibenarkan 50 150 vi.Cerucuk gerek tuang di tempat ( Cast Insitu Bored Pile ) Saiz
18 160 bulat Beban 60 1000 tan. Kesimpulan bahan-bahan yang digunakan untuk cerocok
adalah seperti berikut: Kayu kayu bakaru atau kayu lain yang terawet Konkrit tuang-dahulu
(bertetulang) Tuang disitu (Raymond, Franki Dan sebagainya) Rencam (composite) kayu atau
keluli (bahagian atas) Konkrit (bahagian atas) Keluli - Cerocok H, Cerocok paip, Cerocok
kepingan 2.Kerja Cerucuk Di Tapakbina Penanaman cerucuk adalah merupakan bidang kerja
yang terpenting sekali di dalam sesuatu projek. Ini adalah kerana sebaik sahaja ianya siap dan
asas ditimbus, kerja-kerja memperbaiki sukar dilakukan jika sekiranya terdapat kesilapan.
Keadaan menjadi lebih menyulitkan jika sekiranya kesilapan atau kerosakan disedari atau
berlaku apabila struktur telah didrikan. Walaupun penyelidikan tapak telah merumuskan panjang
cerucuk yang perlu ditanam di sesuatu projek, ianya mestilah diterima dengan cermat kerana di
dalam perihal kerja-kerja penanaman cerucuk, tidak semua ketentuan adalah muktamat. Oleh itu
kerja-kerja cerucuk selalunya dikategorikan sebagai Provisional di mana ukuran semula akan
dibuat apabila siap kerja nanti.Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut, penyeliaan ditapakbina
sebelum ini, hanya cerucuk R.C. keluli dan kayu akan disentuh memandangkan teknik
penanamannya adalah sama 3.Cerucuk Kayu Kayu bakau Dan kayu dari jenis kempas yang telah

diawet adalah diantara bahan yang digunakan dalam kerja-keja asas cerucuk. Ia sesuai sekali
digunakan bagi pembinaan bangunan yang kecil Dan tidak mempunyai bebanan yang tinggi.
Garis pusat kayu bakau yang akan digunakan kebiasaannya berukiuran 75mm hingga 125mm..
4.Cerucuk Konkrit bertetulang Boleh digunakan pada kebanyakan tapak dan keadaan tanah
kecuali di kawasan yang terlalu lembut dan kawasan yang mempunyai batu kapur. Mempunyai
ukuran 200 x 200 hingga 400 x 400 mm. 5.Cerucuk Keluli Terdiri dari keluli berbentuk huruf H
bentuk bulat sepeprti cerucuk paip Dan cerucuk kepingan. Bagi kerja-kerja penyambungan,
keluli jenis ini memerlukan pengimpalan pada bahagian atasnya bagi menambah panjang
cerucuk jenis ini supaya dapat mencapai tahap kedalaman yang dikehendaki. Sesuai sekali
digunakan pada kawasan yang terdapat batu kapur, walau bagaimanapun ia kurang digunakan
kerana haga yang mahal. Ia juga mempunyai ukuran 200 mm x 200 mm hingga 350mm x
350mm. 6.Kumpulan Cerucuk Penentuan kepupayaan cerucuk menanggug Dan menyebar
bebanan dari superstruktur banyak begantung kepada panjang cerucuk yang digunakan, keluasan
kerataan permukaannya Dan semestinya kekuatan yang terdapat pada tanah itu sendiri. Bagi
menjamin kesetabilan yang sempurna, cerucuk-cerucuk digunakan secara berkelompok atau
berkumpulan Dan ia begitu berkait rapat dengan bebanan yang dikenakan ke atasnya. Untuk itu,
pada permukaan atas cerucuk, dibina pula tetopi cerucuk berulang Dan memindahkan bebanan
tiang ke kepala cerucuk. 1.Bar Splicing / Butt Welding - Konkrit dipecahkan disekeliling cerucuk
sepanjang 30 kali saiz besi tetulang yang terbesar dan segala links dikeluarkan. Besi tetulang
yang baru kemudian disambung kepada yang lama dengan splicing, links yang baru dipasang
balik dengan jaraknya separuh dari jarak links dalam cerucuk asal. Kotak acuan dipasang semula
dan dikonkritkan dengan konkrit bancuhan yang sama. Jika besi baru hendak disambung dengan
butt welding, jarak konkrit yang perlu dipecahkan adalah 12. Di dalam kaedah ini, ketegakan
besi perlu diperhatikan. 2.Dowel berjoint / Plate Welding - Di dalam kaedah ini, cerucuk
sambungan disediakan dengan dowel bar yang boleh dimasukkan ke dalam paip yang ada di
cerucuk permulaan. Kepingan besi lembut dari kedua-dua cerucuk kemudian dilekatkan dengan
fillet di sekeliling. 3.Kepala cerucuk - Jenis kepala cerucuk yang biasa digunakan di dalam JKR
adalah : i)Flat Ended Shoe - Untuk tanah yang lembut ii)Cast Iron Shoe - Untuk tanah yang
sederhana dan keras iii)Rock Shoe - Untuk tanah yang keras dan berbatu

1.2 Kawalan serangga


Dalam keadaan semulajadi, semua bahan-bahan dari kayu yang terdapat di dalam bangunan
adalah terdedah kepada serangan seranga dan cuaca. Bahan-bahan kayu yang dapat bertahan
adalah kayu yang telah diawet ataupun yang telah diberikan rawatan-rawatan tertentu Untuk
mengelakkannya dari serangan musuh-musuhnya dan proses pereputan. Musuh-musuh hidup
yang sering menyerang kayu ialah anai-anai, kumbang dan kulat. Sementara musuh-musuh
bukan hidup adalah terdiri dari cuaca panas dan sejuk, hujan dan panahan matahari.

TUJUAN Melindungi struktur bangunan daripada dirosak oleh serangan Klasifikasi


Racun Kesemua racun serangga yang didaftarkan untuk penggunaan di Malaysia
mempunyai pelekat kod warna yang menunjukkan tahap keracunan bahan beracun itu 1.
Racun Kelas 1 Orang awam tidak dibenarkan menggunakannya, ia dikendalikan oleh
Kementerian kesihatan. 2. Racun Kelas 11 dan 111 Dibenarkan penggunaannya pada
orang awam tetapi dengan kawalan. Pelekat Warna Kelas Tahap keracunan Hitam Ia
Sangat beracun Merah Ib Tahap Keracunan tinggi Kuning II Tahap keracunan sederhana
Biru III Sedikit beracun (Tiada warna) IV - Contoh Bahan 1. PIPERTOX 870 Untuk
kulat. Ia mengandungi 84% Coper Oxycloride bahan enak cemar (pewangi badan) besifat
perekat istimewa. 2. MAPA MALATHIAN 84.3 Racun serangga jenis sentuhan berkesan
terhadap kutu, anai-anai, dan lain-lain serangga yang merayap. 3. CHEMICIDE 75+
Berkesan untuk pijat-pijat, lalat, jejentik, anai-anai, kutu anjing dan lain-lain. Kesemua
racun diatas mudah menyerap, warna yang menarik, tidak merosakkan bahan asal
bersifat kalis air dan tidak membantu pembakaran. Ia diproses dalam bentuk cecair,
serbok dan pepejal pihak yang bertanggungjawab dalam mengawalkannya ialah
Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertanian. Pihak pengedarnya pula ialah
Lembaga Pertubuhan Peladang, kedai Ubat/Farmasi/Kelinik kedai menjual barangbarang binaan (yang diberi kuaa oleh pihak Kerajaan). Keberkesanan tujuan ataupun
ciri-cirinya ialah: 1. Memusnah, membasmi dan menghindar musuh tanaman. 2.
Mencegah kemusnahan harta benda yang berpunca dari seangan serangga perosak. 3.
Mengurangkan pereputan & kulat. Penggunaan racun Serangga Dalam Industri Binaan. 1.
Ubat awet (diproses untuk tahan lama) Digunakan Untuk menahan luluhawa kimia dan
mekanikal (dihakis oleh agen tertentu seperti air, angina dan glasier/hancuran) 2. Cecair
berminyak Minyak yang biasa digunakan ialah seperti minyak kresot, pentaklorfenal,
kuprum nattenat dan zink nattent. Minyak kresot diperolehi daripada arang kayu dan
dicampur dengan minyak pembakar, sesuai digunakan pada kayu sepeprti bingkai pintu
tingkap dan pile cerucuk, Penggunaan minyak ini membuatkan kayu tersebut kalis air
sesuai juga Untuk kerja-kerja perabot. Kaedah Penggunaan 1. Direndam melalui proses
resapan. 2. Disapu 3. Disembur Pada kebiasannya ia dikendalikan oleh syarikat yang
diberi lisen Untuk menjalankan kerja kerja ini. Pihak merekalah yang bertanggungjawab
dalam melaksanakannya. Cara penggunaan Pada bangunan ia melalui tiga peringkat: 1.
Peringkat pertama Sebelum Foundation dipasang 2. Peringkat kedua Sebelum kerjakerja melantai 3. Peringkat ketiga sebelum kerja-kerja kerangka pintu dipasang.
Anggaran kos penyemburan Untuk satu bangunan bergantung kepada keluasan bangunan
tersebut. Contoh: Anggaran kos penyemburannya bangunan surau IKK Untuk tiga
peringkat ialah RM 3000.00 Keselamatan 1. Bahan-bahan aktif Untuk keselamatan dan
kemudahan, gunalah erosol racun serangga. Jangan cuba campurkan sendiri bahan komia
beracun pekat. 2. Simpan dengan Cermat a. Seperti juga rumusan racun serangga yang
lain. Rumusan erosol juga beracun. Ia hendaklah disimpan dan digunakan dengan cermat.
b. Simpan jauh daripada bahan makan dan minuman, ditempat yang tidak mudah dicapai
oleh kanak-kanak. c. Sembur dekat dengan sasarannya, seperti yang disyorkan oleh

pengilang. d. Semasa menyembur, jangan lupa memakai baju berlengan panjang dan
sepasang sarung tangan. Jika tiada sarung tangan, lapik tangan anda denan beg plastic
kosong Untuk melindunginya. e. Baca label dengan cermat dan patuhi semua arahannya.
3. Tanda-tanda keracunan a. Mual atau muntah b. Cirit-birit. c. Menyebabkan kerosakan
system saraf pusat yang menggakibatkan sawan. d. Koma dan sesak nafas. 4. Bantuan
kecemasan a. Ikhtiarkan suapaya pesakit tersebut muntah dan mengeluarkan semula
bahan racun. b. Sekiranya terkena mata cuci mata dengan air bersih selam 15 minit. c.
Terkena kulit menyebabkan melecur, basuh dengan air yang banyak bersama cucian
sabun (jarang belaku)

1.3 Pembinaan penyokong penahan peparit


1.4 Kerja konkrit mudah pada dasar peparit
1.5 Pembinaan penutup pada cerucuk

sediakan prosedur berkaitan dengan pembinaan penahan, konkrit asas dan penutup
konkrit

KERJA PENGGALIAN a) Perparitan perlulah digali mengikut saiz, aras dan cerun. b) Perparitan hendaklah
dielakkan dari terlebih gali, kerana ini akan mengakibatkan pemendapan tidak setara apabila bahan kambus
yang tidak sesuai digunakan. c) Mengikut amalan biasa, peparit digali 150mm kurang dari yang
dikehendaki. Bakinya akan digali sebelum kedap dibina. 8.6 PEMASANGAN LONGKANG KONKRIT a) Mutu
longkang yang hendak dipasang mestilah mengikut jenis, saiz dan dimensi yang telah ditentukan. b)
Pengalas konkrit atau lapis kedap perlulah dibina dengan sempurna mengikut cerun yang telah ditetapkan.
c) Cerun pengalas konkrit ini perlu disemak untuk memastikan aliran songsang' dan ponding' tidak terjadi.
d) Sambungan-sambungan perlulah dibuat lurus dan selari supaya pengaliran air tidak terganggu atau
tersekat. e) Ruang-ruang di celah longkang perlulah dimampat dengan sempurna supaya hakisan dan
pemendapan tanah dapat dikurangkan. 8.6 TAKUNGAN a) Takungan-takungan diperlukan di mana arah
aliran air cerun saliran bertukar. b) Jenis dan saiz takungan bergantng kepada rekabentuk dan juga
kegunaannya. c) Aras invert untuk takungan biasanya 150mm lebih rendah dari invert longkang keluar. Ini
adalah supaya takungan dapat berfungsi untuk menghalang kelajuan air dan seterusnya mengelakkan
hakisan