Anda di halaman 1dari 7

UJIAN 1 2013 SK MAMBAU DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 Nama : _________________ Jawab semua soalan.

Tahun : ____________

Ali 20 kg
1) Siapakah yang paling berat?

Abu 30 kg

Ah Meng 25 kg

2) Siapakah yang paling ringan?

Susun ketinggian murid-murid dari yang rendah kepada yang tinggi dengan nombor 1 hingga 5.

(8 markah)

2. Isikan jawapan di tempat kosong berdasarkan perkataan yang diberikan.

Kepentingan keperluan asas kepada haiwan

*Berseronok

*Melindungi diri daripada musuh *Membiak

*Mencari musuh * Membesar

* Melindungi diri daripada cuaca yang melampau

( 4 markah)

2. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

keracunan berkhasiat penyakit

pernafasan

kotor

1. Kita mesti mendapatkan makanan yang ____________________ . 2. Udara, air, makanan dan tempat perlindungan yang _______________ tidak baik untuk kesihatan kita. 3. Udara yang tercemar akan mengganggu _________________ kita. 4. Mengambil air dan makanan yang tercemar akan menyebabkan kita mengalami _______________________. 5. Tempat tinggal dan persekitaran yang kotor boleh menyebarkan

________________.

( 10 Markah)

3. Tandakan (/) pada gambar yang bersih dan tandakan (X) tidak bersih

pada gambar yang ( 8 markah)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Kelaskan jenis makanan yang diberi mengikut kumpulan makanan .

Roti Nasi Betik Anggur

keju ayam sawi kacang panjang

telur susu epal biskut

Memberi tenaga

Membantu tumbesaran

Membantu menjaga kesihatan

(12 Markah)

5. Warnakan kepentingan keperluan asas kepada manusia

1. Makanan

kesihatan dan tumbesaran

Majlis kenduri

2. Air

menghilangkan dahaga

membasuh kereta

3. Udara

meniup belon
5

bernafas

4. Tempat Perlindungan

Berlindung dari bahaya

kecantikan dan perhiasan

( 8 markah)
Disediakan Oleh : Disemak Oleh : Disahkan Oleh :

_________________ (MOHD DZUL FAZDLI) GURU SAINS SK MAMBAU

_________________ (YUSLINA MD YUSOF) KETUA PANITIA SAINS SK MAMBAU

_____________________ (MARIA TEOH WAI CHING) GURU BESAR CEMERLANG SK MAMBAU

Anda mungkin juga menyukai