Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN .
NAMA PYD NOR LIYANA BINTI MOHMAD GRED JAWATAN DG 41

NO.K.P. 880305-08-6342
TEMPAT
JANTINA Perempuan SK TAMAN BUKIT
BERTUGAS
JAWATAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

PENILAIAN PENILAIAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA
PERTAMA AKHIR

Memastikan 5 MURID 1 FIKIR mendapat gred A dalam


1
matapelajaran pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 36 MURID 1 FIKIR lulus dalam matapelajaran


2
pendidikan islam pada akhir tahun.

KURIKULUM

Memastikan 20 MURID 3 BESTARI mendapat gred A dalam


3
matapelajaran pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 33 MURID 3 BESTARI lulus dalam


4
matapelajaran pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 27 orang murid kelas 1 Dedikasi telah


5 direkodkan kehadiran dalam buku kedatangan dan sistem
setiap hari sebelum jam 900 pagi

Memastikan kelas Abad 21 dan mempunyai sekurang-


HAL EHWAL MURID 6 kurangnya 5 item, sentiasa bersih, ceria dan kondusif setiap
hari mencapai 100% KPI pada bulan Jun.

Memastikan buku kehadiran kelas bagi 25 kelas di semak


7
pada setiap awal bulan.

Memiliki pakaian unit beruniform lengkap dan dipakai pada


setiap kali perjumpaan mingguan atau perhimpunan bulanan
8
kokurikulum. Mencapai kpi 100% pada bulan jun 2017

Mensasarkan 15 orang murid tahun 6 dalam unit beruniform


tkrs melibatkan diri dalam perkhemahan di peringkat sekolah.
KOKURIKULUM 9
Mencapai kpi 100% pada oktober 2017

Mensasarkan kehadiran ibubapa (pibk) rumah kuning dalam


kejohanan balapan dan padang tahun 2017 meningkat
10 sebanyak 10% dari tahun sebelumnya.
Mencapai kpi 100% sehingga mac 2017

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 0 0


JUMLAH MARKAH 0 0
PENCAPAIAN #DIV/0! #DIV/0!
SKOR ### ###
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR
PP1
PP2
PYD
BANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI
NTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
MARKAH KEBERHASILAN TAHUN .
DG 41

SK TAMAN BUKIT TIREAM

MELEBIHI
CATATAN
SASARAN

0
0
#DIV/0!
PENILAIAN AKHIR
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN .
NAMA PYD NOR LIYANA MOHMAD GRED JAWATAN
NO.K.P. 880305-08-6342
TEMPAT
JANTINA PEREMPUAN
BERTUGAS
JAWATAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

PENILAIAN
BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA
PERTAMA

Memastikan 5 MURID 1 FIKIR mendapat gred A dalam


1
matapelajaran pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 36 MURID 1 FIKIR lulus dalam matapelajaran


2
pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 20 MURID 3 BESTARI mendapat gred A dalam


3
matapelajaran pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 33 MURID 3 BESTARI lulus dalam


4
matapelajaran pendidikan islam pada akhir tahun.

Memastikan 7 MURID 1 FIKIR mendapat gred A dalam


5
matapelajaran JAWI pada akhir tahun.
KURIKULUM
Memastikan 25 MURID 3 BESTARI mendapat gred A dalam
6
matapelajaran JAWI pada akhir tahun.

memastikan 7 murid 1 FIKIR meningkat pembacaan


7
membaca iqra 2 pada akhir tahun.

memastikan 25 murid 3 BESTARI membaca AL-QURAN


8
pada akhir tahun.

mmemastikan tasmik 36 murid 1 FIKIR di rekodkan


9
sepanjang tahun.

memastikan tasmik 33 murid 3 BESTARI direkodkan


10
sepanjang tahun.

Memastikan kehadiran 70% ahli persatuan bulan sabit


11 merah malaysia pada setiap kali perjumpaan sepanjang
tahun.

memastikan 80% kehadiran ahli kelab kesihatan pada setiap


12
perjumpaan sepanjang tahun.
KOKURIKULUM
memastikan 80% kehadiran kelab catur pada setiap
13
perjumpaan sepanjang tahun.
KOKURIKULUM

Mensasarkan penglibatan murid rumah kuning dalam


14 kejohanan balapan dan padang tahun 2017 meningkat
sebanyak 10% dari tahun sebelumnya.

memastikan kehadiran murid 90% pada setiap sesi pdp


HAL EHWAL MURID 15
pendidikan islam.

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 0


JUMLAH MARKAH 0
PENCAPAIAN #DIV/0!
SKOR #DIV/0!
PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHI
PP1
PP2
PYD
OMPETENSI
SIA
HUN .
DG 41

SK TAMAN BUKIT TIRAM

PENILAIAN MELEBIHI
CATATAN
AKHIR SASARAN

-
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
###
PENILAIAN AKHIR