Anda di halaman 1dari 6
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA OFFICE OF DEPUTY DIRECTOR-GENERAL OF EDUCATION MALAYSIA SEKTOR OPERAS! PENDIDIKAN EDUCATIONAL OPERATION SECTOR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PENDISIEAN MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA MALA’ Aras 4, Blok E2, Kompleks E LEVEL 4 BLOCK E2 COMPLEX E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE Tel : 03-8884 9000 62604 PUTRAJAYA Faks : 03-8884 9315, MALAYSIA Laman Web : wiw.moe gov.my im : Tarikh —: [3 Disember 2016 Semua Ketua Bahagian ‘Semua Pengarah Pendidikan Negeri YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 18 TAHUN 2016 TAKWIM PENGGAL DAN CUT! PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 BAGI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN Sukacita dimaklumkan bahawa penggal persekolahan bagi sesi tahun 2017 akan bermula pada 1 Januari 2017 dan tamat pada 23 November 2017 bagi sekolah- sekolah di negeri Kumpulan A. Manakala sekolah-sekolah di negeri Kumpulan B akan bermula pada 3 Januari 2017 dan tamat pada 24 November 2017. Perincian takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2017 bagi negeri-negeri Kumpulan A adalah seperti di Lampiran A dan bagi negeri-negeri Kumpulan B adalah seperti di Lampiran B. 2. Untuk makluman YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyelaraskan tarikh-tarikh cuti perayaan bagi sesi persekolahan tahun 2017 yang melibatkan perayaan Tahun Beru Cina, Hari Raya Aidil Fitri, Deepavali, Hari Kaematan, Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Maklumat terperinci berhubung cuti perayaan bagi sesi persekolahan tahun 2017 adalah seperti di Lampiran C. Semua sekolah hendaklah mematuhi cuti perayaan yang diperuntukkan oleh Kementerian dan cut ini tidak perlu diganti. | 3. Sehubungan itu, pihak YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan dimohon mengambil tindakan sewajamye dan memaklumkan kandungan surat siaran ini kepada Pegawai yang bertanggungjawab di bahagian, jebatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah dan —sekolah-sekolan di bawah__pentadbiran YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan. Sekian. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” sks 10. 11. YB Menteri Pendidikan Malaysia YB Timbalan Menteri Pendidikan | YB Timbalan Menteri Pendidikan I! Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Pengerah Pelgjaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Penasihat Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2017 KUMPULAN A: Sekolah-sekolah di Negerl Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu LAMPIRAN A MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH PENGGAL | pERSEKOLAHAN | PERSEKOLAHAN | HARI_| MINGGU 01.01.2017 31.01.2017 23 01.02.2017 28.02.2017 20 VW 01.03.2017 16.03.2017 12 Cc JUNLAH HARI 55 CUT! PERTENGAHAN PENGGAL 1 1 ; 17.03.2017__| 25.03.2017 9 26.03.2017 | 31.03.2017 5 01.04.2017 30.04.2017 21 9 01.05.2017_| 25.05.2017 19 JUMLAH HARI 45 (CUT! PERTENGAHAN TAHUN | 2 26.05.2017 10.06.2017 | 16 11.06.2017 30.06.2017 15 01.07.2017 31.07.2017 22 an 01.08.2017 | _24.08.2017 18 JUMLAH HARI 55 Uli PERTENGAHAN PENGGAL 2 5 25.08.2017, 02.09.2017 2 2 03.09.2017 30.09.2017 20 01.10.2017 31.10.2017 23 12 01.11.2017 23.11.2017 7 JUMLAH HARI $0 CUT! AKHIR TAHUN, 5 L zatioo7 [31.12.2017 | 38 PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN 2017 KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilaych Persekutvan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya LAMPIRAN B. ‘MULA AKHIR JUMLAH | JUMLAH PENGGAL | peRsEKOLAHAN | PERSEKOLAHAN | HARI MINGGU 03.01.2017 31.01.2017 21 01.02.2017 28.02.2017 20 u 01.03.2017 17.03.2017 13 JUMLAH HARI 54 ‘CUT! PERTENGAHAN PENGGAL 1 } ji 18.03.2017 26.03.2017, 9 27.03.2017 31.03.2017 5 01.04.2017 30.04.2017 20 9 01.05.2017 26.05.2017 20 JUMLAH HARI 45 ‘CUTI PERTENGAHAN TAHUN. > 27.05.2017 11.06.2017 16 12.06.2017 30.06.2017 15 01.07.2017 31.07.2017 21 u 01.08.2017 25.08.2017 1 JUMLAH HARI 55 ‘CUT! PERTENGAHAN PENGGAL 2 1 26.08.2017 03.09.2017 9 2 04.09.2017 30.09.2017 20 01.10.2017 31.10.2017 22 12 01.11.2017 24.11.2017 18 JUMLAH HARI 60. ‘CUT! AKHIR TAHUN 5 25.11.2017 01.01.2018 38 LAMPIRAN C CUTI PERAYAAN 2017 CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM CUTI PERAYAAN KUMPULAN A KUMPULAN B 30.01.2017 (Isnin) 26.01.2017 (Khamis) TAHUN BARU CINA 31.01.2017 (Selasa) | 27.01.2017 (Jumaat) 28.01.2017 (Sabtu) dan 29.01.2017 (Ahad) 01.02.2017 (Rabu) | 31.01.2017 (Selasa) (02.02.2017 (Khamis) 27.06.2017 (Selasa) | 27.06.2017 (Selasa) HARI RAYA AIDIL, FITRI 25.06.2017 (Ahad) dan | 29.06.2017 (Khamis) | 29.08.2017 (Khamis) 26.06.2017 (Isnin) meni OmEA 08. lum 28.06.2017 (Rabu) 28.06.2017 (Rabu) 15.10.2017 (Ahad) | 16.10.2017 (Isnin) FAR DEEPAVALI 16.10.2017 (lenin) | 17.10.2017 (Selasa) 18.10.2017 (Rabu) 17.10.2017 (Selasa) | 19.10.2017 (Khamis) 19.10.2017 (Khamis) | 20.10.2017 (Jumaat) JUMLAH HARI “ " KUMPULAN A: ‘Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya CATATAN: Perayaan Hari Kaamatan: 30 & 31 Mei 2017 (Dalam Cuti Pertengahan Penggal Tahun 2017) Perayaan Hari GawaiDayak: 1 & 2 Jun 2017 (Dalam Cuti Pertengahan Penggal Tahun 2017) Perayaan Hari Krismas: 25 Disember 2017 (Dalam Cuti Penggal 2)