Anda di halaman 1dari 1

Jam Kerja - Fabrikasi Manhole

No Capacity Diameter Height Fabrikasi Shell Fabrikasi Roof Jumlah Jam Hari
(m^3) (m) (m) Manhole (24") Manhole (20") Kerja

1 500 9.70 7.32 1 1 13.6 2


2 1000 11.64 10.97 2 2 27.2 4
3 1500 13.58 10.97 2 2 27.2 4
4 2000 15.52 10.97 2 2 27.2 4
5 2000 17.46 9.14 2 2 27.2 4
6 2500 17.46 10.97 2 2 27.2 4
7 2500 19.40 9.14 2 2 27.2 4
8 5000 25.23 10.97 2 2 27.2 4
9 5000 27.17 9.14 2 2 27.2 4
10 7500 31.05 10.97 2 2 27.2 4
11 10000 34.93 10.97 2 2 27.2 4
12 10000 32.99 12.80 2 2 27.2 4
13 15000 42.69 10.97 2 2 27.2 4
14 15000 38.81 12.80 2 2 27.2 4
15 20000 44.63 12.80 2 2 27.2 4
16 20000 48.51 10.97 2 2 27.2 4

Catatan
Waktu yang diperlukan untuk fabrikasi Manhole adalah 6.8 jam kerja untuk setiap 1 manhole.