Anda di halaman 1dari 8

UNIT 3 : MIKROORGANISMA

EKSPERIMEN 1
Tujuan : Membuktikan yis bernafas dan membebaskan gas
Alat dan Bahan : Botol plastic , sudu kecil, sudu besar, benang , pembaris , air suam , belon,
Yis dan gula.
Pemerhatian / Keputusan :

Masa (minit)

Diameter belon (cm)

Soalan :
1. Apakah perubahan yang dapat diperhatikan ?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Nyatakan inferens (sebab) kamu tentang perubahan yang diperhatikan.
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Mengapakah gula digunakan dalam penyiasatan ini ?
______________________________________________________________________________
4. Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat ?
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan mikroorgansma ?
____________________________________________________________________________

SOALAN KBAT
-

Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam ?


____________________________________________________________________

EKSPERIMEN 2
Tujuan : Memerhati mikroorganisma bergerak
Alat dan bahan : Mikroskop, penitis, slaid kaca, sisip kaca, bikar, piring petri , kertas turas dan air kolam

UNIT 3 : MIKROORGANISMA
Pemerhatian / Keputusan :
-

Lakarkan Mikrob yang diperhatikan :

Soalan
1. Berikan inferens berdasarkan pemerhatian yang kamu peroleh dalam air kolam ketika
menggunakan mikroskop .
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Nyatakan kesimpulan kamu dalam penyiasatan ini.


___________________________________________________________________________

EKSPERIMEN 3

Tujuan : Membuktikan kulapuk bertumbuh


Alat dan bahan : Plastik lutsinar, penyembur air , roti dan air

Keputusan / Pemerhatian :

UNIT 3 : MIKROORGANISMA
Selepas seminggu
Roti
A

Perubahan Saiz

Warna kulapuk

B
C

Soalan
1. Apakah bukti yang menunjukkan kulapuk bertumbuh ?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Nyatakan kesimpulan kamu daripada penyiasatan ini.


______________________________________________________________________________

SOALAN KBAT
-

Mengapakah berlaku perubahan warna pada kulapuk ? Jelaskan


______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

FAKTOR PERTUMBUHAN MIKROB

Tujuan : Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma


Alat dan bahan : 1 biji buah jambu (dipotong 10) , beg plastik , 50 ml larutan gula , 50 ml cuka,
Pam vakum, pengering rambut
Faktor

Beg
plastik

Keadaan beg plastik yg mengandungi


kepingan jambu (Buku Teks m/s 31)

Pemerhatian (Selepas 1 minggu)

UNIT 3 : MIKROORGANISMA
A
A1

Udara

B
B1

Air

C
Nutrien

C1
D

Keasidan

D1
E
E1

Suhu

SOALAN
1. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kulat bertumbuh pada buah jambu batu ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Apakah kaedah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan buah jambu bat daripada rosak
______________________________________________________________________________
3. Apakah kesimpulannya ?
______________________________________________________________________________

KESAN BURUK MIKROORGANISMA (PETA BUIH i-Think)

UNIT 3 : MIKROORGANISMA

FAEDAH DAN KEGUNAAN MIKROORGANISMA (PETA DAKAP i-Think)

UNIT 3 : MIKROORGANISMA

JOM HIDUP SIHAT !!!!

Amalan hidup yang sihat dapat mengelakkan dan mencegah kita daripada penyakit berjangkit.
Nyatakan 6 langkah-langkah untuk mencegah penyakit berjangkit. Bina peta buih untuk menerangkan
jawapan anda.

UNIT 3 : MIKROORGANISMA

JOM HIDUP SIHAT !!!!


Nyatakan 4 punca dan 4 tanda-tanda bagi penyakit berjangkit berikut . Gunakan Peta
i-Think pelbagai alir berikut.

Punca Punca

Kesan

Penyakit berjangkit

UNIT 3 : MIKROORGANISMA

1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________