Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014

PELAN STRATEGIK HEM


TAHUN 2012 2014
NKRA
Sub-NKRA

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

FOKUS
BIDANG
UNIT

Kepimpinan Instruktional
PENGURUSAN HEM
DISIPLIN

BIDANG/
FUNGSI
Pengurusan
Hal Ehwal
Murid
(HEM)

ISU-ISU
STRATEGIK
Pengurusan
bidang HEM
masih belum
mencapai
tahap unggul.

MATLAMAT
STRATEGIK
(Outcome)
Memperkasakan
/
melonjak
pengurusan
bidang HEM ke
tahap unggul.

OBJEKTIF
(Output)
Mengurangkan
kes salah laku
murid-murid
bagi membina
murid-murid
yang
berkeperibadia
n unggul.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

KPI
(Ukuran)

JADUAL 1
SEMERA/HEM/PS/0
1

SASARAN

STRATEGI *
SWOT
(INITIATIVES)

TOV
30
(2011)

2012
20

2013
10

2014
0

Peratus bilangan
kes datang lewat
ke
sekolah
diminimumkan
3%.

10

Peratus bilangan
kes
ponteng
kelas
diminimumkan
4%.

10

Peratus bilangan
kes
ponteng
sekolah
diminimumkan

Peratus bilangan
salah
laku
kekemasan diri
diminimumkan
10%.

ST1.
Menggunakan
pengalaman Pengetua
Cemerlang
dan
Penolong
Kanan
HEM
memimpin
bidang HEM untuk
membina
muridmurid
yang
berkeperibadian
unggul.

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014


3%
BIDANG/
FUNGSI

ISU-ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK
(Outcome)

OBJEKTIF
(Output)

KPI
(Ukuran)
Peratus bilangan
kes
merokok
dan vandelisme
diminimumkan
5%

Memantapkan
Program 3K

Peratus bilangan
kelas
yang
mencapai tahap
kebersihan
cemerlang
meningkat 5%
Peratus bilangan
tandas
yang
mencapai tahap
kebersihan
cemerlang
meningkat 3%
Peratus bilangan
murid
yang
mendapat
pemeriksaan
kesihatan
dan
rawatan
gigi
meningkat 5%.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

SASARAN

STRATEGI *
SWOT
(INITIATIVES)

TOV
30
(2011)

2012
25

2013
20

2014
15

30
kelas

35
kelas

40
kelas

45
kelas

03

06

09

12

75

80

85

90

ST2.
Penolong
Kanan
HEM
memimpin
bidang HEM dan
guru-guru
dengan
kerjasama PIBG dan
NGO
bagi
memantapkan
Program 3K.

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014

BIDANG/
FUNGSI

ISU-ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK
(Outcome)

OBJEKTIF
(Output)

KPI
(Ukuran)

Memantapkan
pengurusan
UBK
(Unit
Bimbingan dan
Kaunseling)
dari segi kualiti
dan kuantiti.

Peratus
sesi
kaunseling
individu
meningkat 5%.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

SASARAN

STRATEGI *
SWOT
(INITIATIVES)

TOV
35
(2011)

2012
40

2013
45

2014
50

Peratus
sesi
kaunseling
kelompok
meningkat 3%.

45

48

51

54

Peratus Bilangan
program
pemantapan
sahsiah
murid-murid
meningkat 2%.

11

Peratus Bilangan
program
pemantapan
rohani
murid-murid
meningkat 2%.

11

ST3.
Menggunakan
pengalaman Penolong
Kanan Hal Ehwal
Murid memimpin unit
UBK bersama PIBG
dan
NGO
memantapkan sahsiah
dan rohani muridmurid.

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014

BIDANG/
FUNGSI

ISU-ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK
(Outcome)

OBJEKTIF
(Output)

KPI
(Ukuran)

Memantapkan
pengurusan
Skim Pinjaman
Buku
Teks
(SPBT)

Peratus bilangan
murid
memulangkan
Buku Teks pada
akhir
tahun
meningkat 5%
Peratus bilangan
buku
yang
hilang
berkurangan 5%
Peratus bilangan
buku
yang
rosak
berkurangan
5%.

Memantapkan
pengurusan
Kantin
Sekolah.

Geraf penarafan
kualiti kantin
berdasarkan
standard Jabatan
Kesihatan
meningkat.

SASARAN
TOV
65
(2011)

2012
70

20

15

2013
75

STRATEGIK*
SWOT
(INITIATIVES)
2014
80

10

20

15

15

70

75

80

85

ST4.
Menggunakan
pengalaman Penolong
Kanan HEM bersama
dengan
guru-guru
SPBT
untuk
memantapkan
pengurusan SPBT.

ST5
Menggunakan
pengalaman Penolong
Kanan HEM bersama
dengan PIBG bagi
memantapkan
pengurusan kantin.

Peratus Bilangan
Gaya Hidup
Murid
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014


meningkat.
Bilangan aduan
dalam setiap
enam bulan
berkurangan
2%.
BIDANG/
FUNGSI

ISU-ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK
(Outcome)

OBJEKTIF
(Output)
Memantapkan
pengurusan
Biasiswa/
Bantuan.

KPI
(Ukuran)
Peratus bilangan
murid
yang
mendapat
biasiswa
/
bantuan
meningkat 10%
Peratus bilangan
murid
yang
berjaya mengisi
borang dengan
lengkap
meningkat 10%.

Memantapkan
pengurusan
Badan
Pengawas
Sekolah.

Peratus bilangan
pengawas yang
berkualiti dan
cekap
menjalankan
tugas meningkat
15%.
Peratus bilangan
pengawas yang

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

SASARAN
2013
85

STRATEGIK*
SWOT
(INITIATIVES)

TOV
65
(2011)

2012
75

2014
95

65

75

85

95

ST6.
Menggunakan
pengalaman Penolong
Kanan Hal Ehwal
Murid
bersama
dengan
guru-guru
Biasiswa / Bantuan
untuk memantapkan
pengurusan
Biasiswa / Bantuan.

ST7
Menggunakan
pengalaman Penolong
Kanan Hal Ehwal
Murid bersama
dengan Ketua Guru
Disiplin & guru-guru
disiplin bagi
memantapkan
pengurusan Badan
5

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014


cerdik minda
dan boleh
berinteraksi
dengan berkesan
meningkat 15%.

Pengawas Sekolah.

PELAN TAKTIKAL HEM 2012


NKRA
Sub-NKRA

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

FOKUS
BIDANG
UNIT
STRATEGI

Kepimpinan Instruktional
PENGURUSAN HEM
DISIPLIN
ST1. Menggunakan pengalamanPengetua Cemerlang dan Penolong Kanan HEM dan guru-guru disiplin memimpin bidang
HEM untuk membina
murid-murid yang berkeperibadian unggul.
Meningkatkan pencapaian sahsiah murid-murid.

OBJEKTIF
Bi
l
1

Program/Projek
PENAMPILAN
UNGGUL

Tanggungjawab

Tempoh/hari
Masa:
Sepanjang
masa

* Kekemasan diri- rambut,


kuku,pakaian ,stokin
dan kasut

Pengetua,
PK HEM,
Ketua Guru
Disiplin,
Biro Kekemasan
Diri.

TAKLIMAT DISIPLIN

PK HEM,

Masa: Januari

Kekerapan:
Setiap minggu

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

Kos/Sumbe
r
Kos:
RM 200.00

Output

KPI
(Sasaran)

Pelan Kontigensi

20%

Peratus kes salah


laku kekemasan diri
diminimumkan 10%

Guru bertugas dan


Guru Disiplin
memberi taklimat
dalam
perhimpunan pagi.

7%

Peratus kes datang

Guru bertugas

Sumber:
PCG

Kos:

JADUAL 2
SEMERA/HEM/PS/0
2

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014


BERFOKUS
* Setiap taklimat
melibatkan 2 kelas.
* Perhimpunan Pagi

Bi
l
3

Program/Projek
OPERASI SAMAN
PONTENG

SISTEM BONUS
MARKAH DATANG
AWAL

KEMPEN BEBAS
ROKOK & BEBAS
VANDELISME

Ketua Guru
Disiplin,
Semua Biro,
Kaunselor

Tanggungjawab

hingga Oktober

RM 400.00

Kekerapan:
Satu kali untuk
setiap
tingkatan.

Sumber:
PCG

Tempoh/hari

PK HEM,
Ketua Guru
Disiplin,
Semua Biro,
Kaunselor

Masa:
Januari hingga
November

PK HEM,
Ketua Guru
Disiplin,
Semua Biro,
Kaunselor

Masa:
Januari hingga
November

Pengetua,
PK HEM,
UBK,
Semua Guru

Masa:
Januari hingga
November

Kekerapan:
Menggunakan
Borang
Kawalan kelas
setiap hari

Kekerapan:
Setiap hari

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

Kos/Sumbe
r
Kos:
RM 400.00
Sumber:
PCG

Kos:
RM 200.00

lewat ke sekolah
diminimumkan 3%
6%

Peratus kes ponteng


kelas
diminimumkan 4%

5%

Peratus kes ponteng


sekolah
diminimumkan 3%
KPI
(Sasaran)
Peratus kes
ponteng kelas
diminimumkan 3%

Output
6%

5%

Peratus kes
ponteng sekolah
diminimumkan 3%

Sumber:

Pelan Kontigensi
Guru Subjek
menghantar nama
murid ponteng
dalam kelas
kepada PK HEM
selepas tamat
P&P/ mencatat
salah laku murid
dalam profail
muird / dimeritkan
serta merta.

7%

Peratus kes
datang lewat
diminimumkan 1%

Pengawal
keselamatan
merekod nama
murid datang
lewat dan serah
kepada Biro
Kedatangan.

25%

Peratus kes merokok


dan vandelisme
diminimumkan 5%

Guru bertugas, JK
Disiplin, Badan
Pengawas dan
guru mencatat

Sumber:
PCG

Kos:
RM 500.00

bersama JK
Disiplin dan
Badan Pengawas
membuat
pemeriksaan setiap
hari selepas
perhimpunan pagi
dan dimeritkan.

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014


Kekerapan:
Setiap hari

PCG &
PIBG

salah laku murid/


maklum kepada
PK HEM.
Ceramah
kesedaran disekolah.

PELAN OPERASI HEM 2012


PROGRAM 1 : PENAMPILAN UNGGUL
NAMA PROGRAM

PENAMPILAN UNGGUL

MATLAMAT

Memperkasa/melonjak pengurusan HEM ke tahap unggul

OBJEKTIF

Jangka Pendek

SEMERA/HEM/PS/2
A
Pada akhir tahun 2012, bilangan kes salah laku kekemasan diri diminimumkan.

Khusus

Peratus kes salah laku kekemasan diri diminimumkan kepada 25%.

TEMPOH

Sepanjang tahun

SASARAN

Semua murid

KOS

Kos : RM 400.00/ Sumber : PCG, PIBG

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

JADUAL 2A

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014

LANGKAH
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mesyuarat
Ucapan Pengetua
Pembentukan Jawatan Kuasa
Pengagihan Tugas

Pengetua
PK HEM
Guru Disiplin
Badan Pengawas
Kaunselor

Masa : Januari
Kekerapan : 1 kali

STATUS/PELAN
KONTINGENSI
Sekiranya Pengetua tiada,
mesyuarat akan dipengerusikan
oleh PK HEM.

Melaksanakan program (rujuk lampiran


Carta Aliran Kerja)

Biro Kekemasan Diri MKP

Masa : Februari
Oktober

Guru lain diminta memberi


kerjasama.

Kekerapan : 1 kali
setiap minggu.
3

Urusan surat menyurat kepada ibu


bapa.

Ketua Biro Kekemasan Diri

Masa : Januari
Oktober

Pengetua mengarahkan murid


memaklumkan kepada kepada
ibu bapa.

Kekerapan : 1 kali
sebulan.
4

Penilaian / Post Mortem


( Dicatatkan / rekodkan setiap kali
selepas program / aktiviti ) mengenai
maklumat berkenaan.

Pemantauan oleh siapa :

Tarikh

Kekangan

Permasalahan yang dikesan :

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

Catatan

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2014


Penambahbaikan

Cadangan penambahbaikan semasa atau untuk program


akan datang :

Penilaian

Ulasan pencapaian objektif :

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ALI, KL

10

Anda mungkin juga menyukai