Anda di halaman 1dari 1

BIDANG TUGASKETUA SETIAUSAHA 41

 Sebagai Ketua Eksekutif dan Pegawai Pengawal


 Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran bertanggungjawab
o menentukan pengurusan dan pentadbiran Kementerian
Pelajaran berada pada tahap kualiti yang tinggi
o Untuk tujuan ini, tugas utama Ketua Setiausaha Kementerian
Pelajaran adalah seperti berikut:• Penggubalan, Perancangan
dan Pelaksanaan Dasar•
o Pengurusan kewangan
o Pengurusan Pembangunan dan Bekalan
o Pengurusan dan Pembangunan Personel

BIDANG TUGAS KETUA PENGARAHPELAJARAN MALAYSIA 43

 Penasihat utama Menteri Pelajaran berhubung dengan dasar


pendidikan negara dan pelaksanaannya serta hal ehwal pendidikan
pada amnya
 Merancang dan mengubal kurikulum persekolahan kebangsaan,
rancangan perkembangan keiktisasan dan kenaikan pangkat
pegawai perkhidmatan pendidikan
 Menentukan fungsi Jabatan Pelajaran Negeri di semua negeri di
Malaysia berjalan lancar
 Bertanggungjawab menentukan semua Jabatan dan Bahagian-
Bahagian Profesional Kementerian Pelajaran berfungsi dan berjalan
lancar selaras dengan keperluan negara