Anda di halaman 1dari 2

Ruj Kami :

Tarikh :

Kepada ,

Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN KES SALAH LAKU PELAJAR (AMARAN PERTAMA)

Nama pelajar :
No. K/P Tingkatan :
Saya dengan ini memaklumkan bahawa anak/ anak jagaan tuan yang bernama di atas didapati
melakukan kesalahan seperti berikut :

2tangan1/08 - Membawa telefon tangan


2. Sehubungan itu, anak/ anak jagaan tuan telah melanggar peraturan pelajar sekolah ini.
Sekiranya anak/ anak jagaan tuan berterusan melanggar peraturan sekolah ini maka mengikut
ORDINAN PELAJARAN 1957, DAN PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN
SEKOLAH) 1959, maka anak/ anak jagaan tuan boleh dikenakan tindakan yang tegas termasuk
DIGANTUNG/ DIBUANG SEKOLAH. Semoga tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya
agar anak/ anak jagaan tuan tidak mengulangi perbuatan salah laku tersebut.

3. Dengan ini, tuan diminta hadir ke sekolah berjumpa Pengetua/ Penolong Kanan HEM/
Penolong Kanan Petang/ Guru Disiplin/ Guru Tingkatan dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh
surat ini untuk berbincang masalah disiplin anak/ anak jagaan tuan. Sekiranya tuan tidak hadir
dalam tempoh yang ditetapkan, hukuman akan dijatuhkan mengikut peraturan yang sedia ada.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.


Terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,

................................................
( )

s.k:
1. GPK HEM
2. Guru Tingkatan (U.P : .................................................................)
3. Kaunselor sekolah
4. Fail sekolah