Anda di halaman 1dari 3

PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN (BILL of QUANTITY)

DAERAH IRIGASI :
SALURAN :
BANGUNAN / HM :
BETON VOLUME
JARAK GALIAN TIMBUNAN PAS. BATU SIARAN PLESTERAN
NO. PRECAST GALIAN TIMBUNAN PAS. BATU BETON PRECAST SIARAN PLESTERAN
m m2 m2 m2 bh m2 m2 m3 m3 m3 bh m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JUMLAH
JUMLAH
BETON VOLUME
JARAK GALIAN TIMBUNAN PAS. BATU SIARAN PLESTERAN
NO. PRECAST GALIAN TIMBUNAN PAS. BATU BETON PRECAST SIARAN PLESTERAN
m m2 m2 m2 bh m2 m2 m3 m3 m3 bh m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14