Anda di halaman 1dari 1

12.

0 PENUTUP
Adalah

sangat

diharapkan

melalui

program

yang

dirancang

ini

bakal melahirkan insan yang berjiwa kental , bersih dan bersemangat. Mempunyai
jati diri dan sifat ingin berdikari. Pihak jawatankuasa dengan seberapa daya
merancang dan berusaha untuk merealisasikannya . Apa yang paling penting
adalah kesungguhan para peserta itu sendiri melibatkan diri dengan aktiviti yang
telah disusun untuk mereka.
Melalui program ini juga , adalah diharapkan ianya berjaya dilaksanakan tanpa
berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan.

Dengan berakhirnya program ini juga nanti , segala bahan dan pengalaman serta
segala bentuk proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk
individu

atau

kumpulan

seterusnya

merancang

dan

mengelola

program

seumpama dengan lebih baik.Diharapkan program ini akan dapat dijalankan setiap
tahun mengikut kesesuaian masa,tenaga, dan peruntukan serta kelulusan dari
pihak pentadbir sekolah

Disediakan oleh,
oleh,
..

W MD ZAHIRUDDIN W ABDULLAH
Penyelaras Perkhemahan UB
Sekolah Kebangsaan Guntong Luar
Guntong Luar
Disediakan oleh,
oleh,

Disemak oleh,

Disahkan
.

EN YAHYA MAHAD
PK KoKurikulum
Sekolah Kebangsaan Guntong Luar

Disemak oleh,

PN CHE GAYAH CHE HAK


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan

Disahkan

..
.

W MD ZAHIRUDDIN W ABDULLAH PN ESHAH HARUN


PN CHE GAYAH CHE HAK
Penyelaras Program Motivasi
PK Pentadbiran
Guru Besar
0
Sekolah Kebangsaan Guntong Luar
Sekolah Kebangsaan Guntong Luar
Sekolah
Kebangsaan
Guntong Luar