Anda di halaman 1dari 51

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5 2015

Minggu : 1 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA REFLEKSI/CATATA
STANDARD PEMBELAJARAN
PELAJARAN N

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.1.1 Uns 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
ur Seni 1.2.1.1 TMK
Minggu : 1.1.1.1 1.2.1.2 Kreativiti, inovasi,
1.1.1.2 Dan Nilai Murni
Hari : 1.1.1.3 1.2.2 Proses
Teknik Bahan Bantu
Masa: 1.1.2 Prinsip 1.2.2.1 Belajar
Rekaan 1.Contoh Lukisan,
Bidang: Menggambar 1.1.2.1 (Teknik Contoh gambar
(Lukisan) 1.1.2.2 titik)
2.Media:
Tema : Alam Semula jadi
Kertas lukisan
Pensel, pen
Tajuk : Bunga marker
atau pen gel atau
pen
teknikal.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid
yang tidak
mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual


dalam penghasilan
lukisan bunga.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan lukisan bunga.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya.
(EK1).
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara
melakar serta menggunakan teknik titik .(EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan karya

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard
kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 2 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.3 1.4
Pendidikan Seni Visual Ekspresi Apresiasi EMK
Kreatif Seni Keusahawanan,
Tahun 5 (EK1 - EK 5)
1.3.1 1.4.1 TMK
Minggu : 1.3.2 1.4.2
1.3.3 1.4.3 Kreativiti, inovasi,
Hari : Dan Nilai Murni

Masa: Bahan Bantu


Belajar
Bidang: Menggambar 1.Contoh Lukisan,
(Lukisan) Contoh gambar

2.Media:
Kertas lukisan
Pensel, pen marker
atau pen gel atau
pen
teknikal.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
Tema : Alam Semula jadi bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
Tajuk : Bunga
akan datang.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dalam komputerdan bersoaljawab mengenai
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya lukisan dengan
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan
teknik. (EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 3 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
Seni 2.2.1.1 TMK
Minggu : 2.1.1.1 2.2.1.2
2.1.1.2 Kreativiti, inovasi,
Hari : 2.2.2 Proses Dan Nilai Murni
dan
2.1.2 Prins
Masa : Teknik Bahan Bantu
ip
2.2.2.1 Belajar
Rekaan
Bidang: Membuat Corak 1. Contoh hasil karya
2.1.2.1
dan Rekaan (Corak 2. Media: berus
2.1.2.2 (Catan
terancang catan) lukisan,
2.1.2.3 basah atas
palet, acuan
kering )
Tema: Objek Buatan berbentuk
Manusia geometri atau
Objektif Pembelajaran : organic,
Tajuk: Pembalut Kotak Tisu Pada akhir pembelajaran murid dapat: kertas lukisan, cat
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual air,
yang ada pada corak terancang teknik catan. cat poster.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya.
Refleksi
Seramai ___ /___
orang murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya ____ orang murid
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab yang tidak
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh menguasai akan
karya.(EK1) diberi bimbingan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan dalam sesi
cara menghasilkan karya.(EK 2) pembelajaran akan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam datang.
penghasilan karya. (EK 2, EK3)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.
(EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan
corak teknik catan berdasarkan dua Standard Kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 4 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1 - EK5), TMK
2.3.2 2.4.2
MInggu: 2.3.3 2.4.3 Kreativiti, inovasi,
2.3.4 Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu
Masa : Belajar
1. Contoh hasil karya
Bidang: Membuat Corak 2. Media: berus
dan Rekaan (Corak lukisan,
terancang catan) palet, acuan
berbentuk
Tema: Objek Buatan geometri atau
Manusia organic,
kertas lukisan, cat
Tajuk: Pembalut Kotak Tisu air,
cat poster.

Refleksi
Seramai ___ /___
orang murid dapat
mencapai objektif
yang ditetapkan.

____ orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan
dalam sesi
pembelajaran akan
datang.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
dalam komputer dan bersoaljawab mengenai
bahasa seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni visual, media, proses dan teknik.
(EK3,EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan
corak teknik catan(basah atas kering) berdasarkan empat
Standard Kandungan.
Minggu : 5 Hari : ....................
Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni
EMK
Tahun: 5 3.1.1Unsur 3.2.1 Media Keusahawanan,
Seni 3.2.1.1 (EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
Minggu : 3.1.1.1 3.2.1.2 TMK
3.1.1.2 Kreativiti, inovasi,
Hari : 3.1.1.3 3.2.2 Proses Dan Nilai Murni
Teknik
Masa: Bahan Bantu
3.1.2 Prinsip
Belajar
Rekaan 3.2.2.1
Bidang: Membentuk dan 1.Contoh arca timbul
3.1.2.1
Membuat Binaan
3.1.2.2 ( Teknik
(Arca Timbul-
acuan ) 2.Media:
acuan)
Kotak, model 3D
dan
Tema : Objek Buatan
alat lain yang
Manusia
sesuai.
Plaster of Paris atau
tanah liat, cat
poster dan
bahan yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran :
Tajuk : Magnet Hiasan
(Fidge
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
Magnet)
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada arca timbul teknik acuan.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan arca timbul.

Aktiviti PdP

1. Guru mempamerkan contoh arca timbul


menggunakan komputer dan bersoal jawab
tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan arca timbul (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan arca timbul (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan arca
timbul teknik acuan.(EK3, EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat arca
timbul menggunakan teknik acuan berdasarkan dua
standard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 6 Hari : ................. Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun: 5 3.3.1 3.4.1 (EK1- EK5),
3.3.2 3.4.2 Kreativiti, inovasi,
Minggu : 3.3.3 3.4.3 Dan Nilai Murni

Hari : Bahan Bantu


Belajar
1.Contoh arca timbul

2.Media:
Kotak, model 3D
dan
alat lain yang
sesuai.
Masa: Plaster of Paris atau
tanah liat, cat
Bidang: Membentuk dan poster dan
Membuat Binaan bahan yang sesuai.
(Arca Timbul-
acuan)

Tema : Objek Buatan


Manusia

Refleksi
Tajuk : Magnet Hiasan
seramai ../... orang
(Fidge
murid dapat
Magnet)
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Murid menghasilkan arca timbul dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual,media,proses
dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menggunakan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP

1. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan


karya. (EK1, EK 2)
2. Murid menghasilkan arca timbul j dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan
teknik dengan betul.(EK3,EK4)
3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berdasarkan bahasa seni visual.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk
dan membuat binaan arca timbul berdasarkan empat
standard kandungan.
Minggu : 7 Hari : ....................
Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Kreativiti dan inovasi,
Tahun: 5 4.1.1 Unsur 4.2.1 Media Keusahawanan
Seni (EK1,EK2,EK3 EK5) ,
Minggu : TMK dan Nilai Murni
4.2.1.1
4.1.1.1
Hari : Bahan Bantu
4.2.1.2 Belajar
Masa: 4.1.1.2 1. Contoh tekat
4.2.2 2. Media :
Bidang: Mengenal Kraf Proses gunting,jarum,ra
Tradisional dan m dan alatan lain
4.1.2 Prins
(Tekat-motif flora ) Teknik yang sesuai,
ip
mounting board,
Rekaan
Tema : Alam Semula Jadi kain baldu atau
4.2.2.1
kain yang sesuai,
( Teknik-
4.1.2.1 benang, bahan
Tajuk : Kipas Hiasan tekat )
lain yang sesuai.
4.1.2.2
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
yang ada pada tekat.
2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan tekat.
Aktiviti PdP

1. Guru mempamerkan contoh tekat menggunakan


komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni
visual yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan tekat(EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan tekat (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan tekat.
(EK3, EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tekat
berdasarkan dua standard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 8 Hari : ....................


Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.3 Ekspresi 4.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Kreativiti dan inovasi,
Tahun: 5 4.4.1 Keusahawanan
4.3.1
4.4.2 (EK1 - EK5) ,
4.3.2
Minggu : 4.4.3 TMK dan Nilai Murni
4.3.3
Hari : Bahan Bantu
Belajar
1. Contoh tekat
2. Media :
gunting,jarum,ra
m dan alatan lain
yang sesuai,
mounting board,
kain baldu atau
kain yang sesuai,
benang, bahan
lain yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
Masa: telah ditetapkan.

Bidang: Mengenal Kraf


.....orang murid yang
Tradisional
tidak mencapai
(Tekat-motif flora )
objektif akan diberi
bimbingan khas
Tema : Alam Semula Jadi
dalam sesi
pembelajaran yang
Tajuk : Kipas Hiasan akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Murid menghasilkan tekat dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer gurudan bersoaljawab
mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan tekat.
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan tekat dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual , media dan teknik dengan
betul.(EK3,EK4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tekat
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 9 Hari :.. Tarikh :


TAHUN/MASA/MATA STANDARD PEMBELAJARAN


REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.1.1 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
Unsur 1.2.1.1 TMK
Minggu : 1.2.1.2
Kreativiti, inovasi,
Seni
Hari : 1.2.2 Proses Dan Nilai Murni
1.1.1.1
Teknik
1.1.1.2
Masa: 1.2.2.1 Bahan Bantu
1.1.1.3
Belajar
1.1.1.4
Bidang: Menggambar Basah atas 1.Contoh catan
(Catan) kering
1.1.2 Prinsip
Rekaan 2.Media:
Tema : Alam Semula jadi
1.1.2.1 Kertas lukisan,
1.1.2.2 berus,
Tajuk : Pemandangan palet, cat air atau
cat
poster

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya Pemandangan di tepi pantai.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media,
proses serta teknik dalam menghasilkan catan.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara melakar serta mewarna Catan
Pemandangan . (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan catan.
(EK3)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik catan berdasarkan dua standard
kandungan.
PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 10 Hari :.. Tarikh :


TAHUN/MASA/MATA REFLEKSI/CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
PELAJARAN

1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.3.1 1.4.1 (EK1 - EK5), TMK
1.3.2 1.4.2
Minggu : 1.3.3 1.4.3 Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh catan

2.Media:
Kertas lukisan,
berus,
palet, cat air atau
cat
poster

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Masa: Objektif Pembelajaran :

Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid dapat :


(Catan) 1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media, proses dan teknik dengan
Tema : Alam Semula jadi betul
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
Tajuk : Pemandangan

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
catan. (EK1 EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK3,EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik catan berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 11 Hari :.. Tarikh :


TAHUN/MASA/MATA REFLEKSI/CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
PELAJARAN

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.1.1 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
Unsur 1.2.1.1 TMK
Minggu : 1.2.1.2
Kreativiti, inovasi,
Seni
Hari : 1.2.2 Proses Dan Nilai Murni
1.1.1.1
Teknik
1.1.1.2
Masa: 1.2.2.1 Bahan Bantu
1.1.1.3
Belajar
Bidang: Menggambar montaj 1.Contoh montaj
(Montaj)
1.1.2 Prinsip
2.Media:
Tema : Alam Semula jadi Rekaan
Kertas
1.1.2.1
lukisan,gunting
1.1.2.2
Tajuk : Pemandangan Dasar gam, gambar
Laut daripada
bahan bercetak.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya Pemandangan Dasar Laut
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media,
proses serta teknik dalam menghasilkan montaj.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan montaj. (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan montaj.
(EK3)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard
kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang


Minggu : 12 Hari :.. Tarikh :

TAHUN/MASA/MATA REFLEKSI/CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
PELAJARAN

1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.3.1 1.4.1 (EK1 - EK5), TMK
1.3.2 1.4.2
Minggu : 1.3.3 1.4.3 Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu
Masa: Belajar
1.Contoh montaj
Bidang: Menggambar
(Montaj)
2.Media:
Kertas
Tema : Alam Semula jadi
lukisan,gunting
gam, gambar
Tajuk : Pemandangan Dasar daripada
Laut bahan bercetak.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media, proses dan teknik dengan
betul
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
montaj.( EK1EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK3,EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik montaj berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 13 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
seni 2.2.1.1 TMK
Minggu : 2.1.1.1 2.2.1.2
2.1.1.2 Kreativiti, inovasi,
Hari : 2.1.1.3 2.2.2 Proses Dan Nilai Murni
dan
Masa: 2.1.2 Prinsip teknik BahanBantuBelajar
2.2.2.1 1. Contoh corak
Bidang: Membuat Corak tiupan
rekaan
dan Rekaan (Tidak Corak tidak
2.1.2.1
Terancang-Tiupan) terancang 2.Media:
tiupan. Alat:
2.1.2.2 Penyedut minuman,
Tema : Objek Buatan berus lukisan, palet
Manusia dan alatan lain yang
Objektif Pembelajaran : sesuai.
Tajuk : Tanglung Hiasan
Pada akhir pembelajaran murid dapat : Bahan:
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual Kertas lukisan, cat air
yang ada pada corak teknik tiupan. atau cat poster dan
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses bahan lain yang
serta teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan. sesuai.

Aktiviti PdP Refleksi


seramai ../... orang
1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik murid dapat
tiupan dan bersoal jawab mengenai bahasa seni mencapai
yang ada pada contoh karya dengan menggunakan objektif yang
komputer. (EK1) telah ditetapkan.
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat corak teknik tiupan (EK 2) .....orang murid yang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam tidak mencapai
penghasilan corak tiupan. (EK 2) objektif akan diberi
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak bimbingan khas
tiupan (EK 5) dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dan rekaan menggunakan teknik tiupan berdasarkan dua
standard kandungan .

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 14 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1 - EK5), TMK
2.3.2 2.4.2
Minggu : 2.3.3 2.4.3 Kreativiti, inovasi,
2.3.4 Dan Nilai Murni
Hari :
BahanBantuBelajar
1. Contoh corak
tiupan

2.Media:
Alat:
Penyedut minuman,
berus lukisan, palet
dan alatan lain yang
Masa: sesuai.

Bidang: Membuat Corak Bahan:


dan Rekaan (Tidak Kertas lukisan, cat air
Terancang-Tiupan) atau cat poster dan
bahan lain yang
sesuai.
Tema : Objek Buatan
Manusia

Tajuk : Tanglung Hiasan Refleksi


seramai ../... orang
muriddapatmencapai
objektif yang
telahditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak tiupan.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
corak tiupan dan bersoaljawab mengenai bahasa
seni yang ada pada karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak
tiupan. (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses
dan teknik yang betul.(EK 3,EK4)
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dan rekaan
menggunakan teknik tiupan berdasarkan empat standard
kandungan.
Minggu : 15 Hari : ................
Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 3.1.1Unsur 3.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
Seni TMK
Minggu :
3.2.1.1
Kreativiti, inovasi,
3.1.1.1
Hari : Dan Nilai Murni
3.1.1.2
3.2.1.2
3.1.1.3
Masa: Bahan Bantu
3.2.2 Proses Belajar
3.1.2
Bidang: membentuk dan Teknik 1.Contoh asemblaj
Prinsip
membuat binaan
(Asemblaj)
3.2.2.1 2.Media:
Rekaan
Gunting, gam,
Tema : Objek Buatan 3.1.2.1
-Binaan bahan
Manusia
(Asemblaj) kutipan dan alat
3.1.2.2 bahan
Tajuk : Lampu Meja yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya asemblaj.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan asemblaj.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat asemblaj lampu meja (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan asemblaj. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
asemblaj.(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
asemblaj
berdasarkan dua standard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 16 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 3.3.1 3.4.1 (EK1 - EK 5)
3.3.2 3.4.2 TMK
Minggu : 3.3.3 3.4.3
Kreativiti, inovasi,
Hari : Dan Nilai Murni

Masa: Bahan Bantu


Belajar
Bidang: membentuk dan 1.Contoh asemblaj
membuat binaan
(Asemblaj)
2.Media:
Gunting, gam,
bahan
kutipan dan alat
bahan
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
Tema : Objek Buatan murid dapat
Manusia mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
Tajuk : Lampu Meja

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa


seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
asemblaj
(EK1 EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
asemblaj
berdasarkan empat standard kandungan.
Minggu : 17 Hari : ................
Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK:

Tahun 5 4.1.1 Unsur 4.2.1 Media Keusahawanan,


seni (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
Minggu : TMK
4.2.1.1
4.1.1.1
Hari : Kreativiti, Inovasi
4.2.1.2 Nilai murni
Masa: 4.1.1.2
Bahan Bantu
4.2.2 Proses
Bidang :Mengenal Kraf Belajar:
dan teknik
Tradisional 1.Contoh tenunan
4.1.2 Prinsip
(Tenunan-corak
mata bilis) 4.2.2.1 2.Media:
rekaan Alat: gunting, set
Tema : Objek buatan gentian (pemidang
manusia kayu, pembaris,
4.1.2.1
Tenunan jarum kait dan sikat
Tajuk : Alas Pinggan dan alatan lain yang
4.1.2.2 sesuai.

Bahan : Benang kait


atau tali raffia atau
bahan yang sesuai

Refleksi:
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya tenunan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan tenunan.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat tenunan (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan tenunan. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
tenunan.(EK 3.EK5)
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
tenunan berdasarkan dua standard kandungan.

Catatan:
Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 18 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.3 Ekspresi 4.4
Pendidikan Seni Visual Kreatif Apresiasi EMK:
Seni
Tahun 5 Keusahawanan,
4.3.1 4.4.1 (EK1 - EK5), TMK
Minggu : 4.3.2 4.4.2
4.3.3 4.4.3 Kreativiti, Inovasi
Hari : Nilai murni

Bahan Bantu
Belajar:
1.Contoh tenunan

2.Media:
Alat: gunting, set
gentian (pemidang
kayu, pembaris,
jarum kait dan sikat
dan alatan lain yang
sesuai.

Bahan : Benang kait


atau tali raffia atau
bahan yang sesuai

Refleksi:
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
Masa: dalam sesi
pembelajaran yang
Bidang :Mengenal Kraf akan datang.
Tradisional
(Tenunan-corak
mata bilis)

Tema : Objek buatan


manusia Objektif Pembelajaran :

Tajuk : Alas Pinggan Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan
tenunan.
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK 5)

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat
tenunan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 19 Hari : ..................


Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Kreativiti, Inovasi,
Tahun 5 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media Keusahawanan
seni (EK1.EK2, EK3.EK5).
Minggu : 1.1.1.1 dan Nilai murni
1.2.1.1
1.1.1.2
Hari: 1.1.1.3 Bahan Bantu
1.2.1.2 Belajar
Masa: 1.1.2 Prins 1. Contoh: karya
ip 1.2.2 Proses cetakan
Bidang:Menggambar rekaan dan Teknik 2. Media: berus lukisan,
(cetakan) 1.1.2.1. 1.2.2.1 palet, tali parcel,
1.1.2.2 box
Tema : Objek Buatan Cetakan board,gunting,kert
Manusia as lukisan, gam,
cat posterdan
(kolograf)
bahan yang
Tajuk : Kapal Layar
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam gambar teknik cetakan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat gambar kapal layar menggunakan
teknik cetakan (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan gambar. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar
kapal layar.(EK 3. EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik cetakan berdasarkan dua standard
kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang


Minggu : 20 Hari : ..................
Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Kreativiti, Inovasi,
Tahun 5 1.3.1 1.4.1 TMK
1.3.2 1.4.2 Keusahawanan,
Minggu : 1.3.3 1.4.3 (EK1.-.EK5). dan Nilai
murni
Hari:
Bahan Bantu
Masa: Belajar
1. Contoh: karya
Bidang:Menggambar cetakan
(cetakan) 2. Media: berus lukisan,
palet, tali parcel,
Tema : Objek Buatan box
Manusia board,gunting,kert
as lukisan, gam,
cat posterdan
Tajuk : Kapal Layar
bahan yang
sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik cetakan. (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik cetakan berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 21 Hari : ..................


Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Kreativiti, Inovasi,
Tahun 5 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media Keusahawanan
seni (EK1.EK2, EK3.EK5).
Minggu : 1.1.1.1 dan Nilai murni
1.2.1.1
1.1.1.2
Hari: 1.1.1.3 Bahan Bantu
1.2.1.2 Belajar
Masa: 1.1.2 Prins 1. Contoh karya
ip 1.2.2 Proses stensilan
Bidang:Menggambar rekaan dan Teknik
(Stensilan) 1.1.2.1. 1.2.2.1 2. Media:
1.1.2.2 Gunting,kert
Tema : Objek Buatan as lukisan,
Manusia kad manila,
Stensilan
span atau
berus
lukisan, cat
poster dan
alat bahan
Tajuk : Kartun
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam gambar teknik stensilan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan gambar.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat gambar kartun menggunakan teknik
stensilan (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan gambar. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar
kartun. (EK 3. EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik stensilan berdasarkan dua standard
kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang


Minggu : 22 Hari : ..................
Tarikh : ...............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Kreativiti, Inovasi,
Tahun 5 1.3.1 1.4.1 TMK
1.3.2 1.4.2 Keusahawanan,
Minggu : 1.3.3 1.4.3 (EK1.-.EK5). dan Nilai
murni
Hari:
Bahan Bantu
Masa: Belajar

Bidang:Menggambar 1. Contoh
(Stensilan) karya
stensilan
Tema : Objek Buatan
Manusia 2. Media:
Gunting,kert
as lukisan,
Tajuk : Kartun
kad manila,
span atau
berus
lukisan, cat
poster dan
alat bahan
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik stensilan. (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik stensilan berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 23 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK:
Keusahawanan
Tahun : 5 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1,EK2, Ek3.EK5),
seni Kreativiti dan inovasi,
Minggu : 2.1.1.1 TMK dan nilai murni.
2.2.1.1
2.1.1.2
Hari : 2.1.1.3 Bahan Bantu
2.2.1.2 Belajar:
Masa: 2.1.2 Prinsip 1.Contoh: Hasil
karya
2.2.2 Proses
Bidang: Membuat corak 2.Media:
rekaan dan
dan Rekaan ( Corak Gunting, bekas
2.1.2.1 teknik
Terancang -kolaj) makanan, gam,
2.1.2.2
kertas warna atau
Tema : Objek Buatan 2.2.2.1 perca kain, manik
Manusia dan bahan-bahan
- Corak yang sesuai.
Tajuk : Balang Kuih
terancang
(kolaj)
Refleksi
seramai ..../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard


kandungan):
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya menggunakan teknik kolaj.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media,
proses serta teknik dalam menghasilkan corak.
.

Aktiviti PdP

1. Guru menunjukkan contoh karya menggunakan


slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni
visual. (EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat corak susunan terancang
menggunakan teknik kolaj.(EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak


teknik kolaj berdasarkan dua Standard Kandungan.

Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu


hadapan
Minggu : 24 Hari : ................
Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK:
Keusahawanan
Tahun : 5 2.3.1 2.4.1 (EK-,EK5),
2.3.2 2.4.2 Kreativiti dan inovasi,
Minggu : 2.3.3 2.4.3 TMK dan nilai murni.
2.3.4
Hari : Bahan Bantu
Belajar:
Masa: 1.Contoh: Hasil
karya
Bidang: Membuat corak 2.Media:
dan Rekaan ( Corak Gunting, bekas
Terancang -kolaj) makanan, gam,
kertas warna atau
Tema : Objek Buatan perca kain, manik
Manusia dan bahan-bahan
yang sesuai.
Tajuk : Balang Kuih

Refleksi
seramai ..../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP

1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan


terancang dengan teknik kolaj menggunakan slaid
dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual.
(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
menggunakan teknik kolaj. (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
teknik kolaj berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 25 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 3.1.1 Unsur 3.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
Seni TMK
Minggu :
3.2.1.1
Kreativiti, inovasi,
3.1.1.1
Hari : Dan Nilai Murni
3.2.1.2
Masa: 3.1.1.2 Bahan Bantu
Belajar
Bidang: Membentuk dan 3.2.2 Proses 1.Contoh Stabail
3.1.2 Prinsip
membuat binaan Teknik
Rekaan
(Stabail) 3.2.2.1
3.1.2.1 2.Media:
3.1.2.2 Gunting,mounting
Tema : Objek Buatan Binaan
board, straw board,
Manusia (stabail)
gam, bahan kutipan
dan alat bahan yang
Tajuk : Bunga sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya stabail.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan stabail.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat stabail. (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan stabail.
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan
stabail
berdasarkan dua standard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 26 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 3.3.1 3.4.1 (EK1 - EK 5)
3.3.2 3.4.2 TMK
Minggu : 3.3.3 3.4.3
Kreativiti, inovasi,
Hari : Dan Nilai Murni

Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh Stabail

2.Media:
Gunting,mounting
board, straw board,
Masa: gam, bahan kutipan
dan alat bahan yang
Bidang: Membentuk dan sesuai.
membuat binaan
(Stabail) Refleksi
seramai ../... orang
Tema : Objek Buatan murid dapat
Manusia mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.
Tajuk : Bunga

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP

1. Guru menunjukkan contoh karya stabail


menggunakan slaid dan bersoal jawab berdasarkan
bahasa seni visual. (EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat stabail
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan stabail dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan
stabil berdasarkan empat standard kandungan.
Minggu : 27 Hari : ................
Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK:
Keusahawanan,
Tahun 5 4.1.1 Unsur 4.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
seni TMK
Minggu :
4.2.1.1
Kreativiti, Inovasi
4.1.1.1
Hari : Nilai murni
4.2.1.2
Masa: 4.1.1.2 Bahan Bantu
Belajar:
4.2.2 Proses
Bidang :Mengenal Kraf 1.Contoh karya,
4.1.1.3 dan teknik
Tradisional gambar keris.
(Alat Pertahanan
4.1.2 Prinsip
Diri) 2.Media:
Alat : Gunting dan
Tema : Objek buatan rekaan alatan yang sesuai
manusia Bahan : Mounting
board atau kertas
4.1.2.1
Tajuk : Keris lukisan atau kad
manila, gam, tali
4.1.2.2 parcel, marker pen,
cat air atau cat
posterdan bahan lain
yang sesuai.

Refleksi:

seramai ../... orang


murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya Alat Pertahanan Diri
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan keris
.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat keris (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan keris. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan keris .
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat keris
berdasarkan dua standard kandungan.

Catatan:
Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 28 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.3 Ekspresi 4.4
Pendidikan Seni Visual Kreatif Apresiasi EMK:
Seni Keusahawanan,
Tahun 5 (EK1-EK5), TMK
4.3.1 4.4.1
Minggu : 4.3.2 4.4.2 Kreativiti, Inovasi
4.3.3 4.4.3 Nilai murni
Hari :
Bahan Bantu
Belajar:
1.Contoh karya,
gambar keris.

2.Media:
Alat : Gunting dan
alatan yang sesuai
Bahan : Mounting
board atau kertas
lukisan atau kad
manila, gam, tali
parcel, marker pen,
cat air atau cat
posterdan bahan lain
yang sesuai.
Masa: Refleksi:
seramai ../... orang
Bidang :Mengenal Kraf murid dapat
Tradisional mencapai
(Alat Pertahanan objektif yang
Diri) telah ditetapkan.

Tema : Objek buatan


.....orang murid yang
manusia
tidak mencapai
objektif akan diberi
Tajuk : Keris
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat keris
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan keris dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat keris
berdasarkan empat standard kandungan.
Minggu : 29 Hari : .................
Tarikh : ..............

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.1.1 Un 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3 EK5),
sur 1.2.1.1 TMK
Minggu : Seni 1.2.1.2
Kreativiti, inovasi,
Hari : 1.2.2 Proses Dan Nilai Murni
1.1.1.1
Teknik
Masa: Bahan Bantu
1.1.1.2 Belajar
1.2.2.1
Bidang: Menggambar 1.Contoh poster
(Poster
(Poster)
1.1.1.3 Teknik
2.Media:
campuran)
Tema : Objek Buatan Kertas lukisan, cat air
1.1.2 Prinsip
Manusia atau,cat poster
Rekaan
berus, palet, dan
1.1.2.1
Tajuk : Malaysia Maju bahan-bahan lain
1.1.2.2
yang sesuai.
1.1.2.3

Refleksi
seramai ...../.....
orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

...... murid yang tidak


mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya poster.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan poster.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan poster. (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik capan
dalam penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster .
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik campuran dalam karya poster
berdasarkan dua standard kandungan.

P dP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 30 Hari : ................


Tarikh : ...................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.3.1 1.4.1 (EK1- EK5), TMK
1.3.2 1.4.2
Minggu : 1.3.3 1.4.3 Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu
Belajar
1.Contoh poster

2.Media:
Kertas lukisan, cat air
atau,cat poster
berus, palet, dan
bahan-bahan lain
yang sesuai.

Refleksi
seramai ..../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....murid yang tidak


mencapai objektif
akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.
Masa: Objektif Pembelajaran :

Bidang: Menggambar Pada akhir pembelajaran murid dapat :


(Poster) 1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media, proses dan teknik dengan betul.
Tema : Objek Buatan 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
Manusia rakan berpandukan bahasa seni visual.

Tajuk : Malaysia Maju

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan posterdengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat poste
berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 31 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.1.1 Un 2.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
sur 2.2.1.1 TMK
Minggu : Seni 2.2.1.2
2.1.1.1 Kreativiti, inovasi,
Hari : 2.1.1.2 2.2.2 Proses Dan Nilai Murni
Teknik
Masa: 2.1.2 Prinsip Bahan Bantu
Rekaan Belajar
2.2.2.1
Bidang: 2.1.2.1 1. Contoh karya
Mencorak dan Mereka 2.1.2.2
(Corak terancang - stensilan 2.Media:
Stensilan) Gunting, kad manila,
kertas lukisan, cat
Tema : Objek Buatan poster
Manusia atau cat air atau
pensel
warna dan alat lain
Tajuk : Beg Hadiah
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya corak teknik stensilan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan corak.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan corak menggunakan teknik
stensilan. (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dan
mereka
menggunakan teknik stensilan berdasarkan dua standard
kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang


Minggu : 32 Hari : ................
Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1 -EK5), TMK
2.3.2 2.4.2
Minggu : 2.3.3 2.4.3 Kreativiti, inovasi,
2.3.4 Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu
Masa: Belajar
1. Contoh karya
Bidang:
Mencorak dan Mereka 2.Media:
(Corak terancang - Gunting, kad manila,
Stensilan) kertas lukisan, cat
poster
Tema : Objek Buatan atau cat air atau
Manusia pensel
warna dan alat lain
yang sesuai.
Tajuk : Beg Hadiah
Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media, proses dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
menggunakan teknik stensilan (EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mencorak dan
mereka
menggunakan teknik stensilan berdasarkan empat standard
kandungan.

Minggu : 33 Hari : ................


Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK:
Keusahawanan,
Tahun 5 4.1.1 Unsur 4.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
seni TMK
Minggu :
4.2.1.1
Kreativiti, Inovasi
4.1.1.1
Hari : Nilai murni
4.2.1.2
Masa: 4.1.1.2 Bahan Bantu
Belajar:
4.2.2 Proses
Bidang :Mengenal Kraf 1.Contoh karya,
4.1.1.3 dan teknik
Tradisional gambar mahkota.
(Alat Perhiaan Diri)
4.1.2 Prinsip
2.Media:
Tema : Objek buatan Alat : Gunting dan
manusia rekaan alatan yang sesuai
Bahan : Mounting
Tajuk : Cucuk Sanggul board atau kertas
4.1.2.1
warna, kad manila,
gam atau pita
4.1.2.2 pelekat, labuci atau
manik, atau bahan
lain yang sesuai.

Refleksi:

seramai ../... orang


murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya Alat Perhiasan Diri
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan cucuk sanggul.
.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara membuat cucuk sanggul (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan cucuk sanggul. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan cucuk
sanggul. (EK 3.EK5)

Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat cucuk
sanggul berdasarkan dua standard kandungan.

Catatan:
Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.
Minggu : 34 Hari : ................
Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
4.3 Ekspresi 4.4
Pendidikan Seni Visual Kreatif Apresiasi EMK:
Seni Keusahawanan,
Tahun 5 (EK1-EK5), TMK
4.3.1 4.4.1
Minggu : 4.3.2 4.4.2 Kreativiti, Inovasi
4.3.3 4.4.3 Nilai murni
Hari :
Bahan Bantu
Masa: Belajar:
1.Contoh karya,
Bidang :Mengenal Kraf gambar mahkota.
Tradisional
(Alat Perhiaan Diri) 2.Media:
Alat : Gunting dan
Tema : Objek buatan alatan yang sesuai
manusia Bahan : Mounting
board atau kertas
Tajuk : Cucuk Sanggul warna, kad manila,
gam atau pita
pelekat, labuci atau
manik, atau bahan
lain yang sesuai.

Refleksi:
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas
dalam sesi
pembelajaran yang
akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media,proses dan teknik dengan
betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat cucuk
sanggul
(EK1, EK 2)
3. Murid menghasilkan keris dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
Penilaian PdP:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat cucuk
sanggul berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 35 Hari : ................. Tarikh :


....................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi
Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
TMK,Keusahawanan
Tahun 5 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1, EK2, EK3, EK5)
seni Kreativiti dan Nilai
Minggu : 2.1.1.1 murni
2.2.1.1
2.1.1.2
Hari : 2.1.1.3 Bahan Bantu
2.2.1.2 Belajar
Masa: 2.1.2 Prinsip 1.Contoh : Corak
2.2.2- Proses teknik ikatan dan
Bidang : Membuat Corak dan celupan
rekaan
Dan Rekaan (Tidak Teknik
2.1.2.1
Terancang Ikatan dan 2.Media :
celupan) Alat: Gelang getah,
2.2.2.1
2.1.2.2 tali rafia, batu,
guli,dan alatan yang
Tema : Objek Buatan (Ikatan dan
sesuai.
Manusia celupan)
Bahan: Kain putih,
pewarna dan bahan
lain yang sesuai.
Tajuk : Tali Leher

Refleksi
seramai .../.... orang
murid dapat
mencapai objektif
yang telah
ditetapkan.

...... orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan di
luar waktu PdP.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya mencorak dan mereka menggunakan
teknik ikatan dan celupan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan corak.
.

Aktiviti PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan
cara menghasilkan corak menggunakan teknik
ikatan dan celupan (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak .
(EK 3.EK5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak
dengan teknik ikatan dan celupan berdasarkan dua Standard
Kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Minggu : 36 Hari : ................. Tarikh :


....................

TAHUN/MASA/MATA STANDARD PEMBELAJARAN


REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
TMK,Keusahawanan
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1- EK5)
2.3.2 2.4.2 Kreativiti dan Nilai
Minggu : 2.3.3 2.4.3 murni
2.3.4
Hari : Bahan Bantu
Belajar
Masa: 1.Contoh : Corak
teknik ikatan dan
Bidang : Membuat Corak celupan
Dan Rekaan (Tidak
Terancang Ikatan dan 2.Media :
celupan) Alat: Gelang getah,
tali rafia, batu,
guli,dan alatan yang
Tema : Objek Buatan
sesuai.
Manusia

Tajuk : Tali Leher

Refleksi
seramai .../.... orang
murid dapat
mencapai objektif
yang telah
ditetapkan.

...... orang murid


yang tidak
menguasai akan
diberi bimbingan di
luar waktu PdP.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam karya mencorak dan mereka menggunakan
teknik ikatan dan celupan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan corak.
3. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa
seni visual, media, proses dan teknik dengan betul.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
.

Aktiviti PdP

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya


menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
menggunakan teknik ikatan dan celupan (EK1, EK
2)
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak


dengan teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat
Standard Kandungan.